Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A, Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B" /> Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A, Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B" />

Phần Tự Luận Các Máy Tính Trong Mạng Internet Giao Tiếp Với Nhau Bằng Cách Nào

" class="title-header">Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B.

Bạn đang xem: Các máy tính trong mạng internet giao tiếp với nhau bằng cách nào


*

45 điểm

Trần Tiến


Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IPB. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính
D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
*

Đáp án : AGiải thích :Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau được là do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.
*

*

*
*
*
*

Thành phố Hà Nội
Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? - goodsonlines.com
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

- Các máy tính trong mạng Internet hoạt động và giao tiếp được với nhau là do chúng cùng sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

- Bộ giao thức TCP/IP là tập hợp các quy định về khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệu giữa các thiết bị trên mạng.

- Bộ giao thức này cho phép hai thiết bị truyền thông trong mạng kết nối với nhau và trao đổi các dòng dữ liệu đã đóng gói hoặc thông tin cần truyền, đảm bảo việc phân chia dữ liệu ở máy gửi thành các gói tin nhỏ hơn có khuôn dạng và kích thước xác định.

Xem thêm: Phim sex học sinh cấp 2 chui đầu vào áo bạn nữ nóng nhất tuần qua

- Các gói tin được đánh số để máy nhận có thể tập hợp chúng lại một cách đúng đắn như các gói tin ở máy gửi. Khi truyền đi nếu có lỗi không thể khắc phục được thì gói tin sẽ bị truyền trở lại


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản B. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP C. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh D. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy...

Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

A. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản

B. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP

C. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh

D. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính


Phần tự luận

a,Các máy tính trong internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

b, Hãy kể tên 6 máy tìm kiếm mà em biết?


a. Các máy tính trong internet hoạt động và trao đổi với nhau được là do chúng cùng sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/ IP

-TCP là giao thức cho phép hai thiết bị truyền thông trong mạng kết nối với nhau và trao đổi các dòng dữ liệu hoặc thông tin truyền thông. Đảm bảo phân chia dữ liệu ở máy gửi thành gói nhỏ có khuôn dạng, kích thước xác định và phục hồi dữ liệu gốc ở máy nhận (0,5đ)

-IP là giao thức chịu trách nhiệm về địa chỉ và định tuyến đường truyền, cho phép các gói tin đi đến đích 1 cách riêng lẻ, độc lập. (0,5đ)

b. Sáu mày tìm kiếm gợi ý: (mỗi ý đúng được 0,25đ)

-Google

-Altavista

-Yahoo!

-Netscape

-MSN search

-Excite

-Overture

-Inktomi

-AOL Search


Mọi người giúp mình xử lí 2 câu này với ạ. Mình xin cảm ơn rất nhiều
Câu 1 Các máy tính trong internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? Em hiểu thế nào về địa chỉ IP và tên miền
Câu 2 Kể tên các dịch vụ cơ bản của internet mà em biết? Hiện nay em đang sử dụng những địa chỉ nào của...

Mọi người giúp mình xử lí 2 câu này với ạ. Mình xin cảm ơn rất nhiều

Câu 1 Các máy tính trong internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? Em hiểu thế nào về địa chỉ IP và tên miền

Câu 2 Kể tên các dịch vụ cơ bản của internet mà em biết? Hiện nay em đang sử dụng những địa chỉ nào của internet?


Câu 72: Mạng Wan là mạng kết nối các máy tínha. Ở cách nhau một khoảng cách lớnb. Cùng một hệ điều hànhc. Ở gần nhaud. Không dùng chung một giao thức
Câu 73: Mô hình Pee To Pee là mô hìnha. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạngb. Mạng đường thẳngc. Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụd. Mạng hình sao Câu 74: Mạng máy tính là:a. Tập hợp các máy tính độc lập được kết nối...

Câu 72: Mạng Wan là mạng kết nối các máy tínha. Ở cách nhau một khoảng cách lớnb. Cùng một hệ điều hànhc. Ở gần nhaud. Không dùng chung một giao thức
Câu 73: Mô hình Pee To Pee là mô hìnha. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạngb. Mạng đường thẳngc. Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụd. Mạng hình sao Câu 74: Mạng máy tính là:a. Tập hợp các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông qua các đường truyền vật lý & tuân theo các quy ước truyền thông b. Là mạng của hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau bằng cáp mạng c. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau thông qua các đường truyền d.Cả a, b & c đúng Câu 75: Khi sử dụng mạng, để tạo sự an toàn cho máy tính và dữ liệu:a. Không chạy các file chương trình lạ, quét virus định kỳb. Không dùng chung tài khoản đăng nhập, thường xuyên thay đổi mật khẩuc. Cẩn thận khi chia sẻ tài nguyênd. Cả a, b & c đúng
Câu 76: Khi một máy tính tham gia vào mạng, máy tính đó được cấp ... để các nút mạng có thể thực hiện trao đổi tín hiệu:a. Địa chỉ mạngb. Địa chỉ IPc. Quyền sử dụng tài nguyênd. Tài khoản đăng
Câu 77: Những phần mềm duyệt web: A. Internet Explorer, Opera, MS - Windows
B. Internet Explorer, Firefox, Chrome C. Internet Explorer, Firefox, MS - Windows
D. Internet Explorer, Opera, Linux
Câu 78: Sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự để vẽ thành công sơ đồ mạng máy tính?1. Thiết kế sơ đồ hệ thống bằng Edraw 2. Tìm hiểu một số phần mềm 3.Khảo sát hệ thống trước khi vẽ A. 1→2→3B. 2→1→3C. 2→3→1D. 1→3→2Câu 79. Hãy chọn đáp án đúng nhất khi nói về mạng máy tínha.Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhaub.Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đóc.Các máy tính trong mạng có thể trao đổi thông tin với nhaud.Cả 3 ý trên
Câu 80. Hãy chọn đáp án đúng: Có mấy cách phân loại mạng:a.1 cáchb.2 cáchc.3 cáchd.4 cách
Câu 81. Trong các loại mạng máy tính dưới đây, đâu không phải mạng máy tính được phân chia theo kỹ thuật chuyển mạcha.Mạng chuyển mạch kênhb.Mạng chuyển mạch thông báoc.Mạng chuyển mạch góid.Mạng cục bộ - LANCâu 82. Hãy chọn đáp án đúng khi phân chia mạng theo vị trí địa lý, mạng máy tính bao gồm:a.Mạng chuyển mạch kênh và mạng chuyển mạch thông báob.Mạng chuyển mạch kênh và mạng chuyển mạch góic.Mạng cục bộ LAN và mạng diện rộng WANd.Mạng cục bộ LAN và mạng chuyển mạch gói
Câu 83. Có bao nhiêu vùng đụng độ (Collision Domain) trong một mạng dùng 1 Repeater và 1 Hub : a. 1b. 2c. 3d. 4Câu 84. Thiết bị nào sau đây sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao: a. Switchb. Brigdec. Portd. Repeater
Câu 85. Hãy chọn đáp án đúng khi phân chia mạng theo ký thuật chuyển mạch, mạng máy tính bao gồm:a.Mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch gói, mạng cục bộ LANb.Mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch gói, mạng diện rộng WANc.Mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch gói, mạng chuyển mạch thông báod.Mạng cục bộ LAN, mạng diên rộng WAN, mạng chuyển mạch gói
Câu 86. Hãy cho biết trong các mô hình mạng sau, đâu không phải là mô hình xử lý mạnga.Mô hình xử lý tập trungb.Mô hình xử lý phân tánc.Mô hình xử lý cộng tácd.Mô hình ngang hàng
Câu 87. Hãy cho biết, trong các mô hình sau, đâu mà mô hình quản lý mạnga.Mô hình Work
Group và mô hình Domainb.Mô hình chủ tớ và mô hình ngang hàngc.Mô hình Work
Group và mô hình chủ tớd.Mô hình Domain và mô hình ngang hàng
Câu 88. Hãy chọn đáp án đúng. Topo mạng bao gồma.Topo vật lý và Topo logicb.Topo vật lý và Topo hình saoc.Topo vật lý và Ttopo hình vòngd.Topo vật lý và Topo hình bus
Câu 89. Để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên mạng người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị: a. Repeatersb. Hubsc. Switchesd. Cạc mạng (NIC)Câu 90. Các thiết bị mạng nào sau đây có khả năng duy trì thông tin về hiện trạng kết nối của toàn bộ một mạng xí nghiệp hoặc khuôn viên bằng cách trao đổi thông tin nói trên giữa chúng với nhau: a. Bridgeb. Routerc. Repeaterd. Connectors
Câu 91. Hãy cho biết trong các Topo sau, Topo nào cần phải có thiết bị trung tâma.Topo hình busb.Topo hình saoc.Topo hình vòngd.Topo hình bus và Topo hình vòng
Câu 92. Hãy chọn đáp án đúng. Trong các Topo mạng dưới đây Topo nào mà tín hiệu chỉ truyền theo một hướnga.Topo hình saob.Topo hình BUSc.Topo hình vòngd.Topo hình sao và Topo hình vòng
Câu 93. Hãy chọn đáp án đúng, Trong các topo mạng, Topo nào mà các máy được nối với mạng qua bộ chuyển tiếpa.Topo hình Busb.Topo hình vòngc.Topo hình saod.Topo hình bus và Topo hình sao
Câu 94. Hãy chọn đáp án đúng. Trong các Topo mạng, Topo nào mà mạng được giới hạn bởi 2 đầu nốia.Topo hình busb.Topo hình vòngc.Topo hình saod.Topo hình vòng và topo hình sao
Câu 95. Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng LAN:a. TCP/IPb. IPX/SPXc. NETBEUId. Tất cả
Câu 96. Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN : a. TCP/IPb. NETBEUIc. DLCd. Tất cả
Câu 98. Hãy chọn đáp án đúng. Trong các Topo mạng, Topo nào mà khi một máy truyền tín hiệu thì tất cả các máy khác đều nhận đượca.Topo hình busb.Topo hình vòngc.Topo hình saod.Topo hình bus và topo hình vòng
Câu 99. Hãy cho biêt trong các thiết bị mạng dưới đây, thiết bị nào cung cấp cho máy tính địa chỉ vật lýa.Card giao tiếp mạng NICb.Bộ chuyển tiếp Repeaterc.Bộ tập trung HUBd.Bộ chuyển mạch tập trung
Câu 100. Hãy cho biết tác dụng của bộ lặp Repeater là:a.Cung cấp cho máy tính địa chỉ vật lýb.Khôi phục tín hiệu giúp mở rộng quy mô địa lý của mạngc.Để nối các máy tính theo topo hình saod.Là thiết bị chuyển mạch, để nối các đoạn mạng với nhau theo topo hình sao
Câu 101. Hãy cho biết tác dụng của bộ tập trung HUB là:a.Cung cấp cho máy tính địa chỉ vật lýb.Khôi phục tín hiệu giúp mở rộng quy mô địa lý của mạngc.Để nối các máy tính theo topo hình saod.Là thiết bị chuyển mạch, để nối các đoạn mạng với nhau theo topo hình sao
Câu 102. Kiến trúc một mạng LAN có thể là:a. RINGb. BUSc. STARd. Có thể phối hợp cả a, b và c
Câu 103. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho tầng Applicationa. Mã hoá dữ liệub. Cung cấp những dịch vụ mạng cho những ứng dụng của người dùngc. Sử dụng địa chỉ vật lý để cung cấp cho việc truyền dữ liệu và thông báo lỗi , kiến trúc mạng và điều khiển việc truyềnd. Cung cấp những tín hiệu điện và những tính năng cho việc liên kết và duy trì liên kết giữa những hệ thống
Câu 105. Hãy cho biết tác dụng của bộ chuyển mạch tập trung SWITCH là:a.Cung cấp cho máy tính địa chỉ vật lýb.Khôi phục tín hiệu giúp mở rộng quy mô địa lý của mạngc.Để nối các máy tính theo topo hình saod.Là thiết bị chuyển mạch, để nối các đoạn mạng với nhau theo topo hình sao
Câu 106. Hãy cho biết trong các thiết mạng sau, thiết bị nào khi nhận tín hiệu từ 1 cổng sẽ truyền đến tất cả các cổng còn lạia.SWITCHb.HUBc.REPEATERd.NICCâu 107. Hãy cho biết trong các thiết bị sau, đâu không phải là thiết bị mạnga.NICb.SWITCHc.REPEATERd.CPUCâu 108. Hãy cho biết trong các thiết bị mạng sau đây, thiết bị nào có khả năng tìm đường đi tối ưu cho các gói tina.Switchb.Hubc.Wireless Access
Pointd.Router
Câu 109. Điều gì đúng đối với mạng ngang hàng :a. Cung cấp sự an toàn và mức độ kiểm soát cao hơn mạng dựa trên máy phục vụb. Được khuyến cáo sử dụng cho mạng có từ 10 người dùng trở xuốngc. Đòi hỏi một máy phục vụ trung tâm có cấu hình mạnhd. Người dùng phân bố trong địa bàn rộng
Câu 110. Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:a. Dùng giao thức DHCPb. Dùng giao thức FTPc. Dùng giao thức DNSd. Dùng giao thức HTTPCâu 111. Switch: a.Các máy tính không cần phải kết nối về đấyb.Không có khả năng kết nối được nhiều segment lại với nhau c.Là thiết bị chuyển mạchd.Cung cấp thông tin giúp các gói thông tin đến địa chỉ khác
Câu 112. Router:a.Sử dụng trong việc nối nhiều máy tính với nhau b.Là một phương tiện để mở rộng mạngc.Là thiết bị chuyển mạchd.Cho phép các gói tin có thể đi theo nhiều đường khác nhau để tới đích Câu 113. Môi trường truyền đẫn mạng:a.Sử dụng chung hệ thống giao diệnb.Sử dụng Màn hình, bàn phímc.Sử dụng các thiết bị ngoại vid.dây cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang
Câu 114. Một trong đặc tính của phương tiện truyền dẫnlà:a.Dung lượng b.Thiết bị ngoại vic.Mô hình xử lí mạngd.Băng thông
Câu 115. Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào:a. Transportb. Networkc. Applicationd. Presentation
Câu 116. Công nghệ mạng LAN sử dụng phổ biến hiện nay là:a. Token Ringb. FDDIc. Ethernetd. ADSLCâu 117. Card mạng là:a.Thiết bị phần mềm đặc biệt nằm trong máy tính b.Cung cấp cho mỗi máy tính một địa chỉ vật lý duy nhấtc.Giống nhau trong các máy tính d.Cung cấp các địa chỉ vật lý khác nhau trong một máy tính
Câu 118. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:a.Lợi ich khi sử dụng mạng là chia sẻ các thiết bị ngoại vib.Lợi ich khi sử dụng mạng làquản lý việc lưu trữ thông tin trên các ổ đĩac.Lợi ich khi sử dụng mạng là trao đổi thông tin trong nội bộ mạng thuận tiệnd.Lợi ich khi sử dụng mạng là dễ dàng quản lý thông tin và phân quyền quản lý trong doanh nghiệp
Câu 119. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:a.Khi truyền xa, tín hiệu bị suy giảm cần lặp bộ chuyển tiếpb.Khi truyền xa, tín hiệu bị suy giảm cần cài Hệ điều hành Windowsc.Khi truyền xa, tín hiệu bị suy giảm cần cài bộ Offce2010d.Khi truyền xa, tín hiệu bị suy giảm cần lắp đặt HUBCâu 120. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:a.HUB là một thiết bị để nối các máy tính theo Topo hình saob.HUB là một thiết bị có nhiều ổ cắm.c.HUB là một thiết bịlàm lan toả tín hiệu qua tất cả các cổng d.HUB là một thiết bị chỉ có một ổ cắm duy nhất
Câu 121. Cho biết chức năng của Proxy:a. Là máy đại diện cho một nhóm máy đi thực hiện một dịch vụ máy khách (client service) nào đób. Là một thiết bị thống kê lưu lượng mạngc. Tất cả đều đúngd. Tất cả đều sai
Câu 122. Frame là dữ liệu ở tầng:a. Physicalb. Networkc. Data Linkd. Transport
Câu 123. Xử lý mạng gồm có:a.3 mô hìnhb.1 mô hìnhc.5 mô hìnhd.3 mô hình
Câu 124. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:a.Mô hình xử lý cộng táclà mô hình ứng dụng của mạngb.Mô hình xử lý phân tán là mô hình ứng dụng của mạngc.Mô hình mạng chủ tớ là mô hình ứng dụng của mạngd.Mô hình workgrouplà mô hình ứng dụng của mạng
Câu 125. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:a.Lợi ich khi sử dụng mạng là chia sẻ các thiết bị ngoại vib.Lợi ich khi sử dụng mạng là quản lý việc lưu trữ thông tin trên các ổ đĩac.Lợi ich khi sử dụng mạng là trao đổi thông tin trong nội bộ mạng thuận tiệnd.Lợi ich khi sử dụng mạng là dễ dàng quản lý thông tin và phân quyền quản lý trong doanh nghiệp
Câu 126. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:a.Topo mạng sao là Topo mạng cơ bảnb.Topo mạng chữ nhật là topo mạng cơ bảnc.Topo mạng đường thẳng là topo mạng cơ bảnd.Topo mạng cong là topo mạng cơ bản
Câu 127. Chọn 2 chức năng của tầng Presentation:a. Mã hoá dữ liệub. Cung cấp các dịch vụ mạng người dungc. Phân đoạn dữ liệud. Đánh địa chỉ
Câu 128. Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:a. Đặt tối đa 4 đoạn mạng có máy tínhb. Dùng tối đa 4 repeaterc. Có tối đa 5 đoạn mạngd. Có tối đa 3 đoạn mạnge. b và c
Câu 129. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switcha. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSIb. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSIc. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSId. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSICâu 130. Chọn biểu thức sai trong các biểu thức dưới đây:a.Mạng chuyển mạch kênh là Loại mạng được phân loại theo vị trí địa lýb.Mạng LAN là Loại mạng được phân loại theo vị trí địa lýc.Mạng WAN là Loại mạng được phân loại theo vị trí địa lýd.Mạng INTERNET là Loại mạng được phân loại theo vị trí địa lýCâu 131. Mạng chuyển mạch gói là:a.Khi thông tin cần trao đổi sẽ có một kênh được thiết lậpb.Các thông báo được chia thành các gói tin nhỏ hơn qui địnhc.Các thông báo có thể được gửi đi trên các con đường khác nhaud.Là đơn vị thông tin của người sử dụng có khuôn dạng đã được qui định trước
Câu 132. Mạng máy tính cục bộ (LAN) là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính trong:a.Một thành phốb.Một tỉnhc.Một khu vực như trong một toà nhà d.Một quốc gia
Câu 133. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các mệnh đề sau:a.Mạng WAN gọi là mạng diện rộng b.Mạng WAN gọi là mạng toàn cầuc.Mạng WAN gọi là mạng cục bộd.Mạng LAN gọi là mạng toàn cầu
Câu 134. Router là 1 thiết bị dùng để:a.Định tuyến giữa các mạngb.Lọc các gói tin dư thừac.Mở rộng một hệ thống mạngd.Cả 3 đều đúng
Câu 135. Thiết bị Hub cho phép: a. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nób. Ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nóc. Giúp định tuyến cho các packetsd. Kết nối nhiều máy tính lại vớinhau để tạo thành một nhánh LAN (segment)Câu 136. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:a.Mạng máy tính gồm 3 thành phần chínhb.Mạng máy tính gồm 4 thành phần chínhc.Mạng máy tính gồm 5 thành phần chínhd.Mạng máy tính gồm 6 thành phần chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.