TRONG CÁC CHẤT SAU: BENZEN, AXETILEN CÓ TRÁNG BẠC KHÔNG

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho dãy những chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số hóa học trong dãy có chức năng tham gia phản ứng tráng bạc bẽo là

A.

Bạn đang xem: Axetilen có tráng bạc không

2

B. 4

C. 5

D. 3


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Cho dãy những chất : anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số chất trong dãy có công dụng tham gia bội nghịch ứng tráng bội nghĩa là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3


Đáp án A

Chất có phản ứng tráng bạc là chất gồm chức –CHO. Suy ra trong những các hóa học trên tất cả 2 hóa học tham gia làm phản ứng tráng gương là anđehit axetic với glucozơ


Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số hóa học trong dãy có công dụng tham gia phản ứng tráng tệ bạc là

A. 4

B.5

C. 2

D. 3


Chọn đáp án C

Chất trong dãy có chức năng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc gồm :anđehit axetic, glucozơ → Đáp án C.

Chú ý: axetilen gồm tham gia phản ứng vắt với phức bạc tình amoniac ( bội nghịch ứng này sẽ không được hotline là phản ứng tráng bạc)


Cho dãy những chất : anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số hóa học trong dãy có chức năng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc tình là

A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.


Chất tất cả phản ứng tráng bội bạc là chất gồm chức –CHO. Suy ra trong các các hóa học trên tất cả 2 hóa học tham gia bội phản ứng tráng gương là anđehit axetic với glucozơ.

ĐÁP ÁN A


Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton. Số chất có thể tham gia bội phản ứng tráng gương là

A. 8

B. 6

C. 7

D. 5


Chọn đáp án D

HCHO HCOOC6H5 Glu HCOONa CH3CHO

toàn bộ các hóa học trên đều phải sở hữu nhóm cho cho phương trình thông thường là:

*


Cho các chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic với anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có tác dụng tham gia phản bội ứng tráng bạc đãi vừa có công dụng phản ứng với Cu ( OH ) 2 ở đk thường là : A. 4 B. 3 C. 2 D....

Cho những chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic cùng anđehit axetic. Trong những chất trên, số hóa học vừa có công dụng tham gia phản ứng tráng bội bạc vừa có công dụng phản ứng cùng với Cu ( OH ) 2 ở đk thường là :

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5


Đáp án B

Các hóa học vừa có khả năng tham gia phản nghịch ứng tráng gương, vừa có khả năng phản ứng được cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường thì phải thỏa mãn nhu cầu hai đk : sản phẩm nhất, vào phân tử phải gồm nhóm –CHO hoặc hoàn toàn có thể chuyển hóa thành hợp chất tất cả nhóm –CHO trong môi trường xung quanh NH3; thiết bị hai, nên là ancol đa chức có tối thiểu 2 đội –OH gần kề hoặc phải có nhóm –COOH. Thỏa mãn nhu cầu đồng thời cả hai đk này chỉ tất cả glucozơ, frutozơ cùng axit fomic.

Vậy số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là 3.

Xem thêm: Bắc Kim Thang - Album Mới Nghe Nhiều Nhất Xuân Mai


Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic cùng anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc đãi vừa có công dụng phản ứng với Cu(OH)2 ở đk thường là

A. 4.

B.2.

C. 3.

D. 5.


Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong số chất trên, số chất vừa có công dụng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc đãi vừa có công dụng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là: A. 4 B. 3 C. 2 D....

Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong số chất trên, số chất vừa có công dụng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc tình vừa có khả năng phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở đk thường là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5


Cho các chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic với anđehit axetic. Trong số chất trên, số hóa học vừa có khả năng tham gia phản bội ứng tráng bạc đãi vừa có chức năng phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là : A. 4. B. 3. C. 2. D....

Cho các chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic với anđehit axetic. Trong những chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc bẽo vừa có chức năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là :

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.


Các chất vừa có tác dụng tham gia phản ứng tráng gương, vừa có chức năng phản ứng được cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường thì phải thỏa mãn nhu cầu hai đk : thứ nhất, trong phân tử phải gồm nhóm –CHO hoặc rất có thể chuyển trở thành hợp chất có nhóm –CHO trong môi trường xung quanh NH3; sản phẩm hai, cần là ancol đa chức có ít nhất 2 đội –OH liền kề hoặc phải có nhóm –COOH. Vừa lòng đồng thời cả hai điều kiện này chỉ bao gồm glucozơ, frutozơ cùng axit fomic.

Vậy số hóa học vừa có công dụng tham gia phản bội ứng tráng bạc bẽo vừa có khả năng phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở đk thường là 3.

ĐÁP ÁN B


Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong số chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia bội nghịch ứng tráng bội nghĩa vừa có công dụng phản ứng với Cu(OH)2 ở đk thường là

A. 3

B. 5

C. 6

D. 2


tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat, benzyl fomat. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc tình là
Cho sơ đồ: Triolein
*
X
*
Y
*
Z. Tên gọi của Z là
Cho những chất : axit ađipic, saccarozơ, metyl metacrylat, vinyl axetat, phenol, glixerol. Số chất công dụng với dung dịch Na
OH loãng, nóng là
Thủy phân (xúc tác H+, to) xenlulozơ cũng như tinh bột hầu hết cho thuộc một các loại monosaccarit là glucozơ.
Cho các phát biểu sau:(a) Brom hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ, tinh bột với saccarozơ đa số là gần như chất rắn, dễ tan trong nước.(c) Xenlulozơ axetat là vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng không khói.(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit.(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Trong các phát biểu trên, số vạc biểu không nên là
Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit với công suất 90% thu được thành phầm chứa 10,8 gam glucozơ. Quý giá của m là
Polime thiên nhiên X được hình thành trong quy trình quang phù hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X chế tạo ra với dung dịch iot hợp hóa học có màu xanh lá cây tím. Polime X là
Hình vẽ dưới đây mô tả thể nghiệm điều chế hóa học hữu cơ Y:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x