TOP 10 DE THI TOÁN LỚP 3 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN CHUẨN (FILE PDF)

Tổng hợp 10 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán được Vn
Doc.com sưu tầm với đăng tải, góp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, những em học sinh luyện tập các bài Toán lớp 3 chuẩn bị cho kì thi học tập kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và những em học viên cùng tham khảo toàn bộ Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 dưới đây.

Bạn đang xem: 10 de thi toán lớp 3 học kì 2


1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 Cánh Diều

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan gần kề hình vẽ sau và cho thấy thêm điểm làm sao là trung điểm của AC?

A. Điểm G

B. Điểm B

C. Điểm D

D. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết bên dưới dạng số La Mã là:

A. I

B. II

C. V

D. X

Câu 3. Số 13 048 làm cho tròn mang lại chữ số hàng trăm nghìn ta được số:

A. 10 000

B. 13 000

C. 13 050

D. đôi mươi 000

Câu 4. nhận định nào tiếp sau đây không đúng về khối lập phương?

A. Khối lập phương có toàn bộ 8 đỉnh


B. Khối lập phương có toàn bộ 8 mặt

C. Khối lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau

D. Khối lập phương có toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12

B. 24

C. 48

D. 56

Câu 6. từ bây giờ là sản phẩm công nghệ Năm, ngày 28 mon 7. Còn một tuần nữa là mang đến sinh nhật Hiền. Sinh nhật hiền đức là thiết bị mấy ngày mấy tháng mấy?

A. Thứ Năm, ngày 5 mon 8

B. Lắp thêm Năm, ngày 21 tháng 7

C. Sản phẩm công nghệ Tư, ngày 3 mon 8

D. Trang bị Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà download 5 quyển vở, từng quyển giá 12 000 đồng. Hà gửi cô bán sản phẩm 3 tờ tiền như thể nhau thì vừa đủ. Vậy 3 tờ tiền Hà chuyển cô bán hàng có mệnh giá là:

A. 2 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 10 000 đồng

D. Trăng tròn 000 đồng

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Cho bảng số liệu những thống kê sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa vào bảng số liệu những thống kê trên vấn đáp các câu hỏi:

a) bạn Hoa cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) chúng ta Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) bạn nào cao nhất? chúng ta nào rẻ nhất?


................................................................................................................................


d) bạn Hồng cao hơn nữa bạn Cúc từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................


Câu 10.Tính cực hiếm biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................


= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào☐

a) Số 27 048 làm tròn mang lại chữ số hàng vạn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt đều là hình vuông.☐

c) mong tính diện tích hình vuông vắn ta lấy độ dài một cạnh nhân cùng với 4.☐

d) 23 565

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D


Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8.

a) các bạn Hoa cao 140 cm.

b) các bạn Huệ cao 143 cm.

c) So sánh: 130 23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông ngôi trường đó bao gồm số cây cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông trường đó có tất cả số cây chanh với cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là:

Có thể lôi ra 1 tờ 10 000 đồng với 1 tờ trăng tròn 000 đồng.

Có thể mang ra 1 tờ 10 000 đồng cùng 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể lấy ra 1 tờ trăng tròn 000 đồng với 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

nút 1

mức 2

nút 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phép tính: Cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số có 5 chữ số cùng với (cho) số có một chữ số. Làm tròn số. Làm cho quen với chữ số La Mã. Search thành phần chưa chắc chắn của phép tính.

Số câu

2

 

 

4

 

 

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

 

 

5

 

 

1

5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị chức năng đo thời gian. Chi phí Việt Nam. Ôn tập về một số đơn vị đo không giống như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

1

 

1

 

1

1

3

1

Số điểm

0,5

 

0,5

 

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học : Điểm nghỉ ngơi giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kính. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích s hình vuông.

Số câu

1

 

1

 

 

 

2

 

Số điểm

0,5

 

0,5

 

 

 

1

 

một số trong những yếu tố thống kê cùng xác suất.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

1

 

 

 

1

Tổng

Số câu

4

 

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

 

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5


2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 liên kết tri thức

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được đọc là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 có tác dụng tròn mang lại chữ số hàng chục ta được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích s hình chữ nhật tất cả độ dài các cạnh được mang lại trong hình vẽ bên dưới đây:

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 5 m, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật kia là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. mon nào sau đây có 31 ngày?

A. Mon 2

B. Tháng 4

C. Tháng 9

D. Mon 12

Câu 6. năng lực nào sau đây không thể xảy ra khi gieo một nhỏ xúc xắc một lần

A. Khía cạnh 1 chấm xuất hiện

B. Khía cạnh 7 chấm xuất hiện

C. Phương diện 3 chấm xuất hiện

D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam có hai tờ tiền có mệnh giá bán 10 000 đồng đi mua bút chì. Bạn mua hết 15 000. Bạn Nam còn thừa ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Tìm thành phần chưa biết trong những phép tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................


Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Dưới đây là bảng giá được niêm yết làm việc một cửa hàng văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở ô ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan giáp bảng số liệu những thống kê và vấn đáp câu hỏi:

a) thành phầm nào có giá đắt nhất? sản phẩm nào có giá thấp nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) với 50 000 đồng rất có thể mua các nhất bao nhiêu cái bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai download 3 thành phầm hết vừa tròn đôi mươi 000 đồng. Hồ hết khả năng có thể xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa tất cả 4 khu vực nuôi gà, mỗi khu có khoảng 1 500 con. Hôm nay, sau khoản thời gian bán đi một số trong những gà thì nông trại của bác còn lại 2800 con. Hỏi bác bỏ Hòa đã chào bán đi bao nhiêu con gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Cùng với 100 000 đồng em hãy chọn những đồ vật dưới đây để có thể mua được nhiều loại nhất.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.


Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở ô ly có mức giá đắt nhất.

Bút chì có giá tốt nhất.

b) cùng với 50 000 đồng có thể mua những nhất số cây viết mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai cài đặt 3 sản phẩm hết vừa tròn trăng tròn 000 đồng. Mọi khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là:

- Mai đã download 1 chiếc cây bút mực, 1 chiếc bút chì, 1 quyển vở ô ly.

- Mai đã cài đặt 2 chiếc cây viết mực, 1 dòng thước kẻ.

- Mai đã download 1 chiếc cây viết chì, 2 dòng thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu trang trại của bác bỏ Hòa bao gồm số bé gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đã bán đi số bé gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con.

Câu 13.

- Em có thể chọn download 1 ô tô đồ chơi, 1 khối rubik và 1 hộp sáp màu. Tổng số tiền mua cha loại đồ vật đó là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi học kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số gồm 5 chữ số cùng với (cho) số có một chữ số. Làm cho tròn số. Làm cho quen cùng với chữ số La Mã.

Số câu

2

 

 

4

 

 

2

4

Số điểm

1

 

 

4,5 (mỗi câu 1 điều riêng câu 8 – 1,5 điểm)

 

 

1

4,5

Đại lượng cùng đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đo thời gian, đo khối lượng, đo thể tích. Chi phí Việt Nam.

Số câu

1

 

1

 

 

1

2

1

Số điểm

0,5

 

0,5

 

 

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc không vuông. Hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

 

 

2

 

 

 

2

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

1

 

Một số yếu tố thống kê với xác suất.

Số câu

1

 

 

 

 

1

1

1

Số điểm

0,5

 

 

 

 

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

3. Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 Chân trời sáng tạo

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

A. 14 m

B. 14 cm

C. 15 m

D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có một lít dầu ăn. Bà bầu đã sử dụng hết 350 ml để rán gà. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu mi–li–lít dầu?

A. 450 ml

B. 550 ml

C. 650 ml

D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa có diện tích 50 cm2 được chia thành 5 phần bởi nhau. Diện tích s mỗi phần là:

A. 10 cm2

B. 15 cm2

C. đôi mươi cm2

D. 25 cm2

Câu 4. Điền số tương thích vào ô trống:

Có tất cả ………... đồng.

A. 2 000

B. 6 000

C. 8 000

D. 10 000

Câu 5. Số liền trước của số 90 000 là:

A. 91 000

B. 89 000

C. 89 999

D. 90 001

Câu 6. Các kĩ năng khi xe pháo ô tô dịch rời đến bửa tư là:

A. Xe rất có thể đi thẳng

B. Xe cần thiết rẽ phải

C. Xe chắc chắn rằng rẽ trái

D. Xe có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu thứ Sáu là ngày 28 mon 7 thì ngày 2 tháng 8 cùng năm đó là ngày trang bị mấy vào tuần?

A. Sản phẩm công nghệ Tư

B. Máy Năm

C. Vật dụng Sáu

D. Sản phẩm Bảy

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Số?

a) Túi đường khối lượng .......... Gam

b) Túi muối cân nặng ............... Gam

c) Túi mặt đường và túi muối trọng lượng tất cả ........... Gam

d) Túi mặt đường nặng rộng túi muối .............. Gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

Xem thêm: Chia Sẻ Nhiều Hơn 96 Ảnh Ma Cương Thi Mới Nhất Dành Cho Smartphone

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

 

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng thống kê số thành phầm tái chế của các bạn học sinh lớp 3 làm được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số thành phầm tái chế

12

14

15

Dựa vào bảng trên, mang đến biết:

a) Lớp 3A làm cho được bao nhiêu sản phẩm tái chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp như thế nào làm được rất nhiều sản phẩm tái chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số sản phẩm tái chế cả 3 lớp có tác dụng được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một cửa hàng có 1242 dòng áo, cửa hàng đã phân phối

*
số áo. Hỏi shop đó còn lại bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

a) hình vuông có 4 góc vuông với 4 cạnh dài bởi nhau.

 

b) Cả lớp cùng ăn uống cơm trưa thời điểm 10 tiếng 40 phút.

Mai ăn dứt lúc 10 giờ 55 phút, Việt ăn xong lúc 11 giờ 5 phút.

Mai nạp năng lượng cơm hoàn thành trước Việt 10 phút.

 

c) 3 ngày = 180 giờ

 

d) 12 cm2 gọi là mười nhị xăng – ti – mét hai.

 

e) vào một hình tròn, độ dài 2 lần bán kính bằng một phần hai độ dài chào bán kính.

 

Đáp án:

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Túi đường trọng lượng 800 gam

b) Túi muối khối lượng 400 gam

c) Túi mặt đường và túi muối trọng lượng tất cả 1 200 gam

d) Túi con đường nặng rộng túi muối bột 400 gam

Câu 9.

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A có tác dụng được 12 thành phầm tái chế.

b) Lớp 3C làm được không ít sản phẩm tái chế nhất.

c) Tổng số thành phầm tái chế cả tía lớp làm được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa hàng đó đã bán số mẫu áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa hàng đó còn sót lại số chiếc áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 dòng áo.

Câu 13.

a) hình vuông có 4 góc vuông với 4 cạnh dài bởi nhau.

Đ

b) Cả lớp cùng nạp năng lượng cơm trưa thời gian 10 giờ 40 phút.

Mai ăn xong lúc 10 tiếng 55 phút, Việt ăn dứt lúc 11 tiếng 5 phút.

Mai ăn cơm dứt trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 đọc là mười hai xăng – ti – mét hai.

S

e) trong một hình tròn, độ dài 2 lần bán kính bằng một ít độ dài bán kính.

S

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

nấc 1

mức 2

nấc 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số gồm 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Search thành phần chưa chắc chắn của phép tính.

Số câu

1

 

 

3

 

1

1

4

Số điểm

0,5

 

 

3,5 (mỗi câu 1 điểm, riêng rẽ câu 10 – 1,5 điểm)

 

1

0,5

4,5

Đại lượng với đo các đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thời gian. Chi phí Việt Nam. Ôn tập về một vài đơn vị đo không giống như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

3

 

1

1

 

 

4

1

Số điểm

1,5

 

0,5

1

 

 

2

1

Hình học tập : Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, đường kính, chào bán kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích s hình chữ nhật, diện tích s hình vuông.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

một vài yếu tố thống kê với xác suất.

Số câu

 

 

1

1

 

 

1

1

Số điểm

 

 

0,5

1

 

 

0,5

1

Tổng

Số câu

5

 

2

5

 

1

7

6

Số điểm

2,5

 

1

5,5

 

1

3,5

6,5

B. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 Tải các năm 2022 - 2023

C. Đề cương ôn tập học tập kì 2 lớp 3 năm 2022 - 2023

Tải về để đưa trọn bộ 10 đề thi HKII lớp 3 Sách bắt đầu nhé!

..................

Ngoài 10 Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2022 - 2023, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cấp và giải Toán lớp 3 không thiếu khác, để học tốt môn Toán hơn và sẵn sàng cho các bài thi đạt công dụng cao.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2023 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để được điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 học kì 2.


Đề thi Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề CK2 Toán 3 KNTTXem demo Đề CK2 Toán 3 CTSTXem demo Đề CK2 Toán 3 CD

Chỉ trường đoản cú 100k thiết lập trọn cỗ đề thi Cuối học tập kì 2 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bạn dạng word có giải thuật chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh tất cả 5 tờ tiền mệnh giá đôi mươi 000 đồng. Số chi phí Minh bao gồm là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. vào hộp có một quả láng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi đem một trái bóng từ bỏ trong loại hộp thì bao gồm mấy kĩ năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 tiếng = .... Phút”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120


Câu 4.Phép phân chia nào dưới đây có số dư là 1

*

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 tháng 6 năm 2022 là đồ vật Hai. Vậy thứ Hai tiếp theo sau của mon 6 vào ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục với hai đơn vị chức năng viết là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852


Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

*

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Cho số cây cối được của một quận vào những năm 2019; 2020; 2021 theo thứ tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành xong bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số km của quận kia trồng được vào 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền dấu >,

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá 15 000 đồng, từ bây giờ cửa hàng gồm chương trình khuyễn mãi thêm “mua 5 tặng kèm 1”. Tổng số chi phí nhóm các bạn của Mai đề nghị trả là ................... đồng.

Mai call kem vị vani mà lại đã lấy nhầm cốc kem vị khác. Tài năng xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan ngay cạnh hình vẽ bên dưới đây, điền từ phù hợp vào nơi chấm.

*

Diện tích hình A …. Diện tích s hình B?

A. To hơn

B. Nhỏ nhắn hơn

C. Bằng

D. Không đối chiếu được

Câu 2. mang lại bảng những thống kê sau:

Địa điểm

Hà Nội

Sapa

Cà Mau

Nhiệt độ

38 o
C

20 o
C

30 o
C

Quan sát bảng số liệu và cho thấy nhiệt độ ở hà nội thủ đô cao hơn ánh nắng mặt trời ở Sapa từng nào độ C?

A. 10o
C

B. 12o
C

C. 15o
C

D. 18o
C

Câu 3. Năm nay người mẹ 36 tuổi, tuổi của con bằng tuổi của mẹ giảm xuống 4 lần. Hỏi trong năm này con mấy tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 10 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 4. Một nhóm các bạn gồm Hoa, Hồng, Huệ, Hương. Cô giáo chọn một bạn bất kì để triển khai nhóm trưởng. Gia sư ‘không thể’ chọn chúng ta nào?

A. Hoa

B. Hồng

C. Đào

D. Hương

Câu 5. Chọn phát biểu đúng

A. 85 367 phút 9 000 m

C. 10 lít > 9 999 ml

D. 10 km > 90 000 m

Câu 6. Số 86 539 bao gồm chữ số hàng trăm nghìn là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 7.Một hình vuông có chu vi trăng tròn cm. Diện tích s của hình vuông đó là:

A. đôi mươi cm2

B. 25 cm

C. 25 cm2

D. 20 cm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Đọc câu chữ sau và vấn đáp câu hỏi.

Bốn nông trại A, B, C, D bao gồm số con kê như sau:

Trang trại A: 74 052 con.

Trang trại B: 76 031 con.

Trang trại C: 7 894 con.

Trang trại D: 74 785 con.

a) Số 76 031 đọc là: ..................................................................................

b) Chữ số 4 trong các 74 052 có mức giá trị là: .................................................

c) Nếu làm cho tròn đến chữ số hàng trăm thì ta nói trang trại C có tầm khoảng ............ Bé gà.

d) Trong bốn trang trại trên:

Trang trại ......... Bao gồm số gà các nhất.

Trang trại .......... Có số gà ít nhất.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

7 479 + 3 204

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 516 – 4 107

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

13 104 × 7

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

48 560 : 5

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10. Tính quý giá biểu thức:

a) 8 103 × 3 – 4 135

= ..............................................

= ..............................................

b) 24 360 : 8 + 6 900

= ..............................................

= ..............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ..............................................

= ..............................................

d) 17 286 – 45 234 : 9

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Cho hình vuông vắn ABCD, hình trụ tâm O (như hình vẽ)

*

Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào :

a) ba điểm A, O, C trực tiếp hàng.

b) O là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

c) Hình trên bao gồm 4 góc vuông.

d) hình trụ tâm O có nửa đường kính là AC.

Câu 12. Giải toán

Hoa thiết lập gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Hoa đưa mang lại cô bán sản phẩm 50 000 đồng. Hỏi cô bán sản phẩm trả lại mang lại Hoa bao nhiêu tiền?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 13. Số?

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. So sánh trọng lượng của túi muối cùng túi đường?

*

A. Túi con đường nặng rộng túi muối

B. Túi muối nặng hơn túi đường

C. Túi đường nhẹ hơn túi muối

D. Nhị túi có cân nặng bằng nhau

Câu 2. Số ngay tức khắc sau của số 65 238 là:

A. 76 238

B. 55 238

C. 65 239

D. 65 237

Câu 3. Cho hình vẽ sau, cho thấy thêm góc vuông trên đỉnh nào?

*

A. Góc vuông trên đỉnh A

B. Góc vuông tại đỉnh B

C. Góc vuông tại đỉnh C

D. Đây không hẳn góc vuông

Câu 4. làm tròn số 54 328 đến hàng trăm nghìn, ta được số:

A. 54 000

B. 55 000

C. 50 000

D. 60 000

Câu 5. đến hình chữ nhật MNPQ có MN = 5 cm. Tính độ lâu năm PQ

*

A. PQ = 5 cm

B. PQ = 5 m

C. PQ = 3 cm

D. PQ = 3 m

Câu 6. Số béo nhất trong số số 585; 9 207; 54 138; 13 205 là:

A. 585

B. 54 138

C. 9 207

D. 13 205

Câu 7. chị em đi công tác ngày 29 mon 8 đến khi hết ngày 5 mon 9 cùng năm. Số ngày bà mẹ đi công tác làm việc là:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Đúng ghi Đ, không nên ghi S

a) Chu vi của một hình chữ nhật bằng tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó.

 

b) Chu vi của một hình vuông gấp 2 lần độ lâu năm cạnh hình vuông vắn đó.

 

c) Số 3 000 gấp lên 3 lần thì được số 6 000.

 

d) Số 4 000 sút đi 2 lần thì được số 2 000.

 

Câu 9. Đặt tính rồi tính

23 617 – 12 178

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

72 425 + 1 933

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

21 725 × 4

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

8 438 : 7

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 18 000 + 22 000 – 15 000

= ..................................................

= ..................................................

b) (66 265 – 44 526) × 2

= ..................................................

= ..................................................

c) 27 582 + 26 544 : 2

= ..................................................

= ..................................................

d) 12 458 : 2 × 3

= ..................................................

= ..................................................

Câu 11. Điền >, Xem test Đề CK2 Toán 3 KNTTXem thử Đề CK2 Toán 3 CTSTXem test Đề CK2 Toán 3 CD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.