Ag + H2So4 Đặc Nóng Không - 2 Ag + 2 H2So4 → Ag2So4 + 2 H2O + So2

Chất tác dụng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho những chất: S, SO2, H2S, HI, Fe
S2, Ag, Au lần lượt vào H2SO4 đặc,nóng. Có bao nhiêu chất xảy ra phản ứng?

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. 3Câu B. 5Đáp án đúngCâu C. 6Câu D. 1Giải ham mê câu trả lời Click để xem phân tích và lý giải của đáp án(Bạn sẽ tiến hành dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong khoảng 15 giây)(Quảng cáo để giúp đỡ chúng mình giữ lại website luôn luôn miễn chi phí cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn các bạn rất những ^^!Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Phản ứng hóa học

Cho các cặp chất :(1) dung dịch Fe
Cl3 cùng Ag (2) hỗn hợp Fe(NO3)2 cùng dung dịch Ag
NO3(3) S và H2SO4 (đặc nóng) (4) Ca
O với H2O(5) dung dịch NH3 + Cr
O3 (6) S và dung dịch H2SO4 loãng
Số cặp chất có xảy ra phản ứng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. 5Câu B. 4Câu C. 2Câu D. 3Nguồn nội dung

THPT THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN

Liên quan lại tới phương trình

Ag
NO3 + Fe(NO3)2 => Ag + Fe(NO3)3 Ca
O + H2O => Ca(OH)2 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2NH3 + 2Cr
O3 => 3H2O + N2 + Cr2O3

Chất công dụng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho các chất: KBr, S, Si, Si
O2, P, Na3PO4, Ag, Au, Fe
O, Cu, Fe2O3.Bạn đang xem: Ag có tính năng với h2so4 quánh nóng không

Trong các chất bên trên số chất rất có thể oxi hóa vì dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là: Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. 6Câu B. 5Câu C. 7Câu D. 4Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Cu
SO4 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 5H2SO4 + 2P => 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Fe
O + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + KBr => KHSO4 + HBr

Phản ứng tạo nên khí SO2

Trong các hóa hóa học Cu, C, S, Na2SO3, Fe
S2, Fe
SO4; O2, H2SO4 đặc. Chotừng cặp chất phản ứng cùng nhau thì số cặp chất có phản ứng tạo nên khí SO2 là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. 6Câu B. 7Câu C. 9Câu D. 8Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Cu
SO4 2H2SO4 + 2Fe
SO4 => Fe2(SO4)3 + 2H2O + SO2 H2SO4 + Na2SO3 => H2O + Na2SO4 + SO2 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 O2 + S => SO2 2Fe
S2 + 14H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 14H2O + 15SO2 4Fe
S2 + 11O2 => 2Fe2O3 + 8SO2 C + 2H2SO4 => 2H2O + 2SO2 + CO2

Chất bị oxi hóa do H2SO4 sệt nóng

Cho những chất: KBr, S, Si, 2 3 4 2 3 Si
O ,P,Na PO ,Ag,Au,Fe
O,Cu,Fe O .

Bạn đang xem: Ag + h2so4 đặc nóng

Trong các chất trên số chất rất có thể oxi hóa vày dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A.
6Câu B. 5Câu C. 7Câu D. 4Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan tới phương trình

Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Cu
SO4 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 5H2SO4 + 2P => 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Fe
O + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + KBr => KHSO4 + HBr

Chất chức năng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho những chất: KBr, S, Si, Si
O2, P, Na3PO4, Ag, Au, Fe
O, Cu, Fe2O3.Trong các chất bên trên số chất có thể oxi hóa do dung dịch axit H2SO4 đặc, rét là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 6 Câu B. 5Câu C. 7Câu D. 4Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan tiền tới phương trình

Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Cu
SO4 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 5H2SO4 + 2P => 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Fe
O + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + KBr => KHSO4 + HBr

Chất bị oxi hóa do H2SO4 sệt nóng

Cho những chất: KBr, S, Si, 2 3 4 2 3 Si
O ,P,Na PO ,Ag,Au,Fe
O,Cu,Fe O .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cập Nhật Ios 14 Cho Iphone 6, Update Ios On Iphone

Trong những chất trên số chất rất có thể oxi hóa vày dung dịch axit H2SO4 đặc, rét là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A.
6 Câu B. 5Câu C. 7Câu D. 4Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Cu
SO4 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 5H2SO4 + 2P => 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Fe
O + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + KBr => KHSO4 + HBr

Chất chức năng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho những chất: S, SO2, H2S, HI, Fe
S2, Ag, Au theo lần lượt vào H2SO4 đặc,nóng. Gồm bao nhiêu chất xẩy ra phản ứng?

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 3Câu B. 5Câu C. 6Câu D. 1Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Liên quan tiền tới phương trình

2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Halogen

Cho những phát biểu sau:(1).Halogen nghỉ ngơi thể rắn (điều khiếu nại thường), gồm tính phấn khởi là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số thoái hóa của clo trong các chất: Na
Cl, Na
Cl
O, KCl
O3, Cl2, KCl
O4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Nội địa clo chỉ chứa những chất HCl, HCl
O, H2O .(5). Hoà tung khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu đượccó các chất KCl, KCl
O3, KOH, H2O.(6). Hoà rã khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, dung dịch thu được cócác hóa học KCl, KCl
O, KOH, H2O.(7). Clo tính năng được với toàn bộ các chất H2, Na, O2, Cu.(8). Trong chống thí nghiệm người ta rất có thể điều chế Cl2 từ HCl và những chấtnhư Mn
O2, KMn
O4, KCl
O3.(9). Có thể điều chế HCl bằng cách cho Na
Cl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặcnên cũng hoàn toàn có thể điều chế được HBr cùng HI bằng phương pháp cho Na
Br với Na
I tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được sử dụng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được sử dụng tẩy white sợi, giấy, vải. Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. 3Câu B. 4Câu C. 5Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + Na
Br => Na
HSO4 + HBr 6HCl + KCl
O3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + Mn
O2 => Cl2 + 2H2O + Mn
Cl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMn
O4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2Mn
Cl2

Phản ứng hóa học

Cho từng chất C, Fe, Ba
Cl2, Fe3O4, Fe
CO3, Fe
S, H2S, HI, Ag
NO3, HCl,Fe2O3, Fe
SO4 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số bội nghịch ứng thuộc các loại phản ứng oxi hóa‒ khử là:

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. 6Câu B. 7Câu C. 9Câu D. 8Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S 2Fe
S + 10H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Chất chức năng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho những chất: S, SO2, H2S, HI, Fe
S2, Ag, Au theo thứ tự vào H2SO4 đặc,nóng. Có bao nhiêu chất xẩy ra phản ứng?

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 3Câu B. 5Câu C. 6Câu D. 1Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Liên quan tới phương trình

2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Phản ứng chất hóa học

Cho từng hóa học C, Fe, Ba
Cl2, Fe3O4, Fe
CO3, Fe
S, H2S, HI, Ag
NO3, HCl,Fe2O3, Fe
SO4 lần lượt chức năng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản nghịch ứng thuộc nhiều loại phản ứng oxi hóa‒ khử là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 6Câu B. 7Câu C. 9Câu D. 8Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S 2Fe
S + 10H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Chất tác dụng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho các chất: H2S, S, SO2, Fe
S, Na2SO3, Fe
CO3, Fe3O4, Fe
Có bao nhiêu chất trong các các chất trên tác dụng được với H2SO4 quánh nóng? Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 6Câu B. 8Câu C. 5Câu D. 7Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

4H2SO4 + 2Fe(OH)2 => Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2 2Fe
CO3 + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2 H2SO4 + Na2SO3 => H2O + Na2SO4 + SO2 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Fe
O + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 10H2SO4 + 2Fe3O4 => 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S 2Fe
S + 10H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Chất tính năng với H2SO4 đặc, rét

Cho những chất: S, SO2, H2S, HI, Fe
S2, Ag, Au lần lượt vào H2SO4 đặc,nóng. Tất cả bao nhiêu chất xẩy ra phản ứng?

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. 3Câu B. 5Câu C. 6Câu D. 1Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Phản ứng chất hóa học

Cho từng hóa học C, Fe, Ba
Cl2, Fe3O4, Fe
CO3, Fe
S, H2S, HI, Ag
NO3, HCl,Fe2O3, Fe
SO4 lần lượt công dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số làm phản ứng thuộc nhiều loại phản ứng oxi hóa‒ khử là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. 6Câu B. 7Câu C. 9Câu D. 8Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan tiền tới phương trình

H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S 2Fe
S + 10H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Chất tính năng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho các chất: H2S, S, SO2, Fe
S, Na2SO3, Fe
CO3, Fe3O4, Fe
O, Fe(OH)2.Có bao nhiêu chất trong những các chất trên tác dụng được cùng với H2SO4 sệt nóng?

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 6Câu B. 8Câu C. 5Câu D. 7Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

4H2SO4 + 2Fe(OH)2 => Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2 2Fe
CO3 + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2 H2SO4 + Na2SO3 => H2O + Na2SO4 + SO2 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Fe
O + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 10H2SO4 + 2Fe3O4 => 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S 2Fe
S + 10H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Chất chức năng với H2SO4 đặc, rét

Cho những chất: S, SO2, H2S, HI, Fe
S2, Ag, Au lần lượt vào H2SO4 đặc,nóng. Gồm bao nhiêu chất xẩy ra phản ứng?

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 3Câu B. 5Câu C. 6Câu D. 1Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Tham gia thảo luận

Với tất cả người dùng không giống đang áp dụng Từ Điển Phương Trình Hóa Học

Lưu Ý: các bạn chỉ được bàn bạc liên quan các vấn đề tương quan tới bài toán học tập. Nói tục, chửi thề hay nói gần như điều vi phạm những nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

Mọi tín đồ giúp em thăng bằng pt oxi hóa khử giúp em với ạ, em lưỡng lự ghi quy trình oxi hóa, khử và phần thêm hệ số. Em cảm ơn hết sức nhiều.


Nếu bạn hỏi, chúng ta chỉ thu về một câu trả lời. Nhưng lúc bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

*

*

*Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Toán 10 kết nối Tri Thức

Giải bài xích tập Toán 10 CTST

Giải bài tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10

Đề thi HK2 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu 10

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ đồng hồ Anh 10 liên kết Tri Thức

Giải giờ Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CD

Giải Sách bài tập giờ đồng hồ Anh 10

Đề thi HK2 môn giờ đồng hồ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 10

Đề thi HK2 môn vật dụng Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 kết nối Tri Thức

Hóa học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Hóa 10 CTST

Giải bài xích tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10

Đề thi HK2 môn Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinh học tập 10 kết nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học tập 10

Đề thi HK2 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 kết nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 KNTT

Giải bài xích tập lịch sử hào hùng 10 CTST

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10

Đề thi HK2 môn lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 liên kết Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài bác tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10

Đề thi HK2 môn Địa lý 10


GDKT và PL 10

Đề thi HK2 môn GDCD

GDKT & PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT và PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDKT&PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 liên kết Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài tập technology 10 CTST

Giải bài bác tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10

Đề thi HK2 môn công nghệ 10


Tin học tập 10

Tin học 10 liên kết Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài xích tập Tin học 10 CTST

Giải bài xích tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10

Đề thi HK2 môn Tin học 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương cứng HK2 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối trí thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài bác tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ fan tử phạm nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn chủng loại về Chữ người tử tù

Văn chủng loại về cảm hứng mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu mã về Tây Tiến


Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

goodsonlines.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.