Mẫu 04 Thông Tư 92 - MẫU Tờ Khai Quyết Toã¡n Thuế Tncn (04/cnv

Bạn đã xem bài viết ✅ Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá thể đối với cá thể chuyển nhượng vốn mẫu mã 04/TBT-CNV-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ✅ trên website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn cấp tốc vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần mau lẹ nhất nhé.

Bạn đang xem: Mẫu 04 thông tư 92


Mẫu 04/TBT-CNV-TNCN được lập ra dùng để làm thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá thể chuyển nhượng vốn. Nội dung trong mẫu thông tin cần trình bày rõ thông tin của người nộp thuế, quý giá và cách tính thuế của phòng ban thuế. Sau đó là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm và sở hữu mẫu tại đây.

CỤC THUẾ…………………..(CHI CỤC THUẾ)………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——-o0o——-
Số: …………… /TB-CT (CCT) …,ngày……….tháng ……..năm ……..

THÔNG BÁONộp thuế thu nhập cá thể đối với cá nhân chuyển nhượng vốn

Kính gửi: Ông/ Bà/Tổ chức………. …………..

Mã số thuế: …………………………………………

Căn cứ hồ nước sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, đơn vị chức năng ……………… ngày…. Tháng…….năm……và tờ khai thuế thu nhập cá nhân của ông (bà) …………..…, phòng ban thuế tính thuế và thông báo số chi phí thuế thu nhập cá thể ông (bà) cần nộp như sau:


I. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ quan lại THUẾ

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
IThu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn
1Giá gửi nhượng<01>
2Giá vốn của phần vốn đưa nhượng<02>
3Chi giá tiền chuyển nhượng<03>
4Thu nhập tính thuế từ ủy quyền vốn<04>
5Số thuế đề nghị nộp<05>
6Số thuế được miễn giảm theo hiệp nghị tránh đánh thuế hai lần<06>
7Số thuế còn cần nộp<07>
IIThu nhập từ chuyển nhượng kinh doanh thị trường chứng khoán khai trực tiếp
1Giá chuyển nhượng<08>
2Số thuế buộc phải nộp<09>
3Số thuế được miễn giảm theo hiệp định tránh tấn công thuế nhì lần<10>
4Số thuế còn đề nghị nộp<11>

<12> Số tiền thuế thu nhập cá thể phải nộp:……………đồng

(Viết bởi chữ: …………………………………………)

<13> Nộp theo chương ……..tiểu mục………..

<14> Địa điểm nộp: …………………………………..

<15> Thời hạn nộp tiền lờ lững nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế.

Quá thời hạn nêu trên trường hợp Ông/ Bà không nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này vào NSNN thì Ông/ Bà phải chịu nộp tiền lừ đừ nộp theo vẻ ngoài của Luật thống trị thuế, giải pháp sửa đổi một số trong những điều của Luật thống trị thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. XÁC NHẬN trong TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÁT SINH SỐ THUẾ PHẢI NỘP


Cơ quan tiền thuế…………………………….xác thừa nhận ông/bà………………………………đã ngừng nghĩa vụ khai thuế thu nhập cá thể và không tạo nên số thuế thu nhập cá thể phải nộp đối với chuyển động chuyển nhượng vốn.

Cơ quan lại thuế………………. Thông tin để Ông/ Bà được biết và thực hiện./.

Xem thêm: Tuyển Người Nhận Hàng Gia Công Về Nhà Làm Quận 6, Cần Người Nhận Hàng Gia Công Về Nhà Làm

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN

…,ngày … tháng …. Năm ….

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

THỦ TRƯỞ
NG CƠ quan THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

III. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ (Cơ quan tiền thu chi phí thực hiện):

1. Số ngày lờ đờ nộp tiền thuế đối với ngày thông báo của phòng ban Thuế: ……..

2. Số tiền chậm rãi nộp chi phí thuế: …………………….đồng.

(Viết bằng chữ: ………………………………………….)

..,ngày …… mon …… năm ……..

THỦ TRƯỞ
NG CƠ quan liêu THU TIỀN
(Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng dấu)


Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung bài viết Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng vốn mẫu 04/TBT-CNV-TNCN theo Thông bốn 92/2015/TT-BTC của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích đừng quên để lại comment và review giới thiệu website với tất cả người nhé. Chân thành cảm ơn.

Mẫu 04/CNV-TNCN được thực hiện khi nào? giải pháp kê khai chủng loại 04/CNV-TNCN như thế nào. Dưới đây goodsonlines.com cùng các bạn tìm hiểu rõ ràng vấn đề này

1. Mẫu 04/CNV-TNCN được áp dụng khi nào?

2. Tải Mẫu 04/CNV-TNCN cố nhiên Thông tư 92/2015/TT-BTC TẠI ĐÂY

3. Bí quyết kê khai mẫu 04/CNV-TNCN (thông bốn 92/2015/TT-BTC)

Chỉ tiêu <1>: Kỳ tính thuế: Ngày…tháng….năm….: tạo nên việc chuyển nhượng cổ phiếu

Chỉ tiêu <2>: Lần đầu: ví như là kê khai lần thứ nhất thì tích vào đây

Chỉ tiêu <3>: bổ sung cập nhật lần thứ: Nếu bao gồm sai sót gì buộc phải nộp bổ sung cập nhật thì tích vào ô này

I – THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

Chỉ tiêu <4>: Tên người nộp thuế: Ghi bọn họ tên tín đồ nộp thuế

Chỉ tiêu <5>: Mã số thuế:Ghi mã số thuế của cá thể nộp thuế TNCN

Chỉ tiêu <6>: Địa chỉ: Ghi địa chỉ cửa hàng của của cá nhân nộp thuế TNCN

Chỉ tiêu <7>: Quận/huyện: Ghi quận/huyện của của cá thể nộp thuế TNCN

Chỉ tiêu <8>: Tỉnh/thành phố:Ghi tỉnh/thành phố của của cá nhân nộp thuế TNCN

Chỉ tiêu <9>: Điện thoại: Ghi số điện thoại cảm ứng của cá thể nộp thuế TNCN

Chỉ tiêu <12>: Tên tổ chức triển khai khai nuốm (nếu có)

Chỉ tiêu <13>: Mã số thuế: (nếu có)

Chỉ tiêu <15>: Quận/huyện: (nếu có)

Chỉ tiêu <16>: Tỉnh/thành phố: (nếu có)

Chỉ tiêu <17>: Điện thoại: (nếu có)

Chỉ tiêu <20>: Tên đại lý thuế: (nếu có)

chỉ tiêu <21>: Mã số thuế (nếu có)

tiêu chí <22>: Địa chỉ (nếu có)

tiêu chí <23>: Quận/huyện (nếu có)

chỉ tiêu <24>: Tỉnh/thành phố (nếu có)

chỉ tiêu <25>: Điện thoại (nếu có)

tiêu chí <26>: Fax (nếu có)

chỉ tiêu <27>: Email (nếu có)

chỉ tiêu <28>: hợp đồng đại lý thuế: Số……..ngày……… (nếu có)

tiêu chí <29>: thích hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền vốn số: Số……..ngày……tháng… năm…….(nếu có)

chỉ tiêu <30>: bản thảo đăng ký kinh doanh số: Số……..ngày……tháng… năm…….(nếu có). Ban ngành cấp……………ngày cấp…..

II – THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP

chỉ tiêu <31>: Họ và tên: Họ và tên người nhận chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

chỉ tiêu <32>: Mã số thuế: Mã số thuế cá nhân của bạn nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền chứng khoán.

tiêu chuẩn <33>: Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa xuất hiện mã số thuế): Nếu người nhận ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền chứng khoán chưa xuất hiện mã số thuế cá nhân

tiêu chuẩn <34>: Địa chỉ: Địa chỉ của người nhận chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

tiêu chuẩn <35>: Quận/huyện: Quận/ huyện của tín đồ nhận chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng ủy quyền chứng khoán

chỉ tiêu <36>: Tỉnh/thành phố: Tỉnh/thành phố của tín đồ nhận ủy quyền vốn, chuyển nhượng chứng khoán

tiêu chí <37>: Điện thoại: Số điện thoại cảm ứng của tín đồ nhận chuyển nhượng vốn, ủy quyền chứng khoán

tiêu chuẩn <38>: Fax: (nếu có)

III – bỏ ra TIẾT TÍNH THUẾ

1. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

chỉ tiêu <40>: Giá đưa nhượng: = con số cổ phần chuyển nhượng ủy quyền * Giá gửi nhượng

chỉ tiêu <41>: Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng: = số lượng cổ phần ủy quyền * giá vốn của phần vốn gửi nhượng

tiêu chí <42>: Chi phí chuyển nhượng: (Nếu có)

tiêu chuẩn <43>: Thu nhập tính thuế từ ủy quyền vốn <43>=<40>-<41>-<42>:

tiêu chí <44>: Số thuế bắt buộc nộp:

tiêu chí <45>: Số thuế được miễn giảm theo hiệp nghị tránh tấn công thuế hai lần:

tiêu chí <46>: Số thuế còn cần nộp <46>=<44>-<45>

2. Các khoản thu nhập từ gửi nhượng thị trường chứng khoán khai trực tiếp

tiêu chí <47>: Giá đưa nhượng: = con số cổ phần chuyển nhượng ủy quyền * Giá chuyển nhượng

tiêu chí <48>: Số thuế cần nộp: Giá chuyển nhượng *0.1%

tiêu chuẩn <49>: Số thuế được miễn giảm theo hiệp nghị tránh tấn công thuế nhì lần: (nếu có)

tiêu chuẩn <50>: Số thuế còn phải nộp <50>=<48>-<49>:

3. Công văn tham khảo

*
*

4. Lấy một ví dụ minh họa

Như vậy: Số thuế Thu nhập cá thể ông Tiến yêu cầu nộp từ chuyển nhượng cp được tính theo công thức:

Số thuế TNCN đề xuất nộp=Số lượng cổ phần chuyển nhượng*Giá chuyển nhượng

Vậy số thuế TNCN ông Tiến nên nộp là:

5.878 cổ phần * 20.000 đồng/cổ phần = 117.560 (đồng)

Ta lập tờ khai mẫu mã 04/CNV-TNCN theo thông tư 92/2015/TT – BTC như sau:

*
*

THAM KHẢO TẠI ĐÂY: To-khai-04-CNV-TNCN – Hà Minh Tuân

5. Giấy tờ thủ tục và hồ sơ nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng ủy quyền cổ phần

Bước 1

Tính ra số thuế TNCN cá thể phải nộp từ đưa nhượng cổ phần theo công thức: con số cổ phần gửi nhương * Giá chuyển nhượng ủy quyền * 0.1%

Bước 2

Lập tờ khai chủng loại 04/CNV-TNCN (Thông tứ 92/2015/TT-BTC)

Bước 3

Mang hồ sơ ra phòng ban thuế nơi tổ chức triển khai phát hành đk nộp thuế, làm hồ sơ gồm

– Tờ khai mẫu mã 04/CNV-TNCN (Thông tư 92/2015/TT-BTC)

– hòa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ở giữa hai bên

– Biên phiên bản thanh lý phù hợp đồng gửi nhượng

Bước 4: sau thời điểm nhận được hồ nước sơ, thì ban ngành thuế vẫn ra thông báo “nộp thuế TNCN đối với cá nhân cư trú bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng kinh doanh chứng khoán khai thẳng với ban ngành thuế”

Bước 5: cá thể căn cứ vào thông báo của phòng ban thuế nhằm ra ngân hàng nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước

CHÚ Ý

– Khoản mục nộp thuế theo chủng loại 04/CNV-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC là Chương 557, tiểu mục 1015.

– Thời hạn nộp tiền lờ lững nhất không thực sự 30 ngày kể từ ngày nhấn được thông tin thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.