Toán Lớp 3 Đề Thi Toán Lớp 3 Học Kì 1 Năm 2023 (Có Đáp Án), Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Có Lời Giải

16 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 giúp những em tự ôn tập, từ bỏ luyện đề thi tận nhà để cải thiện kỹ năng giải Toán lớp 3 với rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho những đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 bằng lòng đạt công dụng cao nhất. Qua đây, những em cũng trở thành nắm vững được kỹ năng và kiến thức then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa qua. Hãy thuộc luyện các Bài tập Toán lớp 3 học kỳ 1 unique dưới trên đây nhé!


16 đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 theo Thông tứ 27

1. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều2. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 kết nối tri thức3. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 bàn chân trời sáng sủa tạo

1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số trong phạm vi 1 000.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 học kì 1

Số câu

2

 

2

2

 

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

 

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

 

1 điểm

2

3,5

Giải việc bằng hai phép tính

Số câu

   

1

   

1

Số điểm

   

1

   

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ độ. Coi đồng hồ.

Số câu

1

 

1

1

  

2

1

Số điểm

0,5

 

0,5

1

  

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

  

1

  

1

1

Số điểm

0,5

  

1

  

0,5

1

Tổng

Số câu

4

 

3

5

 

1

7

6

Số điểm

2

 

1,5

5,5

 

1

3,5

6,5


Đề thi Toán học kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số phù hợp cần điền vào chỗ trống là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số liền sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú đã thao tác làm việc được 8 giờ, mỗi giờ chưng làm được 6 sản phẩm. Hỏi chưng Tú có tác dụng được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số phù hợp vào ô trống

Số phù hợp điền vào vệt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: những số buộc phải điền vào ô trống lần lượt từ nên sang trái là:

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong các hình vẽ bên dưới đây, hình nào đã khoanh vào

*
số chấm tròn?


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình dưới đây có mấy hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính cực hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một doanh nghiệp vận tải, có 96 xe khách, số xe cộ taxi cấp số xe khách hàng 2 lần. Hỏi công ty đó có toàn bộ bao nhiêu xe pháo khách cùng xe xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho vày hình vẽ sau:


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>,

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính cực hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp đó bao gồm số xe pháo ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp kia có toàn bộ số xe pháo khách với xe ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm > bỏ ra tiết: Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề thi Toán học kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 o
C được hiểu là:

A. Năm mươi độ xê

B. Năm mươi năm độ xê

C. Năm lăm độ xê

D. Năm mươi lăm độ xê

Câu 2. mang lại hình vẽ:

Góc trong hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS


C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của tía gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn con kê nhà Hòa gồm 48 con. Bà bầu đã bán

*
số con gà. Hỏi lũ gà bên Hòa còn lại bao nhiêu con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Bé lợn cân nặng 50 kg, nhỏ ngỗng nặng 5 kg. Bé lợn trọng lượng gấp con ngỗng mốc giới hạn là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính cực hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan gần kề hình và trả lời câu hỏi.

Trong hình tứ giác ABCD gồm mấy góc vuông với mấy góc không vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh các góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết tên đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào khu vực trống

Minh soccer lúc …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái sầu riêng. Bác chia đầy đủ số trái sầu riêng kia vào 6 rổ. Hỏi mỗi rổ bao gồm bao nhiêu trái sầu riêng?


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: tìm kiếm số có 2 chữ số gần như là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và thương của chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Từ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính giá trị biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD bao gồm 1 góc vuông và 3 góc không vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh các góc không vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Minh đá bóng lúc 16 giờ đồng hồ 40 phút tuyệt 4 giờ đồng hồ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ bao gồm số trái sầu riêng rẽ là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 thành yêu đương của nhì chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu hai chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài, hiệu nhị chữ số là 6 và hai chữ số số đông là số lẻ phải ta lựa chọn số bé bỏng là 3 cùng số béo là 9.

Vậy số bắt buộc tìm là 39 hoặc 93.

2. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 kết nối tri thức

2.1. Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số vào phạm vi 1 000.

Số câu

3

 

2

2

  

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

 

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

  

2,5

2,5

Giải việc bằng hai phép tính

Số câu

   

1

   

1

Số điểm

   

1

   

1

Đại lượng và đo những đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo sức nóng độ.

Số câu

  

1

2

  

2

2

Số điểm

  

0,5

2

  

0,5

2

Hình học: làm cho quen với hình phẳng với hình khối (điểm làm việc giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Số câu

1

    

1

1

1

Số điểm

0,5

    

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

 

3

5

 

1

7

6

Số điểm

2

 

1,5

5,5

 

1

3,5

6,5

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số liền sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau tía bốn

B. Sáu trăm bố tư

C. Sáu trăm ba mươi tư

D. Sáu tăm ba mươi bốn

Câu 3. Mến của phép phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con tất cả 4 bánh xe. Hỏi 10 xe hơi con như vậy có bao nhiêu bánh xe?

A. 20 bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Số nào nhân với cùng một cũng bằng chính số đó

B. Số như thế nào chia cho một cũng bằng chính số đó

C. Số làm sao nhân với 0 cũng bởi 0

D. Số 0 chia cho số nào cũng bằng thiết yếu số đó

Câu 6. Dùng nạm nào sau đây thường dùng để làm kiểm tra góc vuông?

A. Ê-ke

B. Cây viết chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. ánh sáng nào dưới đây phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0o
C

B. 2o
C

C. 100o
C

D. 36o
C

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 120 mm = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kg, mỗi bao ngô nặng trĩu 40 kg. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan sát hình và trả lời câu hỏi

Có bốn ca đựng ít nước như sau:

a) Ca như thế nào đựng những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca làm sao đựng số lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm hai ca khác nhau để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) sắp đến xếp các ca theo tứ từ bỏ đựng ít nước nhất đến các nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông ABCD phía bên trong đường tròn trọng điểm O như hình vẽ. Biết AC lâu năm 10 cm. Tính độ dài nửa đường kính của hình tròn.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách chuyển dữ liệu từ android sang iphone và ipad

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 120 mm = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS để tính rồi tính

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo cân nặng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo với 1 bao ngô nặng là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

a) Ca A đựng các nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) hai ca khác nhau để đựng được 550 ml nước là: A cùng D

Vì tổng lượng nước trong nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) sắp đến xếp những ca theo tứ trường đoản cú đựng không nhiều nước tốt nhất đến nhiều nước tốt nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng cùng O là trung tâm của đường tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của mặt đường tròn chổ chính giữa O

Vậy bán kính của hình trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

2.2. Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết quả của phép phân chia 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh phái nam làm những chiếc đèn lồng bao gồm dạng khối lập phương. Mỗi phương diện dán một tờ giấy màu. Một cái đèn lồng như vậy phải dùng số tờ giấy color là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào dưới đây chia miếng bánh thành 5 phần bởi nhau?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu thích hợp để điền vào khu vực trống là:

A. >

B. > đưa ra tiết: Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 2

3. Đề thi Toán lớp 3 học kì một bàn chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2023 của cả ba cuốn sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều để giúp đỡ học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 học tập kì 1.


Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTTXem test Đề CK1 Toán 3 CTSTXem test Đề CK1 Toán 3 CD

Chỉ từ bỏ 100k download trọn cỗ đề thi Cuối học tập kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) phiên bản word có giải thuật chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống nhằm được tư số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

*

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia số đông 36 l nước mắm vào 9 can. Hỏi mỗi can tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vào chỗ chấm: Đã tô màu … hình vuông

*

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15


Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn trực tiếp AM.

*

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 cm

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

*

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép phân tách 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Câu 7. Nhiệt độ khung người người bình thường khoảng

A. 35o
C

B. 37o
C

C. 38o
C

D. 40o
C

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD.

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn thẳng AB lâu năm gấp … lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn trực tiếp AC nhiều năm ….. Cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài thêm hơn đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng siêu thị bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán tốt bằng số gạo buổi sáng giảm xuống 2 lần. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ bao nhiêu tam giác trong hình vẽ?

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. nhiệt độ nào tương xứng với hình bên dưới đây:

*

A. 10 o
C

B. 15 o
C

C. 0 o
C

D. 42 o
C

Câu 2. Hình nào là góc vuông?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn có cạnh lâu năm 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của tía gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô màu …. Hình tròn

*

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi bé bò có 4 chân. Hỏi 8 bé bò có tất cả bao nhiêu chân?

A. 16

B. Trăng tròn

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ lâu năm đoạn thẳng AB là

*

A. 17 milimet

B. Trăng tròn mm

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan giáp hình và vấn đáp câu hỏi.

*

Trong hình tứ giác ABCD tất cả mấy góc vuông và mấy góc không vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh các góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết tên đỉnh những góc không vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào vị trí trống

*

Đồng hồ dưới đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải, có 96 xe pháo khách, số xe taxi gấp số xe khách 3 lần. Hỏi công ty đó có tất cả bao nhiêu xe cộ khách với xe taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) kiếm tìm số có 2 chữ số phần nhiều là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 cùng thương của chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 có hiệu quả là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp gần như 8 quả cam vào 4 hộp. Lấy 3 hộp như thế có từng nào quả cam?

A. 4 trái cam

B. 5 quả cam

C. 6 trái cam

D. 7 quả cam

Câu 3. một phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần nhị viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

*

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 cm = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A gồm 30 học tập sinh chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tức thì trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với bí quyết đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh lá cây dài vội 3 lần thanh fe sơn color đỏ. Hỏi cả nhì thanh sắt dài từng nào xăng-ti-mét?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x