Đề Thi Toán Cuối Năm Lớp 5, 55 Đề Thi Cuối Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Năm 2023

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 gồm 8 đề thi, có đáp án, chỉ dẫn chấm với bảng ma trận 4 cường độ theo Thông tứ 22, góp thầy cô lập cập xây dựng đề thi học kì 2 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối năm lớp 5


Với 8 đề thi học tập kì 2 môn Toán 5, còn khiến cho các em luyện giải đề, biết cách phân chia thời gian cho phải chăng để ôn thi học tập kì hai năm 2022 - 2023 đạt kết quả cao. Ngoài ra, bao gồm thể tham khảo thêm đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt, lịch sử - Địa lý, Khoa học. Cụ thể mời thầy cô và những em tải miễn phí:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường đái học:...............................PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học 2022 - 2023Môn: Toán - Lớp 5Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước tác dụng đúng :

Tỉ số phần trăm của 9,25 cùng 50 là : nấc 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm : nấc 2

a) vào bảng đơn vị chức năng đo thể tích; đơn vị chức năng lớn cấp .......................................................đơn bị bé bỏng và solo vị nhỏ nhắn ......................................................................đơn vị lớn.

b) 950m3 = .............................................lít. ;

9dm3 = ..................................... M3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước tác dụng đúng :

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và độ cao 9dm là: mức 2


A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : mức 1

a) mong muốn chia số thập phân đến 10; 100; 1000,... Ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số kia sang bên bắt buộc 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước tác dụng đúng: mức 1

Một phương diện bàn hình tròn trụ có bán kính 0,6m thì diện tích s của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối các phép tính ngơi nghỉ cột A với hiệu quả đúng sống cột B: nấc 3


A

17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút
37,568 : 10
6 giờ đồng hồ 15 phút × 6
5,27 : 0,25

B

37 giờ 30 phút
5,27 x 4
3,7568
375,68

Câu 7. (1,0 điểm) Khoảng thời hạn từ 8 giờ 20 phút đến 9h kém 10 phút là ST – nút 4

Đáp án:.....................................................................................................................................

PHẦN II. Trình diễn bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 mon + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 giờ 32 phút – 22 tiếng 35 phút

d) 2 tiếng 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một người đi xe đạp điện trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ tía đi được quãng đường bằng nửa quãng lối đi trong nhì giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Dạng bài xích 1 SGK/Tr170 - nút 3)


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân thể nhất. (Sưu tầm – nút 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng từng phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền lời giải đúng được một điểm.

PHẦN II. Trình bày bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng từng phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ bố người kia đi được quãng đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ người đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 ×

*
+ 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 +

*
) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và các phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng với đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học: Chu vi, diện tích, thể tích những hình sẽ học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải việc về vận động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ và tên:......……………………Lớp: ................................………

Ngày ...... Tháng ...... Năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN - LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp hoặc lời giải đúng hoặc điền trường đoản cú hoặc số phù hợp vào nơi chấm (5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số nhỏ nhắn nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2). Trung bình một tín đồ thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm cho 5 thành phầm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 giờ 30 phút

B. 7 giờ đồng hồ 50 phút

C. 6 tiếng 50 phút

D. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Gồm bao nhiêu số thập phân trọng tâm 0,5 cùng 0,6: (0,5 điểm)

A. Không tồn tại số nào

B. Tương đối nhiều số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1) Một đội thợ gặt lúa, buổi sớm nhóm thợ kia gặt được

*
diện tích s thửa ruộng. Buổi chiều nhóm thợ đó gặt được
*
diện tích thửa ruộng. Hỏi một ngày dài hôm kia họ gặt được số phần diện tích thửa ruộng là:

A.

*
diện tích thửa ruộng

B.

*
diện tích thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D. Diện tích s thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một số biết 20 % của nó là 16. Số kia là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( mức 3) Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 7 ( nấc 1). (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng con đường AB nhiều năm 180 km. Cơ hội 7 tiếng 30 phút, một ô tô đi từ A mang đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe thứ đi tự B đến A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ nhị xe gặp gỡ nhau?

b. địa điểm 2 xe gặp nhau giải pháp A từng nào ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng phương pháp nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456
Đáp ánCABDCA
Điểm110,5110,5

PHẦN II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai gia tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người chạm mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ gặp gỡ nhau giải pháp A số lượng km là:


54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9h 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 tiếng x 1+ 1,75 giờ x 1 + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ đồng hồ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 giờ x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng tuy nhiên không dễ dàng trừ 0,25 điểm ; giả dụ làm cách khác đúng thì cho điểm tương đương)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 

Mạch kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
Số họcSố câu4116
Câu số1, 4, 5, 8310
Số điểm50,5 0,56
Đại lượng và đo đại lượngSố câu1113
Câu số729
Số điểm111,53,5
Yếu tố hình họcSố câu11
Câu số 6
Số điểm 0,50,5
TổngSố câu522110
Số điểm61,520,510

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, tinh lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao hàm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tư 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng chũm kiến thức, sẵn sàng cho bài thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học đạt hiệu quả cao. rộng nữa, đây cũng là tài liệu unique cho những thầy cô lúc ra đề học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cho các em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và những em thuộc tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 năm 2022 - 2023

1. 20 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán mua nhiều

55 đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án và biểu điểm chấm đến từng đề từng mức độ chuẩn theo Thông tư 22. Các bậc phụ huynh cầm cố được cấu trúc đề, download về cho con em mình ôn luyện. 

1. Trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn câu trả lời đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. tuyên bố nào dưới đây đúng?

A. Đường kính bằng phân phối kính.

B. Đường kính hơn bán kính 2 solo vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Nửa đường kính gấp 2 lần đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào chỗ chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. có bao nhiêu số tự nhiên y thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân gồm 55 đối kháng vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Chọn Bao Cao Su Phù Hợp Cho Cậu Nhỏ, Kích Cỡ Của Bao Cao Su Có Quan Trọng

(0,5 điểm) Viết số thích hợp vào nơi chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 người vợ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một người đi xe sản phẩm từ khởi thủy từ A cơ hội 8 giờ 1/2 tiếng và mang đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang gồm đáy to 150 m với đáy nhỏ nhắn bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám đất hình thang đó?

Câu 10: search x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: quý hiếm của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và tác dụng của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) có lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi từ bỏ A mang đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc trung bình của xe thiết bị là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) tất cả lời giải, phép tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = 20 (0,25 Điểm)

x = 20 : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 Số 3

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 6) - tự câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số mập nhất trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) lếu số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật kia là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số xác suất các phương tiện được áp dụng để đến trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học sinh đi dạo đến trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học tập sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tra cứu x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một người đi xe cộ máy lên đường từ A dịp 8 giờ nửa tiếng và mang đến B lúc 9h 42 phút. Quãng đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe thiết bị với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) đến hình bên. Tính diện tích s hình thang, biết bán kính hình tròn trụ là 5cm cùng đáy to gấp 3 lần lòng bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: 

25% của 1 giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 mét vuông = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS để tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 giờ 40 phút = 2 giờ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767 

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) tất cả lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe máy đi từ A đến B là

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ khoảng 30 phút = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe sản phẩm là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy bé bỏng = 5 cm 

Đáy khủng hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ nhắn là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là: 

*
(cm2)

Diện tích hình thang phệ là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, lòng lớn, chiều cao: 0,5đ

 Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch con kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

 

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

 

Số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

2

2

 

Số điểm

2,0

 

 

 

 

2,0

 

 

2,0

2,0

 

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

 

 

2

1

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

2,0

1,0

 

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình đang học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

Giải vấn đề về vận động đều, tìm nhì số khi biết tổng hiệu của nhì số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

3

 

2

1

 

3

 

1

5

5

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

 

3,0

 

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán thiết lập nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có 2 lần bán kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang tất cả trung bình cùng hai đáy là 5cm và độ cao là 3,2 centimet thì diện tích hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng đường AB lâu năm 120 km mất 2 tiếng đồng hồ 30 phút. Gia tốc ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác tất cả độ dài đáy là 45 cm. Độ dài đáy bằng

*
chiều cao. Tính diện tích s của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã và để được một bình nước muối chứa 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3 giờ 45 phút = 225 phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =5,08 m2

II- Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm cho đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối trong 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã nên đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu bên dưới đây.

a. Chữ số 9 trong các 25, 309 thuộc hàng nào?

A. Hàng 1-1 vị

B. Hàng trăm

C. Mặt hàng phần trăm

D. Sản phẩm phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương bao gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Biện pháp tính diện tích s hình thang tất cả đáy mập là 25 cm, đáy nhỏ tuổi 21 cm và chiều cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với vệt (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhị xe xe hơi khởi hành cùng một lúc, một xe pháo đi từ A cho B với vận tốc 43 km/ giờ, một xe cộ đi từ B mang lại A với tốc độ 45 km/ giờ. Biết quãng mặt đường AB dài 220 km. Hỏi kể từ lúc ban đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) mang đến hai số thập phân có tổng bởi 69,85. Nếu gửi dấu phẩy sống số bé xíu sang yêu cầu một sản phẩm ta được số lớn. Tìm hai số đã cho?

Trả lời:

- Số phệ là: …………

- Số nhỏ bé là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý cho cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống đến 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả hai xe hơi đi được quãng con đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô chạm chán nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ đồng hồ 0,25 điểm.

* nếu thiếu hoặc sai danh số một lần trở lên toàn hủy diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng số cho 0,5 điểm.

Số mập là: 63,5

Số bé là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu chuyển dấu phẩy của số bé nhỏ sang cần 1 sản phẩm ta được số lớn, cùng số lớn gấp 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần cân nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số mập là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số nhỏ bé là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài xích làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một bạn thợ có tác dụng một thành phầm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Tín đồ đó làm 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 giờ đồng hồ 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ đồng hồ 50 phút

d. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) gồm bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 với 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Không hề ít số

Câu 4. (0,5 điểm) hỗn số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số biết 20% của chính nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đường AB dài 180 km. Thời điểm 7 tiếng 30 phút, một xe hơi đi trường đoản cú A cho B với gia tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe thứ đi trường đoản cú B cho A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Nhì xe gặp nhau thời điểm mấy giờ?

b. địa điểm 2 xe chạm chán nhau giải pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính cấp tốc (1 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ trong vòng 30 phút = 9 giờ trong vòng 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ gặp mặt nhau giải pháp A số lượng km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nhanh (1 điểm)

Bảng kiến thiết ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời hạn và toán chuyển động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối kháng vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: hỗn số

*
 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1 tháng 5 số viên bi tất cả màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút mang đến 9 giờ 1/2 tiếng là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện gồm 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tra cứu y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một bạn đi xe máy phát xuất từ A cơ hội 8 giờ nửa tiếng và mang đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng con đường AB lâu năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe đồ vật với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và khuyên bảo giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: search y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một tín đồ đi xe pháo máy xuất hành từ A cơ hội 8 giờ khoảng 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe vật dụng với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe máy đi hết quảng đường AB là:

9 giờ 1/2 tiếng – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc vừa đủ của xe đồ vật là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đây là 55 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán có đáp án. Để sẵn sàng cho kì thi học kì 2 lớp 5 sắp tới được giỏi hơn, những em học sinh cần ôn tập theo đề cương, trong khi cần thực hành thực tế luyện đề để gia công quen với khá nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 cài đặt nhiều

5. Bộ đề ôn tập hè lớp 5Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.