Cho Các Chất Sau: Zno, Cu, Fe(Oh)2, Baco3, K2So4 Có Tác Dụng Với Hcl Không

A. Cu
O, Mg(OH)2, Ca
CO3, CO2B. K2SO4, Fe... - Olm
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Dung dịch HCl tác dụng được với tất cả các chất vào dãy nào sau đây?
A. Cu
O, Mg(OH)2, Ca
CO3, CO2B. K2SO4, Fe2O3, Ag
NO3, Na
OHC. Al, Cu(OH)2, Na2SO3, Ag2OD. Al(OH)3, Zn
O, Cu, K2CO3


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!
Dãy oxit nào dưới phía trên tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Cu
O, Zn
O, Na2O B. NO, Ca
O, Al2O3C. Mg
O, CO2, Fe
OD. Fe2O3, CO,...

Bạn đang xem: K2so4 có tác dụng với hcl không


Dãy oxit nào dưới phía trên tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu
O, Zn
O, Na2O

B. NO, Ca
O, Al2O3

C. Mg
O, CO2, Fe
O

D. Fe2O3, CO, CO2


Dãy oxit nào dưới trên đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu
O, Zn
O, Na2O

B. NO, Ca
O, Al2O3

C. Mg
O, CO2, Fe
O

D. Fe2O3, CO, CO2


Đáp án: A

PT:(Cu
O+2HCl ightarrow Cu
Cl_2+H_2O)

(Zn
O+2HCl ightarrow Zn
Cl_2+H_2O)

(Na_2O+2HCl ightarrow2Na
Cl+H_2O)

Bạn xem thêm nhé!


Tất cả các chất thuộc loại nào dưới đây KHÔNG thể tác dụng được với dung dịch muối?
A. Muối hạt tan
B. Sắt kẽm kim loại không tan trong nước
C. Bazo tan
D. Oxit bazo không tan


Nhóm chất nào tiếp sau đây vừa tác dụng được với nước, vừa tác dụng được với dung dịch Na
OH?A. Ca
O, Cu
O, SO2, CO2B. Na2O, Ca
O, Ba
O, K2OC. CO2, SO2, P2O5, SO3D. SO2, Na2O, N2O5, Mg
O


Dung dịch axit có thể tác dụng được với tất cả các chất thuộc những loại nào dưới đây?
A. Oxit bazo
B. Kim loại
C. Bazo
D. Muối


Cho các chất (dung dịch) dưới đây : Na2CO3 ; Ca
CO3 ; K2SO4 ; HCl ; Ba(OH)2 ; Ba(NO3)2 ; Mg(OH)2. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất (dung dịch) bên trên tác dụng với nhau từng đôi một.


Na2CO3 + 2HCl →2Na
Cl + CO2+ H2O

Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2Na
OH + Ba
CO3

Na2CO3 + Ba(NO3)2 → 2Na
NO3 + Ba
CO3

Na2CO3 + Mg(OH)2 → 2Na
OH + Mg
CO3

Ca
CO3 +2HCl → Ca
Cl2 + CO2 +H2O

K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + Ba
SO4

K2SO4 + Ba(NO3)2 → 2KNO3 + Ba
SO4

2HCl + Ba(OH)2 → Ba
Cl2 + 2H2O

2HCl + Ba(NO3)2 →Ba
Cl2 + 2HNO3

2HCl + Mg(OH)2 → Mg
Cl2 + 2H2O


Những cặp chất nào dưới trên đây có thể tác dụng với nhau để tạo thành
Cu
SO4A. Cu, H2SO4 loãng
B. Cu
O, H2SO4C. Cu
Cl2, Na2SO4D. Cu(OH)2, Na2SO4E. Cu, H2SO4 đặc, nóng


B. Cu
O, H2SO4

E. Cu, H2SO4 đặc, nóng

(Cu
O+H_2SO_4 ightarrow Cu
SO_4+H_2O)

(Cu+2H_2SO_4left(đ ight)underrightarrow^^t^0Cu
SO_4+SO_2+2H_2O)


Câu 1: cho các chất sau: Cu
O, Fe2O3, SO2, CO2, P2O5, SO3, Ba(OH)2, Zn
OH, Al(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2, KOH, Fe, Al, Cu. Mg, Ba
CO3, Ca
O, Ca
CO3.a) đầy đủ chất nào chức năng vs hỗn hợp Na
OHb) đầy đủ chất như thế nào là sức nóng phân hủyc) đầy đủ chất nào tác dụng vs HCl
Viết PTHH.Câu 2: nhận biết các hỗn hợp sau:a) H2SO4, HCl, Na
OH, KClb) HCl, Na2SO4, Na
OHgiúp mk vs ạ mai mk hc...

Câu 1: Cho các chất sau: Cu
O, Fe2O3, SO2, CO2, P2O5, SO3, Ba(OH)2, Zn
OH, Al(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2, KOH, Fe, Al, Cu. Mg, Ba
CO3, Ca
O, Ca
CO3.

Xem thêm: Oppo Reno 8 5G Giá Bao Nhiêu ? Oppo Reno8 Giá Bao Nhiêu

a) đều chất nào công dụng vs dung dịch Na
OH

b) gần như chất như thế nào là nhiệt phân hủy

c) đều chất nào chức năng vs HCl

Viết PTHH.

Câu 2: nhận thấy các hỗn hợp sau:

a) H2SO4, HCl, Na
OH, KCl

b) HCl, Na2SO4, Na
OH

giúp mk vs ạ mai mk hc rồi


câu 2

a)

cho các dd công dụng với quỳ tím:

+ QT gửi đỏ: H2SO4, HCl (1)

+ QT chuyển xanh: Na
OH

+ Qt không gửi màu: KCl

- mang lại 2 dd nghỉ ngơi (1) công dụng với dd Ba(OH)2

+ Không hiện tại tượng: HCl

2HCl + Ba(OH)2--> Ba
Cl2+ 2H2O

+ Kết tủa trắng: H2SO4

Ba(OH)2+ H2SO4--> Ba
SO4(downarrow)+ 2H2O

b)

- cho những chất tính năng với quỳ tím

+ QT đưa đỏ: HCl

+ QT đưa xanh: Na
OH

+ QT không chuyển màu: Na2SO4


Hòa thành chuỗi phản bội ứng sau:

a.C-------)CO2------)CACO3----------)CA(OH)2-----------)CACO3--------)CACL2

b.Al--)Al2O3------)Al(NO3)3----)Al(OH)3------)Al
Cl3----------)Al

c.Fe-----)Fe
Cl3-----)Fe(OH)3-----)Fe2O3-----)Fe(NO3)2----)Fe
CO3

d.Mg-----)Mg
O-----)Mg
Cl2-----)Mg(OH)2------)Mg
SO4----------)Mg
Cl2-----)Mg(NO3)2-----)Mg
CO3

e.Cu(OH)2 -----)Cu
O-------)Cu
SO4-----)Cu
Cl2------)Cu(NO3)2----)Cu
O


tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Chất nào tính năng được với dung dịch HCl loãng? Viết những phương trình phản nghịch ứng xảy ra.


Tính hóa chất của axit

+ làm quỳ tím chuyển sang màu sắc đỏ

+ tính năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học tạo nên muối và khí H2

+ chức năng với oxit bazơ tạo nên muối và nước

+ chức năng với bazơ tạo ra muối và nước

+ tính năng với muối tạo nên muối mới và axit mới


Giải đưa ra tiết:

- các chất công dụng với hỗn hợp HCl loãng là Zn
O, Fe(OH)2, Ba
CO3.

- PTHH:

(Zn
O + 2HCl o Zn
Cl_2 + H_2O)

(F me(OH)_2 + 2HCl o F meCl_2 + 2H_2O) 

(Ba
C mO_3 + 2HCl o Ba
Cl_2 + CO_2 + H_2O)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x