Anken Là Gì? Công Thức Tổng Quát Của Anken Là Công Thức Tổng Quát Và Phản Ứng Đặc Trưng

Định nghĩa chính xác khái niệm Anken cùng các định hướng cơ bạn dạng nhất như: phương pháp cấu tạo, cách gọi thương hiệu của Anken và các đặc điểm hóa học của nó như phép cộng, trùng hợp và phản ứng oxi hoá.1. Anken là gì?

Anken (olefin) là rất nhiều hidrocacbon không no, mạch hở cùng trong phân tử của nó bao gồm chứa một link đôi C=C sót lại thì tất cả đều là links đơn.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của anken là

Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của hợp hóa học trong hàng Anken là CH2=CH2.

2. Công thức cấu tạo và phương pháp gọi thương hiệu của Anken

2.1. Phương pháp tổng quát

CTTQ: Cn
H2n

2.2. Phương pháp gọi tên của các Anken

Có hai biện pháp gọi tên anken: tên thông thường và tên nuốm thế.

2.2.1. Thương hiệu thông thường

Tên thông thường là tên Ankan có cùng số nguyên tử cacbon ban đầu, kế tiếp đổi đuôi -an thành đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay thế

Tên thay thế là tên được đọc theo sự bố trí lần lượt là số chỉ vị trí nhánh - tên nhánh - số chỉ vị trí của liên kết đôi - en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính chất vật lý của Anken

Các anken từ bỏ C2→C4 làm việc dạng khí, từ bỏ C5 trở đi là hóa học lỏng hoặc rắn (ở điều kiện thường).

Khi phân tử khối tăng thì nhiệt độ sôi, cân nặng riêng và nhiệt độ nóng tung cúng tăng dần.

Anken khối lượng nhẹ hơn nước.

Anken không nhiều tan trong nước, tung được trong một số dung môi cơ mà dễ tan trong các dung môi cơ học như rượu, ete,...

Các anken đều không tồn tại màu.

4. đặc thù hoá học của Anken

4.1. Phản ứng cùng hidro (Anken + H2)

Ta tất cả phương trình tổng thể của làm phản ứng cùng hidro như sau:

Cn
H2n+ H2$xrightarrowNi,t^o$ Cn
H2n+2

4.2. Phản nghịch ứng cộng hợp halogen

Phản ứng cộng cộng halogen hay có cách gọi khác là phản ứng halogen hoá.

Ta bao gồm phương trình tổng quát của bội phản ứng cùng hợp halogen như sau:

Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

→ phản ứng này được áp dụng để nhận ra Anken.

Phản ứng với Clo

CH2=CH2+ Cl2→ Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Làm phản ứng cộng hợp Hiđro halogenua

Anken + HCl

CH2=CH2+ HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen lúc phản ứng sẽ tạo ra tất cả hổn hợp các sản phẩm trong đó thành phầm chính và thành phầm phụ.

CH3-CH=CH2+ HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc)

+ CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý:

Phản ứng dễ dần dần theo hàng HCl, HBr, HI.

Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo nên hỗn hợp bao gồm hai sản phẩm.

Đối với những anken khác bất đối xứng khi cùng HX sẽ tuân theo luật lệ Maccopnhicop.

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn đối với nguyên tử hay đội nguyên tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bao gồm bậc cao hơn nữa trong phản nghịch ứng cộng HX vào link bội thì nguyên tử H.

4.4. Phản bội ứng cùng hợp H2O (đun nóng, tất cả axit loãng xúc tác)

4.4.1. Bội phản ứng cùng hợp nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $xrightarrowH^+_loang,t^o$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Những đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH3(spc)

+CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken khác bất đối xứng khi cộng H2O cũng tuân theo luật lệ Maccopnhicop: team -OH thêm vào C bậc cao.

4.5. Bội nghịch ứng trùng hợp

Với điều kiện có xúc tác, đun nóng, áp suất cao.

n$_CH_2$ = CH2 $xrightarrowp,xt,t^o$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen giỏi PE)

$n_CH_2=CH-CH_3 xrightarrowp,xt,t^o (-CH_2-CH(CH_3)-)_n$ (Polipropilen giỏi PP)

Sơ thứ phản ứng trùng hợp: n
A $xrightarrowp,xt,t^o$(B)n

Vậy quá trình cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc giống như nhau chế tạo ra thành phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được hotline là phản ứng trùng hợp.

4.6. Bội phản ứng oxi hoá

4.6.1. Làm phản ứng lão hóa không hoàn toàn

Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn của Anken chế tạo thành ancol đa chức tất cả 2 đội -OH hoặc đứt mạch C nơi nối sinh sản thành anđehit hoặc axit.

Anken + KMn
O4 ⇒ hỗn hợp thuốc tím bị mất màu vì chưng Anken .

Tổng quát:

2Cn
H2n+ 2KMn
O4+ 4H2O → 3Cn
H2n(OH)2+ 2KOH + 2MNO2

Nhận xét: ta hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch thuốc tím để nhận ra Anken vì chưng nó làm mất đi màu dung dịch thuốc tím.

4.6.2. Bội nghịch ứng cháy (oxi hóa hoàn toàn)

Phương trình tổng quát: Cn
H2n+ $frac3n2$O2→n
CO2+ n
H2O

Chú ý: bội nghịch ứng đốt cháy của Anken có: Cn
H2n+ $frac3n2$O2→ n
CO2+ n
H2O

Chú ý: Đặc điểm làm phản ứng cháy Anken là: n$_CO_2=n_H_2O$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong phòng thí nghiệm

Điều chế Anken từ tách bóc nước từ ancol etylic:

PTTQ: Cn
H2n+1OH $xrightarrowH_2SO_4,geq17^oC$Cn
H2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $xrightarrowH_2SO_4,geq17^oC$ C2H4+ H2O

5.2. Trong công nghiệp

Ta có thể điều chế Anken từ việc thu từ nguồn khí chế biến dầu mỏ.

Tách H2khỏi Ankan:

PTTQ: Cn
H2n+2$xrightarrowFe,t^oC$ Cn
H2n+ H2

Tách HX từ bỏ dẫn xuất Cn
H2n+1X

PTTQ: Cn
H2n+1X + NAOH $xrightarrowancol$C$_n_H_2n$ + mãng cầu + H2O

Từ dẫn xuất đihalogen bóc tách X2 (2 nguyên tử C nằm bên nhau đính thêm với 2 nguyên tử halogen):

PPTQ: Cn
H2n
X2+ Zn $xrightarrowt^o$ Cn
H2n+ Zn
Br2

Ankin hoặc Ankadien cùng H2 gồm xúc tác Pd/Pb
CO3:

PPTQ: Cn
H2n-2+ H2→Cn
H2n

6. Một vài bài tập trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng nào trong số đồng đẳng sau của etilen có %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Toàn bộ các ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì:

Ta gồm công thức chung của Anken là Cn
H2n

%C = $frac12n14n$ = 85,71%

Vậy với đa số %C luôn luôn bằng 85,71%.

Câu 2: bài xích cho chất X bao gồm công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế sửa chữa của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi khác của hàng đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon chưa bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hay có cách gọi khác là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với bí quyết phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D

Các đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với phương pháp C4H8 là

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy bao gồm 3 đồng phân cấu tạo.

Câu 5: bội nghịch ứng làm sao được áp dụng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten:

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng cộng hiđro

C. Bội nghịch ứng trùng hợp

D. Phản bội ứng đốt cháy

Lời giải: Đáp án A do khi dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Brom thì khí Etan làm mất màu dung dịch Br, khí etan thì ko phản ứng với dd Br thoát thoát khỏi dung dịch.

CH2=CH2+ Br2→ CH2Br-CH2Br

Câu 6: trong các Hiđrocacbon tiếp sau đây cái nào bội phản ứng được với dung dịch Brom chiếm được 1,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A bởi :

CH2=CH-CH2-CH3+ Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en) (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMn
O40,2M tạo thành hóa học rắn màu đen buộc phải V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta có phương trình:

3C2H4+ 2KMn
O4+ 4H2O3→C2H4(OH)2+ 2Mn
O2(đen)+ 2KOH

n$_KMn
O_4$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình trên ta có:

n$_C_2H_4$ = $frac32$n$_KMn
O_4$=32.n$_KMn
O_4$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen khi tiến hành phản ứng trùng phù hợp m tấn etilen với hiệu suất phản ứng bằng 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết)= mpolietilen=1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tế= 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho tất cả hổn hợp X có propen với một anken đồng đẳng khác. Thực hiện phản ứng đốt cháy trọn vẹn 1 mol các thành phần hỗn hợp X thì cần có 4,75 mol O2. Vậy anken sót lại trong X có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

Cn
H2n+ $frac3n2$O2xrightarrowt^o$ n
CO2+ n
H2O

1 4,75 mol

1.$frac3n2$ = 4,75

n = 3,17

Vậy chất sót lại phải tất cả > 3C (vì tất cả hổn hợp chứa propen tất cả 3C)

Dựa vào đáp án chọn C4H8

Câu 10: Xác định CTCT của chất X biết khi thực hiện thí nghiệm đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X mạch hở nhận được 40ml CO2ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Biết chất X có cấu tạo mạch phân nhánh và có khả năng mất color dd Brom.

Lời giải:

10ml X → 40ml CO2

Số C trong X = $fracV_CO_2V_X$ = 4

Bài cho chất X làm mất màu dung dịch Brom phải suy ra X ko no với mạch hở, bao gồm 4C

Vậy X là (CH3)2C = CH2

Bài viết trên sẽ tổng hợp những lý thuyết quan trọng của anken hóa 11 như công thức cấu tạo, giải pháp gọi tên, tính chất vật lý, tính chất hoá học, cùng với đó là các ví dụ cụ thể về các dạng bài xích về Anken. Mong muốn rằng với bài viết này, các em đã làm tốt các dạng bài bác tập của Anken. Cùng để có kết quả tốt nhất, những em học tập sinh nhớ là truy cập nền tảng Vuihoc.vn và đăng ký tài khoản để luyện đề ngay bây giờ nhé!

Anken là bài bác học đặc biệt quan trọng của chương 6 – Hidrocacbon ko no, bên trong chương trình hóa học lớp 11. Nội dung bài viết dưới đây, goodsonlines.com đã cung cấp cho bạn những kỹ năng tổng hợp cụ thể về định nghĩa, tính chất, ứng dụng, bí quyết điều chế của nó cũng như phân biệt anken và ankan.


*

Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2=CH2) và những chất tiếp theo có cách làm anken là C3H6, C4H8, C5H10… gồm tính chất giống như etilen lập thành hàng đồng đẳng có công thức phân tử bình thường Cn
H2n (n >=2) được call là anken tốt oletin.

Đồng phân

Tìm gọi đồng phân anken chúng ta sẽ đi vào chi tiết đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học của nó.

Đồng phân cấu tạo: Etilen với propilen không có đồng phân anken. Trường đoản cú C4H8 trở đi ứng cùng với một công thức phân tử có những đồng phân anken về vị trí links đôi với về mạch cacbon.

Xem thêm: Nghề Hộ Sinh Được Tôn Vinh Trong Người Nối Nghiệp Tập Cuối, Người Nối Nghiệp Tập Cuối

Đồng phân hình học: Trong phân tử anken, mạch đó là mạch cacbon nhiều năm nhất gồm chứa liên kết đôi C=C. Phần nhiều anken nhưng mỗi nguyên tử cacbon ở chỗ liên kết song liên với hai team nguyên tử không giống nhau sẽ tất cả sự phân bổ không gian khác biệt của mạch chính xung quanh link đôi. Chính sự phân bố khác nhau đó tạo thành đồng phân về vị trí không gian của các nhóm nguyên tử hotline là đồng phân hình học.

Đồng phân cis: Đồng phân bao gồm mạch thiết yếu ở cùng bên với links C=C.

Đồng phân trans: Đồng phân gồm mạch chính ở về 2 phía không giống nhau của liên kết C=C.

Ví dụ: với công thức cấu tạo CH3-CH=CH-CH3 có các đồng phân hình học như hình mặt dưới.

*

Danh pháp anken là gì?

Cách hotline tên anken bao hàm tên thường thì và tên nắm thế.

Cách đọc tên anken thông thường: Được gọi bằng tên ankan nhưng gắng đuôi “an” thành “ilen”. ví dụ như etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H8).Tên sửa chữa thay thế của anken: Xuất phân phát từ tên ankan tương ứng bằng cách đổi đuôi “an” thành “en”. Từ CH4 trở đi, trong thương hiệu anken buộc phải thêm số chỉ địa điểm nguyên tử cacbon thứ nhất chứa links đôi. Mạch cacbon được đặt số từ phía gần liên kết đôi hơn.

Quy tắc được tổng vừa lòng như sau:

Chọn mạch C nhiều năm nhất và bao gồm chứa link đôi làm cho mạch chính.

Đánh số C mạch chủ yếu từ phía tất cả vị trí gần liên kết đôi nhất.

Gọi tên theo trang bị tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + thương hiệu C mạch chủ yếu + Số chỉ links đôi + en.

Bảng: Tên sửa chữa thay thế và một vài ba hằng số vật dụng lý của một vài anken

*

Tính chất vật lý của anken

Nhắc đến đặc thù vật lý cả anken, họ không thể bỏ sang 1 vài tính chất đặc biệt sau:

*

Trong điều kiện thường, những anken từ C2H4 mang đến C4H8 là hóa học khí; trường đoản cú C5H10 trở đi là hóa học rắn hoặc lỏng.

Nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi, cân nặng riêng của anken tăng mạnh theo chiều tăng của phân tử khối.

Tất cả các anken đều nhẹ nhàng hơn nước (D

Anken ko tan vào nước.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC mang lại TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, đưa ra PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG goodsonlines.com MATH.

*

Tính hóa chất của anken

Liên kết song C=C gồm links σ cùng một link π (liên kết π yếu bền hơn links σ) bởi vì vậy dễ ợt bị phân giảm hơn, tạo nên đặc điểm hóa học đặc trưng của anken đó là dễ ợt tham gia bội nghịch ứng cộng tạo thành hợp hóa học no tương ứng.

*

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng anken có phản ứng cộng hidro, phản bội ứng cộng halogen và phản ứng cộng HX.

Phản ứng cùng hidro của anken: Khi nấu nóng có sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin/ plaid) có tác dụng xúc tác, anken kết hợp với hidro sản xuất thành ankan tương ứng. Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, sức nóng độ)Phản ứng cộng halogen: tiến hành thí nghiệm dẫn etilen từ bỏ từ lấn sân vào dung dịch brom, thấy màu nâu đỏ của hỗn hợp bị nhạt dần. Ta có phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, ko màu)

Tiếp tục triển khai rót dung dịch brom vào cốc đựng anken (lỏng), quan ngay cạnh thấy dung dịch brom bị mất màu. Ta gồm phương trình bội nghịch ứng như sau: Cn
H2n + Br2 → Cn
H2n
Br2

*

Phản ứng cùng HX: Các anken cũng tham gia vào làm phản ứng cùng với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) với với những axit mạnh. Một số ví dụ minh họa: CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều kiện H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken gồm cấu sinh sản phân tử không đối xứng khi chức năng với HX hoàn toàn có thể sinh ra tất cả hổn hợp 2 sản phẩm. Ví dụ như:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3 (2-brompropan – sản phẩm chính)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (1-brompropan – thành phầm phụ)

Quy tắc cộng HX hay có cách gọi khác là quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

Nguyên tử H vẫn gắn cùng với nguyên tử cacbon bậc thấp, rõ ràng là C ở links đôi có tương đối nhiều H hơn.

Nhóm halide (X) sẽ gắn với nguyên tử cacbon bậc cao, cụ thể là C ở link đôi gồm ít H hơn.

Sản phẩm chính của làm phản ứng đó là sản phẩm được chế tác thành theo quy tắc Maccopnhicop.

Phản ứng trùng hợp

Ở ánh sáng và áp suất cao với chất xúc tác đam mê hợp, các phân tử anken hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo ra thành phần nhiều mạch rất dài và bao gồm phân tử khối lớn.

Ví dụ:

… + CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+…→… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… (Điều kiện: nhiệt độ độ, p, xúc tác)

Phương trình thu gọn như sau:

n
CH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen giỏi PE)

Phản ứng trùng hợp thuộc nhiều loại phản ứng polime hóa, là quy trình liên kết các phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tương tự như nhau để chế tạo thành phần nhiều phân tử khôn xiết lớn, điện thoại tư vấn là polime. Vào đó:

Chất đầu (CH2 = CH2) là monome.

-CH2 – CH2– là mắc xích của polime.

n là thông số trùng hợp.

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn và bội nghịch ứng lão hóa không hoàn toàn cũng là trong số những tính hóa học hóa học đặc trưng của anken.

Phản ứng oxi hóa trả toàn

Khi bị đốt cùng với oxi, etilen và những đồng đẳng sẽ ảnh hưởng cháy với tỏa ra nhiệt.

Cn
H2n + 3n/2 O2 → n
CO2 + n
H2O

Phản ứng lão hóa không hoàn toàn của anken

Để nắm rõ phản ứng lão hóa không hoàn toàn của anken, ta thực hiện thí nghiệm sục khí etilen vào dung dịch KMn
O4. Quan giáp thấy color của dung dịch sẽ nhạt dần và có kết tủa color nâu đen của Mn
O2.

Ta tất cả phản ứng như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMn
O4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Điều chế anken như vậy nào?

Cách pha trộn anken vào phòng phân tích và cung ứng trong công nghiệp tất cả sự không giống biệt.

Cách pha chế anken trong chống thí nghiệm

Trong chống thí nghiệm, etilen được điều chế từ ancol etylen

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O (Điều kiện: H2SO4 đặc, 170 độ C)

*

Cách pha chế Anken trong công nghiệp

Trong công nghiệp, anken được điều chế từ ankan:

Cn
H2n+2 → Cn
H2n + H2 (Điều kiện: nhiệt độ, p, xúc tác)

Ứng dụng của anken

Các anken và dẫn xuất của anken là nguyên liệu cho quá trình sản xuất hóa học. Một số ứng dụng đặc biệt quan trọng của anken là:

*

Sử dụng trong sản xuất màng mỏng, ống dẫn nước, bình chứa… bằng phương pháp trùng phù hợp etilen, propilen, butilen… nhận được polime.

Anken cũng rất được ứng dụng trong chế tạo rượu, dẫn xuất halogen hay như là 1 số hóa học khác.

Monome được gửi hóa trường đoản cú Etilen để tổng hợp một loạt polime đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống, kỹ thuật.

Phân biệt anken cùng ankan

Để biệt lập anken và ankan, ta sử dụng dung dịch brom. Khi rót brom vào ly đựng anken (lỏng) đang thấy dung dịch brom bị mất màu trong khi đó ankan thì không làm mất màu hỗn hợp brom.

Ngoài brom, họ cũng có thể sử dụng dung dịch tím (KMn
O4) để nhận thấy anken
. Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím phải dễ dạng để nhấn biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.