Top 6 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Lớp 4 Năm 2022, Top 6 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm 2022

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 có 6 đề thi, bao gồm đáp án, lí giải chấm cùng bảng ma trận 4 mức độ theo Thông bốn 22, giúp thầy cô nhanh lẹ xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 4


Với 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán 4, còn khiến cho các em luyện giải đề, biết cách phân bổ thời gian cho phải chăng để ôn thi học kì 2 năm 2022 - 2023 đạt công dụng cao. Kề bên đó, còn tồn tại thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt, lịch sử hào hùng - Địa lý. Cụ thể mời thầy cô và những em tải miễn phí:


Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2022 - 2023 theo Thông tứ 22

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 1

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

….….

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ IINĂM HỌC 2022-2023 - MÔN: TOÁN - LỚP 4Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1: Trong những phân số sau, phân số như thế nào là phân số về tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Phân số nào dưới đây lớn rộng 1?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: Số thích hợp điền vào khu vực chấm để 7 tạ trăng tròn kg = ........ Kg là:

A. 720 kg B. 702 kilogam C. 722 kg D. 712 kg

Câu 4: Một tổ công nhân bao gồm 30 người. Vậy 56 số người của tổ công nhân đó là:

A. 36 người
B. 33 người
C. 15 người
D. 25 người

Câu 5: diện tích hình thoi tất cả độ dài hai đường chéo lần lượt 12 cm và 8 centimet là:

A . 48 mét vuông B. 96 cm2 C. 192 cm2 D. 48 cm

Câu 6: Trên phiên bản đồ có ghi tỉ lệ thành phần 1 : 300, chiều lâu năm một mảnh đất nền hình chữ nhật đo được 7cm. Vậy chiều nhiều năm thật của mảnh đất nền đó là:


A. 21m B. 210cm
C. 210m
D. 21 cm

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7: Tính

a)

*
b)
*

Câu 8: Một cửa hàng có toàn bộ 560 lít dầu với lít mắm. Số lít dầu vội 6 lần số lít mắm. Hỏi cửa hàng có từng nào lít dầu, bao nhiêu lít mắm?

 Câu 9: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

*

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm ( 6 điểm)

Đúng từng câu cho 1 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

ĐÁP ÁN

D

B

A

D

A

A

ĐIỂM

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

II. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm)

a)

*
b)
*

Câu 8: (2 điểm)

Ta bao gồm sơ thiết bị (0,25 điểm)

bài bác giải

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 6 = 7 (phần)

Số lít mắm là: 0,25 điểm

560 : 7 × 1 = 80 (lít) 0,25 điểm

Số lít dầu là: 0,25 điểm

560 - 80 = 480 (lít) 0,25 điểm

Đáp số: Mắm: 80 lít, Dầu 480 lít 0,25 điểm

Câu 9: (1 điểm) (Học sinh cần tính hợp yêu ước của đề mới lấy điểm tối đa.)

*


Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số thoải mái và tự nhiên và những phép tính với số từ bỏ nhiên. Phân số và những phép tính với phân số.Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số đó

Số câu

2

1

1

1

1

3

3

Câu số

1,2

4

7

8

9

Số điểm

2

1

1

2

3

3

2

Đại lượng và đo đại lượng: khối lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

1

0

Câu số

3

Số điểm

1

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi và một số điểm sáng của nó; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

5

6

Số điểm

1

1

2

0

Tổng số câu

3

0

2

1

1

1

1

5

4

Tổng số mức

3

3

3

1

Tổng số điểm

3

2

1

1

2

1

6

4

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong những phân số sau, phân số lớn số 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong những 82 360 945 là:


A. 2 000B. đôi mươi 000 C. 200 000D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

7 tiếng 15 phút = ..... Phút

A. 415 B. 435C. 420D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào khu vực chấm:

a. Hình bình hành tất cả ........................ Cặp cạnh song song .

b. Diện tích hình thoi bởi .............................. Diện tích s hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 núm kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Trường hợp chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một người đã bán tốt 280 trái cam cùng quýt, trong các số ấy số cam bằng

*
số quýt. Tìm kiếm số cam, số quýt đã bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): Hiện ni bà hơn con cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành có hai cặp cạnh song song.

b. Diện tích s hình thoi bằng một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 cầm kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng từng câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*


d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Trường hợp chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số quả cam đã phân phối là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã chào bán là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện giờ là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà bây chừ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

03

Biết so sánh các phân số với 1. Nắm được giá trị của số. Giải được bài bác toán. Thực hiện các phép tính phân số.

Câu số

1,2

6

a,b,c,d

8

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

Số điểm

1

2

1,5

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

01

02

Chuyển thay đổi được những số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

5

3,5

Số điểm

1

1

2

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

01

01

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích hình thoi, diện tích s hình chữ nhật.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 bao gồm 09 đề thi kèm theo câu trả lời và bảng ma trận đề thi. Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán này để giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỉnh kiến thức, sẵn sàng cho bài bác thi cuối kì 2 lớp 4, cuối năm học đạt hiệu quả cao. Đồng thời đó là tài liệu xem thêm cho các thầy cô khi ra đề cho những em học sinh.


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2023

1. đứng đầu 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 20232. đứng đầu 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 cài nhiều

09 đề thi Toán qua từng năm học tiếp sau đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp cụ thể cả câu trả lời và biểu điểm chấm chi tiết cho từng đề. Những bậc phụ huynh tải về cho con trẻ của mình mình ôn luyện, củng cụ lại kỹ năng đã học.

1. Top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Trong những phân số sau, phân số lớn nhất là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong những 82 360 945 là:

A. 2 000

B. 20 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

Số tương thích để điền vào nơi chấm là:

7 giờ đồng hồ 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:

a. Hình bình hành có ........................ Cặp cạnh song song .

b. Diện tích hình thoi bằng .............................. Diện tích hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào nơi chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 cụ kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Giả dụ chiều nhiều năm là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một tín đồ đã bán tốt 280 trái cam cùng quýt, trong những số ấy số cam bởi

*
số quýt. Tìm kiếm số cam, số quýt đang bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): hiện nay bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi nơi chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh tuy vậy song.


b. Diện tích s hình thoi bởi một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 nỗ lực kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng từng câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Giả dụ chiều dài là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số trái cam đã cung cấp là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã phân phối là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần đều nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi con cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện giờ là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện giờ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT

chủ thể

nút 1

nút 2

nấc 3

mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học tập

 

Số câu

 

02

 

 

01

 

01

 

01

01

03

 

Biết so sánh những phân số với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài toán. Triển khai các phép tính phân số.

Câu số

 

1,2

 

 

6

a,b,c,d

 

8

 

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

 

 

Số điểm

1

 

 

2

 

1,5

 

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

Chuyển đổi được những số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

 

 

 

5

 

 

 

3,5

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

nhân tố hình học

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

01

01

 

Nhận biết được điểm lưu ý hình bình hành. Tính được diện tích s hình thoi, diện tích s hình chữ nhật.

Câu số

 

 

4

 

 

7

 

 

4

7

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

0,5

 

 

1

0,5

Tổng số câu

03

 

01

01

01

02

 

01

05

04

Tổng số điểm

2

 

1

2

1

2

 

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý vấn đáp đúng đến các thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong các số 32743; 41561; 54567, 34582 số phân tách hết cho 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có giá trị nhỏ nhiều hơn 1 là:

A.

*
 

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn gàng được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): tác dụng của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số phù hợp để viết vào khu vực chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): cực hiếm của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.

Xem thêm: Phân Biệt Omega 6 Có Tác Dụng Gì ? Có Trong Thực Phẩm Nào Tác Dụng Của Omega 6 Đối Với Con Người

*
 C.
*
 D.
*

Câu 9. (0,5 điểm): toàn bô tuổi của bố Lan cùng Lan là 46 tuổi. Lan kém cha 28 tuổi. Tính tuổi của bố An hiện nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một tấm kính hình thoi gồm độ dài những đường chéo cánh là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong hình mẫu vẽ bên, các cặp cạnh song song cùng nhau là:

A. AH cùng HC; AB cùng AH

B. AB và DC; AD với BC

C. AB và BC; CD cùng AD

D. AB và CD; AC cùng BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A bao gồm 28 học sinh nữ. Số học viên nam bằng

*
số học sinh nữ. Số học viên của cả lớp kia là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần tự luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh đất đó ? 

Câu 15. (1 điểm): kiếm tìm y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Khuyên bảo cho điểm

- bài bác kiểm tra được cô giáo sửa lỗi, dìm xét những ưu thế và góp ý những hạn chế chấm theo thang điểm 10 (Mười), quán triệt điểm 0 (không)

- Điểm của bài kiểm tra nếu là vấn đề thập phân thì được làm tròn. Thí dụ: 9,25 làm cho tròn thành 9; 9,5 làm cho tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần từ luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bởi nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần cân nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất nền là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh khu đất đó có diện tích là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

 

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

 

0,25

y × 100 = 5208000

 

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

 

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn câu trả lời đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. Giá trị của chữ số 7 trong những 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào to hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tìm kiếm x là số từ nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. đôi mươi cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. vắt kỉ đồ vật XX ban đầu từ năm nào đến năm nào?

A. Từ thời điểm năm 1900 đến năm 2000

B. Từ năm 1901 mang lại năm 2000

C. Từ năm 1901 mang đến năm 2001

D. Từ năm 1900 cho năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền vết >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ cùng 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một shop có số đường trắng thấp hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số mặt đường mỗi loại, biết rằng

*
số đường trắng bởi
*
số đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tìm x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
với
*

b.

*
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào vần âm đặt trước giải đáp đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền dấu đúng từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ cùng 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ trang bị đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần cân nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng có số mặt đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng có số mặt đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: con đường trắng: 360 kg; trắng hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học sinh làm phương pháp khác đúng cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm cho đúng từng phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
với
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong các phân số sau
*
, phân số lớn nhất là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào nơi chấm để 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào địa điểm chấm để 8 tấn 36 kilogam = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số thích hợp điền vào vị trí chấm trong những bài sau:

a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện ……… và tư cạnh ………..

A. Tuy vậy song
B. Bằng nhau
C. Song song, bởi nhau
D. Tuy nhiên song, không bởi nhau

b) diện tích s hình thoi là 250 cm2, độ nhiều năm một đường chéo là 25 cm.

Vậy độ lâu năm đường chéo còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tra cứu X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong mùa quyên góp ủng hộ xây dựng tượng đài tưởng niệm đồng chí đảo Gạc Ma trực thuộc quần hòn đảo Trường Sa của Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên góp được rất nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mọt lớp quyên góp được, biết số tiền bạc lớp 4B bởi 3/5 số tiền bạc lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Bà bầu có một rổ cam ít hơn 20 quả. Nếu bà bầu xếp từng đĩa 3 quả hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì phần đa thừa 1 quả. Em hãy tính coi rổ cam của chị em có từng nào quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D. 

Câu 5 (0,5 điểm). B. 

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối lập ……… và tứ cạnh ………..

Chọn C. Song song, bằng nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ dài đường chéo cánh còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng mỗi ý đến 0,25 đ

PHẦN II: từ bỏ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng từng ý đến 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm kiếm X. Tính đúng từng ý cho 0,75 điểm.

a) 

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp được số tiền là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp đc số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- tìm đúng hiệu số phần bởi nhau: 0,25 điểm

- kiếm tìm đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- search đúng số tiền lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học viên chỉ nêu đúng hiệu quả (không lí luận) mang đến 0,25 điểm.

Vì nếu mẹ xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì mọi thừa 1 quả

Nên số cam của chị em bớt đi 1 quả sẽ là số phân chia hết cho cả 3 với 5: 0,5 điểm

Số chia hết cho tất cả 3 với 5 lại bé hơn 20 là 15.

Vậy bà bầu có tất cả là 16 trái cam. 0,5 điểm

· lưu giữ ý:

- học viên làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Tính ra kết quả nhưng ko rút gọn vẫn cho điểm buổi tối đa.

- Toán có lời văn:

+ HS có thể làm gộp bước vẫn chấp nhận cho điểm về tối đa.

+ HS không vẽ sơ vật dụng hoặc không lí luận thì cấm đoán điểm.

+ Sai giải thuật không mang lại điểm; không đúng trên đúng dưới cấm đoán điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; sai kết quả, đơn vị chức năng ->cho ½ số điểm của ý

Ta rất có thể giải cách khác như sau

Vì rổ cam của chị em có thấp hơn 20 quả mà chia 3 hoặc 5 phần đông dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của bà mẹ có 16 quả .

1.5 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào nơi chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) bao gồm 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi greed color so với tổng số viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi bao gồm độ dài các đường chéo là 60dm với 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) những phân số được thu xếp theo đồ vật tự từ mập đến nhỏ bé là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên bản đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của nhà học chính là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu hai số 135, Số lớn gấp rất nhiều lần số bé. Số nhỏ bé là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: tổng thể tuổi của hai chị em con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, hiểu được tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có form size như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn vần âm trước câu vấn đáp đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: toàn bô tuổi của hai chị em con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi con là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc có thể giải theo cách khác như sau:

Theo sơ đồ, toàn bô phần cân nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi chị em là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi con là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có form size như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch loài kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học và thống kê.

Phân số, những phép tính về phân số; tính quý giá biểu thức. Kiếm tìm thành phần không biết, …

Số câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x