41 for whom is this announcement intended a customs

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

“Leave my house now or I’ll hotline the police!” shouted the lady to the man


*

Đáp án D

Rời khỏi đơn vị tôi ngay hiện giờ hoặc tôi sẽ điện thoại tư vấn cảnh sát! Hãy hét người thiếu phụ với người đàn ông.

Bạn đang xem: 41 for whom is this announcement intended a customs

A. Người thiếu phụ nói rằng cô ấy vẫn gọi công an nếu người bầy ông không ra khỏi nhà côấy.

B. Người thiếu nữ nói cùng với người lũ ông rằng cô ta đã gọi công an mà anh ta không rời khỏinhà.

C. Người thiếu phụ thông báo với người lũ ông rằng cô sẽ gọi cảnh sát nếu anh ta không ra khỏi nhà cô.

D.Người đàn bà đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu người bầy ông không ra khỏi nhàcô.


*

*
*
*
*

Thành phố Hà Nội
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

“Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to lớn the man.

A. The lady threatened to điện thoại tư vấn the police if the man didn’t leave her house.

B. The lady said that she would gọi the police if the man didn’t leave her house.

C. The lady told the man that she would hotline the police if he didn’t leave her house.

D. The lady informed the man that she would điện thoại tư vấn the police if he didn’t leave her house.


*

*

Đáp án A

Giải thích:Cấu trúc: lớn threaten (somebody) to vị something: dọa (ai) sẽ có tác dụng gì

Không chọn những đáp án sót lại vì tự threaten tại đây mang dung nhan thái tương đương với từ shout

Dịch nghĩa: “Ra khỏi bên tôi ngay hoặc tôi sẽ điện thoại tư vấn cảnh sát!” Người thanh nữ hét lên cùng với người lũ ông.


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
“Leave my house now or I’ll gọi the police!” shouted the lady khổng lồ the man. A. The lady threatened to hotline the police if the man didn’t leave her house. B. The lady said that she would gọi the police if the man didn’t leave her house. C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her house. D. The lady informed the man that she would call the police if he didn’t leave her...

“Leave my house now or I’ll điện thoại tư vấn the police!” shouted the lady to lớn the man.

Xem thêm: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A. The lady threatened to gọi the police if the man didn’t leave her house.

B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house.

C. The lady told the man that she would điện thoại tư vấn the police if he didn’t leave her house.

D. The lady informed the man that she would hotline the police if he didn’t leave her house.


Đáp án A

Giải thích:Cấu trúc: khổng lồ threaten (somebody) to vày something: dọa (ai) sẽ có tác dụng gì

Không chọn những đáp án còn sót lại vì từ threaten tại chỗ này mang sắc thái tương tự với từ shout

Dịch nghĩa: “Ra khỏi đơn vị tôi ngay hoặc tôi sẽ call cảnh sát!” Người thanh nữ hét lên với người đàn ông.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.“Get out of my car or I’ll gọi the police!” Jane shouted to the strange man. A. Jane politely told the man she would gọi the police if he didn’t leave her car. B. Jane plainly said that she would hotline the police. C. Jane threatened to call the police if the man didn’t leave her car. D. Jane informed the strange man that she would call the...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“Get out of my oto or I’ll hotline the police!” Jane shouted lớn the strange man.

A. Jane politely told the man she would hotline the police if he didn’t leave her car.

B. Jane plainly said that she would gọi the police.

C. Jane threatened to điện thoại tư vấn the police if the man didn’t leave her car.

D. Jane informed the strange man that she would hotline the police.


Read the passage và decide if the statements are true (T) or false (F). Write your answers (T or F) on the answer sheet. Trang 4 / 6 Rebecca Jane started The Lady Detective Agency in 2006. She started it because she thought her husband was lying khổng lồ her. She told the police but they were not interested in helping her. She wanted khổng lồ know the truth. She followed her husband and discovered that he was lying lớn her about many things. A friend asked her to lớn help investigate her husband, and the...

Read the passage và decide if the statements are true (T) or false (F). Write your answers (T or F) on the answer sheet. Trang 4 / 6 Rebecca Jane started The Lady Detective Agency in 2006. She started it because she thought her husband was lying khổng lồ her. She told the police but they were not interested in helping her. She wanted khổng lồ know the truth. She followed her husband & discovered that he was lying lớn her about many things. A friend asked her to help investigate her husband, and the Agency was born. “I never wanted lớn be a private eye”, says Rebecca, “but the opportunity was there. Of course, I’m not the first female detective in the world – there are many excellent female police detectives – but I think we are the first detective agency to lớn only employ women.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.