Bài Tập Tiếng Anh 10 Bài 1 0, Sbt Tiếng Anh 10 Trang 57 Unit 7 Grammar

Mời những em thuộc theo dõi bài học từ bây giờ với tiêu đề SBT giờ đồng hồ Anh 10 trang 57 Unit 7 Grammar – Friends Global Chân trời sáng chế

Với giải sách bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 Grammar sách Friends Global Chân trời sáng tạo hay, cụ thể giúp học sinh dễ dãi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập trong SBT giờ đồng hồ anh 10. Mời các em theo dõi bài bác học dưới đây nhé:


Giải SBT giờ đồng hồ anh lớp 10 Unit 7 Grammar

Bạn đang xem: SBT tiếng Anh 10 trang 57 Unit 7 Grammar – Friends Global Chân trời sáng tạo


1 (trang 57 SBT tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the present perfect. (Hoàn thành những câu với những động từ trong ngoặc. Thực hiện thì hiện tại hoàn thành.)

1. Poor Jeff. He (break) his arm.

Bạn đang xem: Anh 10 bài 1

2. Look! The sun (come out).

3. John (not visit) Italy.

4. Oh dear. I (lose) my dictionary.

5. We (not finish) our homework.

6. Harry (not read) the Hunger Games books, but he’d lượt thích to.

Đáp án:

1. ‘s broken

2. Has come out

3. Hasn’t visited

4. ‘ve lost

5. Haven’t finished

6. Hasn’t read

Hướng dẫn dịch:

1. Tội nghiệp Jeff. Anh ấy bị gãy tay.

2. Nhìn kìa! mặt trời đã ló dạng.

3. John chưa đến thăm Ý.

4. Ôi trời. Tôi đã làm mất từ điển của mình.

5. Cửa hàng chúng tôi chưa xong bài tập về nhà.

6. Harry không đọc sách Hunger Games, tuy vậy anh ấy mong mỏi đọc.

2 (trang 57 SBT giờ đồng hồ Anh 10 Friends Global)Complete the postcard with the present perfect size of the verbs below. (Hoàn thành bưu thiếp với dạng hiện nay tại ngừng của các động từ bên dưới đây.)

*

Đáp án:

1. ‘ve been

2. Has been

3. Hasn’t rained

4. ‘ve visited

5. ‘ve been

6. ‘ve bought

7. ‘ve taken

8. Haven’t been

Hướng dẫn dịch:

Amy thân mến,

Chúng tôi đang ở Mỹ được hai tuần. Tiết trời thật tuyệt vời và hoàn hảo nhất – trời không mưa lần nào!

Chúng tôi đã đi đến thăm hai tp – San Diego với Los Angeles. Hiện thời chúng tôi đang ở San Francisco. Đó là một thành phố tuyệt vời. Chúng tôi đã đi sở hữu sắm, và tôi vẫn mua một số trong những quần áo. Tôi vẫn chụp khôn cùng nhiều ảnh và tôi sẽ mua lên blog của mình sau. Cửa hàng chúng tôi vẫn không đến đảo Alcatraz – công ty chúng tôi sẽ mang lại đó vào ngày mai. Tôi thực sự mong đợi nó!

Yêu,

Rose

3 (trang 57 SBT giờ đồng hồ Anh 10 Friends Global)Hannah is on holiday in Greece. Write questions và answers about the things she has and has not done. (Hannah sẽ đi nghỉ làm việc Hy Lạp. Viết câu hỏi và câu trả lời về hồ hết điều cô ấy có và không làm.)

1. Visit Athens (X)

2. Spend lots of money (V)

3. Go windsurfing (V)

4. Read lots of books (X)

5. Swim in the sea (V)

6. Send many postcards (X)

Đáp án:

1. Has she visited Athens? No, she hasn’t.

2. Has she spent lots of money? Yes, she has.

3. Has she been windsurfing? Yes, she has.

4. Has she read lots of books? No, she hasn’t.

5. Has she swum in the sea? Yes, she has.

6. Has she sent many postcards? No, she hasn’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đang đi đến thăm Athens chưa? Không, cô ấy ko có.

2. Cô ấy đã tiêu nhiều tiền chưa? Có, cô ấy có.

3. Cô ấy đã trượt ván chưa? Có, cô ấy có.

4. Cô ấy đang đọc các sách chưa? Không, cô ấy không.

5. Cô ấy đã bơi ở hải dương chưa? Có, cô ấy có.

6. Cô ấy đã gửi những bưu thiếp chưa? Không, cô ấy không.

4 (trang 57 SBT tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with “has / have been, has / have gone / went” (Hoàn thành những câu cùng với “has / has been, has / have gone / went”)

1. Lucy isn’t at home. She’s gone khổng lồ the sports centre.

2. We haven’t had a holiday this year, but last year we … to Brazil.

3. We’ve got plenty of food – I … khổng lồ the supermarket yesterday.

4. She knows Madrid very well. She … there lots of times since she moved to lớn Spain

5. I love water sports. I … surfing in lots of different countries.

Xem thêm: Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài trung quốc đã a

6. I hope Toby is enjoying the summer. He … to lớn Italy for six weeks.

Đáp án:

2. Went

3. Went

4. ‘s been

5. ‘ve been

6. ‘s gone

Hướng dẫn dịch:

1. Lucy không tồn tại ở nhà. Cô ấy đã đi đến trung trọng điểm thể thao.

2. Bọn chúng tôi chưa xuất hiện kỳ ngủ năm nay, cơ mà năm ngoái cửa hàng chúng tôi đã đến Brazil.

3. Chúng tôi đã có không ít thức ăn – Tôi vẫn đi khôn xiết thị vào ngày hôm qua.

4. Cô ấy biết Madrid siêu rõ. Cô ấy sẽ ở đó rất nhiều lần kể từ khi cô ấy chuyển đến Tây Ban Nha

5. Tôi yêu thể thao bên dưới nước. Tôi sẽ lướt sóng ở khôn xiết nhiều đất nước khác nhau.

6. Tôi hi vọng Toby đang tận thưởng mùa hè. Anh ấy đã đi được Ý trong sáu tuần.

5 (trang 57 SBT giờ đồng hồ Anh 10 Friends Global)Complete the mini-dialogues. Use the correct present perfect or past simple size of the verbs in brackets. (Hoàn thành những cuộc đối thoại nhỏ. Sử dụng đúng thì hiện tại tại xong hoặc thừa khứ 1-1 của động từ trong ngoặc.)

1. A: … ever … (you / have) a holiday in Turkey?

B: Yes, I … I … (spend) two weeks there last year.

A: Which cities … (you / visit)?

B: Only two. We … (start) in Istanbul & then … (travel) to lớn Izmir.

2. A: … ever … (you / try) an extreme sport?

B: No, I … But I … (learn) to lớn ski last winter.

A: Really? … (you / enjoy) it?

B: Yes, I … In fact, yesterday I … (book) my next skiing holiday!

3. A: … ever … (you / go) on a coach tour?

B: Yes, we … We (go) across the USA by coach last July.

A: How long … (it / take)?

B: Three weeks. We … (stop) at lots of interesting places on the way.

4. A: … ever … (you /eat) insects?

B: Yes, I … I …(buy) a bag of insects as a snack in Thailand. But I … (not enjoy) them very much.

Đáp án:

1. A: Have you … had

B: have, spent

A: did you visit

B: started, travelled

2. A: Have you … tried

B: haven’t, learned

A: Did you enjoy

B: did, booked

3. A: Have you …. Gone

B: have, went

A: did it take

B: stopped

4. A: Have you … eaten

B: have, bought, didn’t enjoy

Hướng dẫn dịch:

1. A: chúng ta đã bao giờ có một kỳ du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa?

B: Có, tôi có. Tôi đã chiếm lĩnh hai tuần ở đó vào thời điểm năm ngoái.

A: Bạn đã đi đến thăm những thành phố nào?

B: Chỉ bao gồm hai. Chúng tôi bắt đầu ở Istanbul và tiếp đến đi du ngoạn đến Izmir.

2. A: bạn đã lúc nào thử một môn thể thao nguy hiểm chưa?

B: Không, tôi chưa. Nhưng lại tôi sẽ học trượt tuyết vào mùa đông năm ngoái.

A: thật không? Bạn bao gồm thích nó không?

B: Có. Trong thực tế, ngày ngày hôm qua tôi sẽ đặt kỳ nghỉ mát trượt tuyết tiếp sau của mình!

3. A: chúng ta đã khi nào đi tour du lịch bằng xe khách chưa?

B: Có, công ty chúng tôi có. Cửa hàng chúng tôi đã đi qua Hoa Kỳ bằng đào tạo và giảng dạy viên hồi tháng 7 năm ngoái.

A: Đã mất bao lâu?

B: ba tuần. Công ty chúng tôi đã tạm dừng ở tương đối nhiều nơi thú vị trên phố đi.

4. A: bạn đã bao giờ ăn côn trùng nhỏ chưa?

B: Rồi. Tôi đã sở hữu một túi côn trùng như một món ăn nhẹ ở Thái Lan. Tuy nhiên tôi không ưng ý chúng mang lại lắm.

 

Trên phía trên là cục bộ nội dung về bài học kinh nghiệm SBT giờ Anh 10 trang 57 Unit 7 Grammar – Friends Global Chân trời trí tuệ sáng tạo . Mong muốn sẽ là tài liệu bổ ích giúp những em kết thúc tốt bài bác tập của mình.

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn

Ngữ pháp: Thì lúc này đơn cùng hiện tại tiếp nối Unit 1 giờ Anh 10 Global Success

Xem chi tiết


I. Getting Started

1. Listen và read. 2. Read the conversation again và decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Write the verbs or phrasal verbs that are used with the nouns or noun phrases in the conversation. 4. Complete the sentences from the conversation with the correct forms of the verbs in brackets.

Xem lời giải


II. Language

1. Listen & repeat. Pay attention to the consonant blends /br/, /kr/, and /tr/. 2. Listen to the sentences và circle the words you hear. 1. Match the words with their meanings.2. Complete the sentences using the words in 1. 1. Choose the correct form of the verb in each sentence. 2. Read the text & put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

Xem lời giải


III. Reading

1. Work in pairs. Look at the picture & answer the questions. 2. Read the text và tick (✓) the appropriate meanings of the highlighted words. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in pairs. Discuss the question.

Xem giải mã


IV. Speaking

1. Below are reasons why children should or shouldn’t vì chưng housework. Put them in the correct column. Showroom some more if you can. 2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen khổng lồ the conversation and kiểm tra your answer. 3. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn’t do housework. You can use the ideas from 1 & the reading text.

Xem lời giải


V. Listening

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen to the introduction to the talk show and kiểm tra whether your answer to Question 2 above is correct or not. 3. Listen lớn the talk show và decide whether the statements are true (T) or false (F). 4. Listen again và complete each sentence with ONE word from the recording. 5. Work in groups. Discuss the following question.

Xem giải mã


VI. Writing

1. Work in groups. Which of the following activities in the pictures bởi vì you think can be family routines? 2. Read Joey’s e-mail about his family routines and complete the table with the information from it. 3. Complete the e-mail about Dong’s family routines using the information in the box.

Xem giải mã


VII. Communication & Culture / CLIL

1. Listen & complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three. 2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together. 1. Read the text và list the five family values of British people in the 21st century in the table below. 2. Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values.

Xem giải mã


VIII. Looking back

Listen và write /br/, /kr/ or /tr/ above the word that has the corresponding consonant blends. Then practise reading the sentences. Complete the text. Use the correct forms of the word & phrases in the box. There is a mistake in each sentence below. Find the mistake và correct it.

Xem giải mã


IX. Project

Work in groups. Vày a research on Family Day in Viet nam or other countries in the world. Present your findings to the class. Your presentation should include

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép goodsonlines.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.