Đề Thi Cuối Kì 1 Toán 7 Kết Nối Tri Thức, Có Đáp Án (4 Đề)

Mời thầy cô và chúng ta tham khảo bộ 10 đề thi học tập kì 1 Toán 7 sách Kết nối tri thức năm học tập 2022 - 2023 vì Vn
Doc đăng tải sau đây. Đề thi Toán 7 học tập kì một năm 2022 được biên soạn bám sát nội dung học tập trong SGK liên kết tri thức. Đây không chỉ là tài liệu hay cho các em ôn luyện trước kỳ thi mà còn là tài liệu mang lại thầy cô xem thêm ra đề. Tiếp sau đây mời các bạn tham khảo đưa ra tiết. 


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương pháp đúng duy nhất trong mỗi câu bên dưới đây:

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 toán 7 kết nối tri thức

trong số câu sau, câu làm sao đúng?

A. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương;

B. Số 0 là số hữu tỉ dương;

C.Số nguyên âm chưa phải là số hữu tỉ âm;

D. Tập hòa hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và những số hữu tỉ âm.

Câu 2. Trong những số sau, số nào màn trình diễn số đối của số hữu tỉ –0,5?

A. 1/2;

B. −1/2;

C. 2;

D. –2.

Câu 3. Số

*
là số:

A. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn;

B. Số thập phân hữu hạn;

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn;

D. Số vô tỉ.

Câu 4.

*
bằng:

A. ± 8;

B. –8;

C. 8;

D. 64.

Câu 5. Nếu |x| = 2 thì:

A. X = 2;

B. X = –2;

C. X = 2 hoặc x = –2;

D. Không tồn tại giá trị như thế nào của x thỏa mãn.

Câu 6. Quan gần kề hình vẽ.


Có toàn bộ bao nhiêu góc kề bù cùng với

*
?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 7. Trong các câu sau, câu làm sao không phải định lí?

A. Nếu hai góc đều nhau thì bọn chúng đối đỉnh;

B. Nếu hai góc kề bù thì toàn bô đo của chúng bằng 180°;

C. Trường hợp hai góc bù nhau thì tổng thể đo của chúng bằng 180°;

D. Nếu như hai góc đối đỉnh thì chúng bằng nhau.

Câu 8. Tổng số đo ba góc của một tam giác là

A. 45°;

B. 60°;

C. 90°;

D. 180°.

Câu 9. Phát biểu làm sao dưới đó là sai?

A. Nhì tam giác có các góc tương ứng bằng nhau là nhị tam giác bằng nhau;

B. Nhị tam giác đều nhau thì có các góc tương ứng bằng nhau;

C. Nhì tam giác có những góc tương ứng bằng nhau, những cạnh tương xứng bằng nhau thì nhị tam giác đó bởi nhau.

D. Nhị tam giác đều bằng nhau là nhì tam giác có các cạnh cân nhau và có những góc bằng nhau.

Câu 10. Cho các hình vẽ sau:

Hình vẽ như thế nào minh họa đường thẳng d là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp AB?


A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 11. Thân sức nóng (°C) của công ty An vào cùng khung giờ 7h sáng các ngày trong tuần được đánh dấu trong bảng sau:

Bạn An vẫn thu được tài liệu trên bằng cách nào?

A. Coi tivi;

B. Lập bảng hỏi;

C. Biên chép số liệu thống kê hằng ngày;

D. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, web.

Câu 12. Kết quả tìm hiểu về năng lực chơi ước lông của các bạn học sinh nam lớp 7C cho vì chưng bảng thống kê sau:

Kết quả tìm hiểu về năng lực chơi đá bóng của các bạn học sinh nữ của lớp 7C được cho vị bảng những thống kê sau:

Khẳng định như thế nào dưới đây là đúng?

A. Tài liệu về kỹ năng chơi mong lông của chúng ta học sinh phái nam lớp 7C thay mặt đại diện cho khả năng chơi cầu lông học sinh cả lớp 7C;

B. Dữ liệu về năng lực chơi bóng đá của chúng ta học sinh người vợ lớp 7C đại diện cho tài năng chơi ước lông học sinh cả lớp 7C;

C. Dữ liệu về năng lực chơi cầu lông và soccer được thống kê chưa đủ thay mặt đại diện cho khả năng chơi thể thao của chúng ta lớp 7C;

D. Lớp 7C bao gồm 35 học tập sinh.

Phần II. Từ luận (7 điểm):

Bài 1: (2,0 điểm )

Thực hiện nay phép tính:

a)

*


b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

Tìm x, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 3: (1,0 điểm)

Tính số đo của góc x trong hình vẽ dưới đây:

Bài 4: (1,5 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A gồm

*
. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N thế nào cho MA, NA thứu tự vuông góc với AB, AC. Chứng tỏ rằng:

a)

*
;

b) những tam giác ANB, AMC lần lượt cân tại N, M.

Bài 5: (0,5 điểm)

Tìm số thực x, biết:

*
.

Đáp án Đề thi Toán 7 học kì 1 Kết nối trí thức - Đề 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (3,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

C

C

B

B

A

D

A

C

C

C

Phần II. Từ bỏ luận:

Bài 1

a)

*

*


b)

*

*

c)

*

*

d)

*

*

Bài 2

a)

*

*

Vậy

*

b)

*

*

Trường phù hợp 1:

*

Trường đúng theo 2:

*

Vậy

*

c)

*

*

*

Vậy

*

d)

*


*

Trường thích hợp 1:

*

Vậy

*

Trường phù hợp 2:

*

Bài 3:

Xét

*
(định lý tổng ba góc vào một tam giác)

*

Vậy

*

Bài 4

a) Xét 2 tam giác vuông BAM cùng CAN có:

AB=AC (Do tam giác ABC cân nặng tại A)

*
(Do tam giác ABC cân nặng tại A)

*

b)

Xét tam giác ABC cân tại A, có

*
có:

*
.

Xét tam giác ABM vuông tại A có:

*

Xét tam giác MAC có:

*

*
Tam giác AMC cân tại M.

*

Xét 2 tam giác ANB cùng AMC có:

AB=AC

*

BN=MC

*

Mà tam giác AMC cân tại M.

=> Tam giác ANB cân nặng tại N.

Bài 5

Do

*
với đa số số thực x bắt buộc
*
với đa số số thực x.

Do đó,

*
khi
*
cùng
*
.

Suy ra x đồng thời bởi 0 và bằng - 2 (vô lí).

Vậy không có giá trị nào của x vừa lòng yêu ước của đề bài.

Đề thi Toán 7 học kì 1 Kết nối tri thức - Đề 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào cách thực hiện đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Số hữu tỉ là số viết được bên dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0, b ≠ 0;

B. A, b ∈ ℤ; b ≠ 0;

C. A, b ∈ ℕ;

D. A ∈ ℕ; ; b ≠ 0.

Câu 2: trong những số sau, số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 10

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: tuyên bố nào tiếp sau đây sai?

A. Số

*
là một trong những vô tỉ

B. Số -2 là một trong những nguyên âm

C. Số 19 là một trong những tự nhiên

D.

*
là một trong những vô tỉ

Câu 4. Căn bậc hai số học tập của số a không âm là:

A. √ a ;

B. − √ a ;

C. √ a cùng − √ a

D. Không tồn tại đáp án.

Câu 5. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. 1,516 1,(516);

D. 1,516 ≈ 1,(516).

Câu 6: Tính số đo của góc x vào hình vẽ bên dưới đây:

A. X =

*

B. X =

*

C. X =

*

D. X =

*

Câu 7: cho

*
. Biết
*
. Lúc đó:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: Số tam giác cân trong hình vẽ dưới đây là:

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 9: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là mặt đường thẳng …

A. Song song cùng với đoạn trực tiếp AB.

B. Vuông góc cùng với đoạn trực tiếp AB.

C. Trải qua trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

D. Vuông góc với đoạn thẳng AB trên trung điểm của nó.

Câu 10. Điền vào vị trí chấm:

Đường thẳng … một quãng thẳng trên … của chính nó được gọi là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

A. Vuông góc với, một điểm;

B. Cắt, một điểm;

C. Cắt, trung điểm;

D. Vuông góc với, trung điểm.

Câu 11. Dãy dữ liệu về cân nặng (đơn vị: kilôgam) của 7 học sinh lớp 7A: 25; 30; 32; 28; 29; 31; 27 nằm trong loại tài liệu nào?

A. Tài liệu không là số;

B. Tài liệu định tính;

C. Tài liệu định lượng;

D. Tài liệu kilôgam.

Câu 12. Thầy giáo muốn khảo sát môn thể thao yêu thích của học sinh khối lớp 7 (gồm bố lớp 7A, 7B, 7C). Cách điều tra nào sau đây bảo đảm an toàn được tính đại diện?

A. Lấy ý kiến của chúng ta nam;

B. Lấy chủ kiến của các bạn nữ;

C. Lấy chủ ý của các bạn lớp 7A;

D. Lấy chủ ý ngẫu nhiên của các bạn trong cả bố lớp 7A, 7B, 7C.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm)

1. thực hiện phép tính:

*
*

2. Tìm x, biết:

*

b.

*

Bài 2. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm B = 60°. Trên cạnh BC rước điểm M làm sao cho

*
. Chứng minh rằng:

a) Tam giác CAM cân nặng tại M;

b) Tam giác BAM là tam giác đều;

c) M là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Bài 4. (1,0 điểm) Một phân tích đã đưa ra tỉ lệ học viên cấp trung học cơ sở nghiện smartphone di động trong số những năm cách đây không lâu như biểu đồ gia dụng sau:

a) Trục đứng màn biểu diễn đại lượng gì? dữ liệu về đại lượng này thuộc các loại nào?

b) Năm 2021, một trường thcs có 600 học tập sinh. Hãy cầu lượng số học viên nghiện điện thoại thông minh di hễ của trường thcs đó.

Bài 5. (1,0 điểm) Giá niêm yết của một dế yêu tại một siêu thị vào tháng 10 là 12 000 000 đồng. Cứ sau một tháng thì giá chỉ của điện thoại cảm ứng thông minh lại giảm 5% so với giá cả niêm yết sinh hoạt tháng trước. Sau nhì tháng, shop bán chiếc điện thoại đó vẫn nhận thấy lãi 830 000 đồng so với cái giá nhập về. Hỏi giá chỉ nhập về của dế yêu này là bao nhiêu?

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 7 Kết nối học thức - Đề 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (3,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

D

A

A

A

D

A

A

D

C

C

D

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Hướng dẫn giải phần tự luận

Bài 1.

Câu 1:

*

*

Câu 2:

*

Vậy x = 12

*

Vậy

*

Bài 2.

a) Xét tam giác ABC có:

*

Xét tam giác CAM có

*

=>Tam giác CAM cân nặng tại M.

b) Xét tam giác ABM có:

*

Xét tam giác ABM có:

*

Do

*
bắt buộc tam giác ABM đều.

c) vì chưng tam giác CAM cân tại M bắt buộc MA = MC (1).

Do tam giác BAM là tam giác mọi MA = MB (2).

Từ (1) và (2) ta bao gồm MB = MC.

Mà M nằm trong lòng B và C buộc phải M là trung điểm của BC.

Vậy M là trung điểm của BC.

Bài 3.

a) Trục đứng biểu diễn tỉ lệ học viên THCS nghiện điện thoại cảm ứng di dộng. Dữ liệu này là dữ liệu số.

b) Quan gần kề biểu đồ ta thấy, tỉ lệ học viên THCS nghiện điện thoại thông minh di dộng năm 2021 là 15%

Số học viên của trường trung học cơ sở đó nghiện điện thoại di dộng khoảng:

600 . 15% = 600 . 15/100 = 90 (học sinh).

Bài 4.

Giá cung cấp của chiếc smartphone ở mon 11 là:

12 000 000 . (100% – 5%) = 11 400 000 (đồng).

Giá bán của chiếc điện thoại ở mon 12 là:

11 400 000 . (100% – 5%) = 10 830 000 (đồng).

Sau nhị tháng, cửa hàng vẫn lãi 830 000 đồng so với cái giá nhập về cần giá nhập về là:

10 830 000 – 830 000 = 10 000 000 (đồng).

Vậy giá nhập về của dế yêu này là 10 000 000 đồng.

Mời chúng ta tải về xem toàn thể 10 đề thi học kì 1 Toán 7 KNTT

..............................

Để sẵn sàng tốt đến kì thi học tập kì 1 lớp 7 sắp tới, những em học sinh cần thực hành thực tế luyện đề đề làm quen với nhiều dạng đề thi khác biệt và vậy được cấu trúc đề thi. Vn
Doc giới thiệu tới các bạn chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 7 với không thiếu thốn các môn. Đây là tài liệu hay mang lại thầy cô xem thêm ra đề, cũng là nguồn tài liệu để các em học viên ôn luyện trước kì thi. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Ngoài đứng top 10 đề thi học kì 1 Toán 7 Kết nối học thức năm học tập 2022 - 2023, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 7 khác như Ngữ văn 7 , Toán 7 và các Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... được update liên tục bên trên Vn
Doc.com.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 7Bộ đề thi Toán lớp 7 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Chân trời sáng tạo
Đề thi Cuối kì 1 Toán 7 Kết nối tri thức có lời giải (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Với bộ 4 Đề thi Cuối học kì 1 Toán lớp 7 năm học tập 2022 - 2023 bao gồm đáp án, tinh lọc được biên soạn bám quá sát nội dung sách Kết nối trí thức và sưu tầm từ đề thi Toán 7 của các trường trung học cơ sở trên cả nước. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn tập cùng đạt hiệu quả cao trong số bài thi học kì 1 Toán 7.


Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 7 Kết nối học thức có lời giải (4 đề)

Xem thử

Chỉ trường đoản cú 100k cài trọn bộ Đề thi Toán 7 Cuối kì 1 liên kết tri thức phiên bản word có giải mã chi tiết:


Phòng giáo dục và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan tiền (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào giải pháp đúng duy nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Số nào tiếp sau đây đang trình diễn số hữu tỉ?

*

Câu 2. Trong những số sau, số nào trình diễn số đối của số hữu tỉ –0,5?

A. 12

B. -12

C. 2

D. –2.


Câu 3. Số -13 là số:

A. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn;

B. Số thập phân hữu hạn;

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn;

D. Số vô tỉ.

Câu 4. 64 bằng:

A. ± 8;

B. –8;

C. 8;

D. 64.

Câu 5. Nếu |x| = 2 thì:

A. X = 2;

B. X = –2;

C. X = 2 hoặc x = –2;

D. Không có giá trị nào của x thỏa mãn.


Câu 6. Quan gần cạnh hình vẽ.

*

Có toàn bộ bao nhiêu góc kề bù với NGC^ ?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 7. Trong những câu sau, câu nào không phải định lí?

A. Nếu như hai góc bằng nhau thì bọn chúng đối đỉnh;

B. Giả dụ hai góc kề bù thì tổng thể đo của chúng bởi 180°;

C. Trường hợp hai góc bù nhau thì toàn bô đo của chúng bằng 180°;

D. Trường hợp hai góc đối đỉnh thì chúng bởi nhau.


Câu 8. Tổng số đo ba góc của một tam giác là

A. 45°;

B. 60°;

C. 90°;

D. 180°.

Câu 9. Phát biểu nào dưới đó là sai?

A. Hai tam giác có các góc tương xứng bằng nhau là nhị tam giác bằng nhau;

B. Nhị tam giác cân nhau thì có các góc tương ứng bằng nhau;

C. Nhị tam giác có những góc tương xứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau thì nhị tam giác đó bằng nhau.

D. Nhị tam giác đều bằng nhau là nhị tam giác có những cạnh đều nhau và có những góc bằng nhau.

Xem thêm: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn của chim bồ câu, so sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn

Câu 10. Cho những hình vẽ sau:

*

Hình vẽ nào minh họa đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB?

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 11. Thân nhiệt (°C) của khách hàng An trong cùng khung giờ 7h sáng các ngày trong tuần được đánh dấu trong bảng sau:

*

Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng phương pháp nào?

A. Xem tivi;

B. Lập bảng hỏi;

C. Ghi chép số liệu thống kê lại hằng ngày;

D. Tích lũy từ các nguồn bao gồm sẵn như: sách, báo, web.

Câu 12. Kết quả mày mò về kĩ năng chơi cầu lông của các bạn học sinh nam lớp 7C cho bởi vì bảng thống kê sau:

*

Kết quả tò mò về tài năng chơi soccer của các bạn học sinh chị em của lớp 7C được cho do bảng những thống kê sau:

*

Khẳng định như thế nào dưới đấy là đúng?

A. Tài liệu về năng lực chơi ước lông của các bạn học sinh phái mạnh lớp 7C đại diện cho kĩ năng chơi cầu lông học viên cả lớp 7C;

B. Tài liệu về năng lực chơi bóng đá của chúng ta học sinh phái nữ lớp 7C đại diện cho kỹ năng chơi cầu lông học viên cả lớp 7C;

C. Tài liệu về kỹ năng chơi ước lông và bóng đá được thống kê chưa đủ đại diện thay mặt cho kỹ năng chơi thể thao của chúng ta lớp 7C;

D. Lớp 7C gồm 35 học sinh.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Tính giá bán trị của các biểu thức sau (tính phù hợp nếu tất cả thể):

a) 1913.45−3913.45;

b) −122:34+570−25.

2. Tìm x, biết: 2x – 3 – 3.2x = – 92.

Bài 2. (0,5 điểm) Kết trái điểm môn Toán của Mai trong học kỳ 1 như sau:

Điểm đánh giá thường xuyên: 7; 8; 8; 9;

Điểm đánh giá giữa kì: 8;

Điểm đánh giá cuối kì: 10.

Hãy tính điểm mức độ vừa phải môn Toán của Mai và làm tròn với độ chính xác 0,05.

Bài 3. (3,0 điểm) cho tam giác ABC, lấy M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D làm thế nào để cho MA = MD.

a) minh chứng ∆AMB = ∆DMC;

b) minh chứng AC // BD;

c) Kẻ AH ⊥ BC, DK ⊥ BC (H, K thuộc BC). Chứng minh BK = CH;

d) điện thoại tư vấn I là trung điểm của AC, vẽ điểm E làm thế nào cho I là trung điểm của BE. Chứng minh C là trung điểm của DE.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho biểu đồ sau:

*

a) Trục đứng làm việc biểu vật trên trình diễn đại lượng gì? tài liệu về đại lượng này thuộc các loại nào?

b) Lập bảng thống kê cho dữ liệu được màn trình diễn trên biểu đồ.

c) Sân làm sao được bán nhiều vé hơn? Giải thích.

Bài 5. (1,0 điểm) Một shop bán hoa trái nhập về số cam với giá 15 000 đồng/kg với niêm yết giá bán 22 000 đồng/kg. Quản lí cửa hàng đưa ra bố phương án sale (tính trên từng lô mặt hàng trái cây là 20 kg) như sau:

Phương án 1: cửa hàng bán 8 kilogam cam đầu tiên với niêm yết 22 000 đồng/kg cùng 12 kg sót lại với giá bớt 15% so với giá niêm yết.

Phương án 2: cửa hàng bán 5 kilogam cam thứ nhất với giá bớt 7% so với cái giá niêm yết, bán 9 kg cam tiếp theo với giá bớt 10% so với niêm yết và phân phối 6 kilogam cam sau cùng với giá bớt 15% so với cái giá niêm yết.

Phương án 3: cửa hàng bán cả 20 kg cam với cái giá giảm 10% so với giá niêm yết.

Theo em, siêu thị nên chọn phương pháp nào để sở hữu lãi nhất? Biết rằng ngân sách vận hành không đáng kể.

A. Size MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1


STT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, khả năng cần kiềm tra, tấn công giá

Tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số hữu tỉ

(14 tiết)

Tập hợp các số hữu tỉ. Thiết bị tự triển khai các phép tính.

2

(0,5 đ)

 

 

 

 

 

 

 

25%

Các phép toán cùng với số hữu tỉ

 

 

 

 

 

2

(1,0đ)

 

1

(1,0đ)

2

Số thực

(10 tiết)

Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học

2

(0,5 đ)

 

 

 

 

1

(0,5đ)

 

 

17,5%

Tập hợp các số thực

1

(0,25đ)

 

 

 

 

1

(0,5đ)

 

 

3

Góc và mặt đường thẳng song song

(11 tiết)

Góc tại phần đặc biệt. Tia phân giác của một góc

1

(0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

20%

Dấu hiệu nhận ra và tính chất hai đường thẳng tuy vậy song. định đề Euclid.

 

 

 

1

(1,0đ)

 

1

(0,5đ)

 

 

Định lí và minh chứng định lí

1

(0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

4

Tam giác bởi nhau

(14 tiết)

Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân

3

(0,75đ)

 

 

 

 

2

(1,5đ)

 

 

22,5%

5

Thu thập và trình diễn dữ liệu

(11 tiết)

Thu thập và phân các loại dữ liệu

1

(0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

15%

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên bảng, biểu đồ

1

(0,25đ)

 

 

1

(1,0đ)

 

 

 

 

Tổng: Số câu

Điểm

12

(3,0 đ)

 

 

2

(2,0đ)

 

7

(4,0đ)

 

1

(1,0đ)

19

(10đ)

Tỉ lệ

30%

20%

40%

10%

100%

Tỉ lệ chung

50%

50%

 


STT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, năng lực cần kiềm tra, tiến công giá

Số câu hỏi theo mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Số hữu tỉ

Tập hợp các số hữu tỉ. Trang bị tự triển khai các phép tính.

Nhận biết:

- nhận thấy được số hữu tỉ.

- phân biệt được tập hợp các số hữu tỉ ℚ.

- nhận ra được số đối của số hữu tỉ.

- nhận biết được sản phẩm tự trong tập phù hợp số hữu tỉ.

2

(TN1, TN2)

 

 

 

Thông hiểu:

- biểu diễn số hữu tỉ bên trên trục số.

 

 

 

 

Vận dụng:

- đối chiếu hai số hữu tỉ.

 

 

 

 

Các phép toán với số hữu tỉ

Thông hiểu:

- miêu tả được phép tính lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái của một vài hữu tỉ và một vài tính hóa học của phép tính đó (tích và thương của nhì lũy thừa cùng cơ số, lũy quá của lũy thừa).

- diễn tả được vật dụng tự thực hiện phép tính, quy tắc vết ngoặc, quy tắc chuyển vế vào tập phù hợp số hữu tỉ.

 

 

 

 

 

Vận dụng:

- tiến hành được những phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia trong tập phù hợp số hữu tỉ.

- vận dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc cùng với số hữu tỉ trong giám sát và đo lường (tính viết cùng tính nhẩm, tính cấp tốc một biện pháp hợp lí).

- xử lý được một số trong những vấn đề trong thực tế (đơn giản, quen thuộc) lắp với các phép tính về số hữu tỉ (ví dụ: những bài toán liên quan vận động trong đồ gia dụng lí, đo đạc, …).

 

 

2

(TL1.1a, TL1.2)

 

 

Vận dụng cao:

- giải quyết và xử lý được một trong những vấn đề trong thực tiễn (phức hợp, xa lạ thuộc) lắp với những phép tính về số hữu tỉ.

 

 

 

1

(TL5)

2

Số thực

Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Nhận biết:

- phân biệt số thập phân hữu hạn cùng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- nhận ra số vô tỉ.

- nhận biết căn bậc hai số học tập của một số không âm.

2

(TN3, TN4)

 

 

 

Thông hiểu:

- biểu lộ được biện pháp viết chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn.

 

 

 

 

Vận dụng:

- Tính quý hiếm (đúng hoặc ngay sát đúng) căn bậc nhì số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay

- làm tròn số căn cứ vào độ đúng đắn cho trước.

 

 

2

(TL1.1b, TL2)

 

Tập hợp những số thực

Nhận biết:

- nhận biết số thực, số đối cùng giá trị hoàn hảo của số thực.

- nhận thấy thứ tự trong tập hợp các số thực.

1

(TN5)

 

 

 

Thông hiểu:

 - màn trình diễn số thực trên trục số trong trường phù hợp thuận lợi.

 

 

 

 

3

Góc và mặt đường thẳng song song

Góc tại phần đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Nhận biết:

- nhận ra hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.

- nhận thấy tia phân giác của một góc.

1

(TN6)

 

 

 

Vận dụng:

- Vẽ tia phân giác của một góc bởi dụng nuốm học tập.

- Tính được số đo góc phụ thuộc tính chất của các góc ở chỗ đặc biệt.

- Tính được số đo góc phụ thuộc vào tính hóa học của tia phân giác.

 

 

 

 

Dấu hiệu phân biệt và tính chất hai con đường thẳng song song. định đề Euclid.

Nhận biết:

- Nhận biết các góc tạo vị một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng.

- phân biệt cách vẽ hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.

- nhận ra tiên đề Euclid về mặt đường thẳng song song.

 

 

 

 

Thông hiểu:

- bộc lộ dấu hiệu nhận biết hai mặt đường thẳng tuy nhiên song trải qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.

- tế bào tả một số trong những tính chất của hai đường thẳng song song.

 

1(TL3b)

 

 

Vận dụng:

- minh chứng hai đường thẳng tuy nhiên song.

- Tính số đo của góc tạo ra bởi hai tuyến phố thẳng song song.

 

 

1

(TL3d)

 

Định lí và chứng minh định lí

Nhận biết:

- Nhận biết một định lí, đưa thiết, kết luận của định lí.

1

(TN7)

 

 

 

 

4

Tam giác bởi nhau

(14 tiết)

Tam giác. Tam giác bởi nhau. Tam giác cân

Nhận biết:

- nhận ra hai tam giác bằng nhau.

- phân biệt tam giác cân.

- phân biệt đường trung trực của một đoạn thẳng cùng các đặc thù cơ bạn dạng của con đường trung trực.

3

(TN8, TN9, TN10)

 

 

 

Thông hiểu:

- lý giải định lí về tổng những góc trong một tam giác.

- lý giải hai tam giác cân nhau theo trường thích hợp cạnh – cạnh – cạnh, cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc.

- lý giải các trường hợp đều nhau của nhị tam giác vuông.

- lý giải tính chất của tam giác cân.

 

 

 

 

Vận dụng

- Tính số đo của một góc phụ thuộc vào định lí tổng ba góc.

- diễn tả được lập luận và chứng tỏ hình học trong những trường hợp đơn giản và dễ dàng (lập luận và minh chứng được các đoạn thẳng bởi nhau, các góc đều nhau từ những điều kiện lúc đầu liên quan mang lại tam giác, …)

- Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bởi dụng nuốm học tập.

 

 

2

(TL3a, 3c)

 

5

Thu thập và biểu diễn dữ liệu

(11 tiết)

Mô tả và biểu diễn tài liệu trên bảng, biểu đồ

Nhận biết:

- phân biệt được hầu hết dạng biểu diễn khác biệt cho một tập dữ liệu.

- phân biệt tính thay mặt của dữ liệu.

2

(TN11, TN12)

 

 

 

Thông hiểu:

- Phân loại dữ liệu.

- Đọc và biểu thị được những dữ liệu sống dạng biểu đồ vật thống kê: biểu trang bị hình quạt tròn, biểu trang bị đoạn thẳng.

 

 

1

(TL4)

 

Vận dụng:

- Vẽ biểu đồ gia dụng thống kê: biểu trang bị hình quạt tròn, biểu thiết bị đoạn thẳng.

- nhận thấy vấn đề hoặc quy luật dễ dàng và đơn giản từ bài toán phân tích biểu thứ thống kê (biểu thiết bị hình quạt tròn, biểu vật dụng đoạn thẳng).

 

 

 

 


Phòng giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào cách thực hiện đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số ab với:

A. A = 0, b ≠ 0;

B. A, b ∈ℤ; b ≠ 0;

C. A, b ∈ℕ;

D. A ∈ℕ ; b ≠ 0.

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ -23 là

*

Câu 3. Dạng số thập phân hữu hạn của phân số 3355 là:

A. 0,(66);

B. – 0,(6);

C. 35

D. 0,6.

Câu 4. Căn bậc nhì số học tập của −2252 là:

*

Câu 5. Nhận định làm sao sau đấy là đúng?

A. 1,516 1,(516);

D. 1,516 ≈ 1,(516).

Câu 6. Cho hình vẽ

*

Chọn xác minh đúng:

A. OA là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.