Chất Nào Sau Đây Có Nhiệt Độ Sôi Thấp Nhất ? Chất Nào Sau Đây Có Nhiệt Độ Sôi Thấp Nhất

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Cho các chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có nhiệt độ sôi thấp độc nhất vô nhị là A. CH3COOH. B. C2H5OH C. C2H6 D....

Bạn đang xem: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất


Cho những chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có ánh sáng sôi thấp nhất là

A. CH3COOH.

B. C2H5OH

C. C2H6

D. C2H5Cl


Đáp án C

Ghi nhớ:

+ Chất gồm cùng phân tử khối, chất nào có link hiđro có ánh sáng sôi cao hơn chất không có liên kết hiđro

+ Chất bao gồm phân tử khối càng bự thì ánh sáng sôi càng cao


Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có nhiệt độ sôi thấp độc nhất là A. C2H6 B. C2H5OH C. CH3COOH. D....

Cho những chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có ánh nắng mặt trời sôi thấp độc nhất là

A. C2H6

B. C2H5OH

C. CH3COOH.

D. C2H5Cl


Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có ánh sáng sôi thấp nhất là A. C2H6. B. C2H5OH. C. C2H5Cl. D....

Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có ánh sáng sôi thấp độc nhất vô nhị là

A. C2H6.

B. C2H5OH.

C. C2H5Cl.

D. CH3COOH.


Đáp án A

Thứ tự ánh nắng mặt trời sôi của các chất (M tương đương)

Hiđrocacbon → trong các chất trên, C2H6 có ánh sáng sôi thấp nhất.


Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có ánh nắng mặt trời sôi thấp tuyệt nhất là A. C2H6 B. C2H5OH C. C2H5Cl D....

Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có ánh nắng mặt trời sôi thấp tuyệt nhất là

A. C2H6

B. C2H5OH

C. C2H5Cl

D. CH3COOH


Cho những chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có ánh nắng mặt trời sôi thấp tốt nhất là A. CH3COOH. B.C2H5OH C.C2H6 ...

Cho những chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có ánh sáng sôi thấp độc nhất vô nhị là

A. CH3COOH.

B.C2H5OH

C.C2H6

D.C2H5Cl


Đáp án C

Ghi nhớ:

+ Chất gồm cùng phân tử khối, hóa học nào có liên kết hiđro có nhiệt độ sôi cao hơn nữa chất không tồn tại liên kết hiđro

+ Chất tất cả phân tử khối càng bự thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao


Cho những chất sau: CH 3 COOH , C 2 H 5 OH , C 2 H 6 , C 2 H 5 Cl hóa học có ánh nắng mặt trời sôi thấp duy nhất là A. CH 3 COOH B. C 2 H 5 OH C. C 2 H 6 ...

Cho các chất sau: CH 3 COOH , C 2 H 5 OH , C 2 H 6 , C 2 H 5 Cl hóa học có nhiệt độ sôi thấp tuyệt nhất là

A. CH 3 COOH

B. C 2 H 5 OH

C. C 2 H 6

*


Cho các chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có nhiệt độ sôi thấp tốt nhất là A. CH3COOH B. C2H5OH C. C2H6 D....

Cho các chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có nhiệt độ sôi thấp độc nhất vô nhị là

A. CH3COOH

B. C2H5OH

C.

Xem thêm: Không tải được ứng dụng trên ch play, khắc phục lỗi

C2H6

D. C2H5Cl


Đáp án C

Ghi nhớ:

+ Chất tất cả cùng phân tử khối, chất nào có liên kết hiđro có nhiệt độ sôi cao hơn nữa chất không tồn tại liên kết hiđro

+ Chất gồm phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao


Cho các chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có nhiệt độ sôi thấp tuyệt nhất là A.CH3COOH. B.C2H5OH C.C2H6....

Cho những chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có ánh nắng mặt trời sôi thấp tốt nhất là

A.CH3COOH.

B.C2H5OH

C.C2H6.

D.C2H5Cl


Đáp án C

Ghi nhớ:

+ Chất tất cả cùng phân tử khối, chất nào có liên kết hiđro có ánh sáng sôi cao hơn nữa chất không tồn tại liên kết hiđro

+ Chất tất cả phân tử khối càng khủng thì nhiệt độ sôi càng cao


Cho những chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có ánh nắng mặt trời sôi thấp độc nhất vô nhị là A.C2H6. B.C2H5OH. C.C2H5Cl....

Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có nhiệt độ sôi thấp tốt nhất là

A.C2H6.

B.C2H5OH.

C.C2H5Cl.

D.CH3COOH.


Câu 17 Đáp án A

Thứ tự ánh sáng sôi của các chất (M tương đương)

Hiđrocacbon

→ trong những chất trên, C2H6 có ánh sáng sôi thấp nhất.


Cho những chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có ánh nắng mặt trời sôi thấp duy nhất là A. CH3COOH. B.C2H5OH C.C2H6 ...

Cho những chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có nhiệt độ sôi thấp duy nhất là

A. CH3COOH.

B.C2H5OH

C.C2H6

D.C2H5Cl


Đáp án C

Ghi nhớ:

+ Chất gồm cùng phân tử khối, chất nào có link hiđro có ánh sáng sôi cao hơn chất không tồn tại liên kết hiđro

+ Chất gồm phân tử khối càng khủng thì ánh sáng sôi càng cao


toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Cho 0,2 mol ancol etylic tính năng với lượng dư Na, sau phản bội ứng thu được V lít khí H2 (ở đktc). Cực hiếm của V là:
Cho 0,1 mol ancol solo chức X chức năng với lượng dư Na, sau bội phản ứng chiếm được V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là:
Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol metanol thu được bao nhiêu mol
*
?
Đốt cháy trọn vẹn một ancol no, đối chọi chức thu được 6,72 lít khí
*
(đktc) với 7,2 gam nước. Số mol của ancol đã đốt là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.