Giấy đi đường mới nhất mẫu giấy đi đường mới nhất 2021, giấy đi đường mới nhất mẫu giấy đi đường

Bạn sẽ xem nội dung bài viết ✅ Giấy đi đường mới nhất Mẫu giấy đi đường ✅ trên website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới nhằm đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy vấn thông tin chúng ta cần hối hả nhất nhé.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường mới nhất 2021


Giấy đi mặt đường là mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ đk lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời hạn giãn cách xã hội.


Giấy đi con đường theo Thông bốn 133/2016/TT-BTCMẫu giấy đi đường theo Thông bốn 200/2014/TT-BTCGiấy đi mặt đường theo đưa ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Giấy đi đường new nhất

Giấy đi đường tp. Hà nội trong thời hạn giãn cách
Giấy đi con đường trên địa bàn tỉnh bạc bẽo Liêu
Giấy đi con đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Giấy đi con đường trên địa bàn Đà Nẵng Giấy đi đường tiên tiến nhất Thành phố hồ nước Chí Minh
Giấy đi con đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTCMẫu giấy đi mặt đường theo Thông bốn 200/2014/TT-BTCGiấy đi đường theo ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Giấy đi đường tp hà nội trong thời hạn giãn cách

Đây là mẫu mã giấy đi đường tiên tiến nhất được ban hành kèm theo Công văn 2434/UBND-KT do thành phố Hà Nội ban hành trong thời gian giãn phương pháp xã hội.


ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ/PHƯỜNG ….

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc———–

Số: …..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về bài toán tham gia giao thông trong thời hạn giãn cách

1. Họ và tên:……………………………… ; Giới tính:……………………..

2. Sinh ngày………………….. Tháng……………… năm……………….. ;

3. Số CCCD/CMND:………… ; Ngày cấp:……… ; nơi cấp:………..

4. Số điện thoại:……………………………………………………………….. ;

5. Địa chỉ hay trú:…………………………………………………………;

6. địa điểm làm việc:……………………………………………………………….. ;

7. Địa chỉ cơ quan:…………………………………………………………….;

8. Chức vụ/Vị trí công tác:………………………………………………….;

Mục đích thâm nhập giao thông: ………….. Hiện giờ đang trên đường di chuyển từ nhà mang lại nơi thao tác làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện các bước chuyên môn được giao.


Giấy đi đường bao gồm hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có mức giá trị trong thời gian giãn biện pháp xã hội.

(Xuất trình cố nhiên Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃCHỦ TỊCH

(Hoặc xác thực của cơ quan, 1-1 vị)


Giấy đi con đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Giấy đi con đường trên địa phận tỉnh bạc bẽo Liêu


CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT kinh DOANH/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc——————

………., ngày… mon …năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông trong thời hạn thực hiện giãn giải pháp xã hội

1. Họ cùng tên:………………………………………… ; Giới tính:……………..

2. Sinh ngày:………………………………………………………………………

3. Số CMND/CCCD: ……………………..ngày cấp:……………………….

Nơi cấp:……………………………………………………………………………….

4. Số năng lượng điện thoại:…………………………………………………………………

5. Nơi ở hiện tại tại:…………………………………………………………………

6. Địa chỉ cơ quan/nơi thao tác (nơi đến):

…………………………………………………………………………………………

7. Số điện thoại cảm ứng cơ quan, vị trí làm việc:……………………………….

8. Chức vụ, địa điểm công tác:…………………………………………………..

9. Mục đích tham gia giao thông:…………………………………………

10. Thời hạn có hiệu lực từ: đến:……………………………………….

(thời gian có thể chấp nhận được của cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp giấy đi đường)

Thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị, Giám đốc các đại lý sản xuất kinh doanh, công ty lớn hoặc chủ cơ sở chịu trách nhiệm về đối tượng, thời hạn hiệu lực của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng người tiêu dùng và thời gian thì chịu trọn vẹn trách nhiệm trước pháp luật.

(Xuất trình đương nhiên Căn cước Công dân/chứng minh dân chúng hoặc Thẻ công chức/Thẻ viên chức/ Thẻ ngành)

THỦ TRƯỞ
NG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ SẢN XUẤT khiếp DOANH/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đóng dấu, ký ghi rõ bọn họ tên)


CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆPUBND XÃ, PHƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc———–

Số: …..

Đà Nẵng, ngày … mon … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông vận tải trong thời gian giãn biện pháp xã hội

1. Họ cùng tên:………………………………………… ; Giới tính:……………..

2. Sinh ngày:………………………………………………………………………

3. Số CMND/CCCD: ……………………..ngày cấp:……………………….

Nơi cấp:……………………………………………………………………………….

4. Số năng lượng điện thoại:…………………………………………………………………

5. địa điểm ở hiện tại tại:…………………………………………………………………


6. Địa chỉ cơ quan/nơi thao tác (nơi đến):

…………………………………………………………………………………………

7. Số điện thoại thông minh cơ quan, khu vực làm việc:……………………………….

8. Chức vụ, địa điểm công tác:…………………………………………………..

9. Mục tiêu tham gia giao thông:…………………………………………

10. Thời hạn có hiệu lực từ: đến:……………………………………….

(Thời gian cho phép của cơ quan gồm thẩm quyền cấp chứng từ đi đường).

Thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị, giám đốc đại lý sản xuất, sale dịch vụ chịu trách nhiệm về đối tượng người dùng và thời gian hiệu lực của giấy đi đường. Ngôi trường hợp cung cấp không đúng cho đối tượng và thời gian thì chịu trọn vẹn trách nhiệm trước pháp luật.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh quần chúng hoặc Thẻ công chức/Thẻ viên chức/Thẻ ngành)

THỦ TRƯỞ
NG, CƠ quan tiền ĐƠN VỊ
DOANH NGHIỆP, ủy ban nhân dân XẪ

(Đóng dấu, cam kết và ghi rõ họ tên)


 Giấy đi đường mới nhất Thành phố hồ nước Chí Minh

Phòng sẽ có nhiệm vụ cung ứng giấy đi mặt đường mẫu mới 2021 kèm chữ ký kết và đóng góp dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện. Sở cùng ngành sẽ địa thế căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại Công văn 2800, 2796 với 2850, sau đó tổng hòa hợp số lượng, gửi danh sách đến phòng PC08.

Giấy đi con đường theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC


Đơn vị: ……

Bộ phận: .…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – niềm hạnh phúc ——–o0o——

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ……………………………..………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: ……………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày……… tháng……… năm………………

Từ ngày……… tháng……… năm……… mang lại ngày……… tháng……… năm…………………

Ngày…. Tháng…. Năm…. Người duyệt(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước

Lương …………………đ

Công tác tổn phí ………….đ

Cộng …………………..đ

Nơi đi Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý vì chưng lưu trú

Chứng thừa nhận của cơ sở (Ký tên, đóng góp dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi…

Nơi đến…

Nơi đi…

Nơi đến…


– Vé fan …………………………………….….…..vé x…………….đ = …………….đ

– Vé cước …………………………………………….vé x…………….đ = …………….đ

– Phụ giá thành lấy vé bằng điện thoại cảm ứng ……………….…..vé x…………….đ = …………….đ

– phòng ngủ …………………………………………vé x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp cho đi đường: cùng ……………………………………………………đ

2- Phụ cấp lưu trú:……………………………………………………………………….đ

Tổng cộng ngày công tác: ………….………………………………..………..đ

Ngày … mon … năm …DuyệtSố tiền được thanh toán là:………………..

Xem thêm: Biodiversity - Living Planet Report 2018

Người đi công tác(Ký, bọn họ tên)

Phụ trách bộ phận(Ký, bọn họ tên)


Đơn vị:………..………….

Bộ phận: …….………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——-o0o——–

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: …………………….

Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………………. Ngày…….. Tháng…….. Năm……..

Từ ngày…… tháng…… năm…… mang đến ngày…… tháng…… Năm……..

Ngày…… tháng…… năm……

Người duyệt(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………………………………………………………….đ

Công tác giá tiền ……………………………………………………………….. đ

Cộng………………………………………………………………………….. đ

Nơi đi Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài khoảng đường

Số ngày công tác

Lý vì chưng lưu trú

Chứng thừa nhận của phòng ban (Ký tên, đóng góp dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi…

Nơi đến…

Nơi đi…

Nơi đến…

– Vé tín đồ …………………………………….….…..vé x…………….đ = …………….đ

– Vé cước …………………………………………….vé x…………….đ = …………….đ

– Phụ chi phí lấy vé bằng điện thoại thông minh ……………….…..vé x…………….đ = …………….đ

– phòng ngủ …………………………………………vé x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cung cấp đi đường: cùng ……………………………………………………đ

2- Phụ cấp cho lưu trú:……………………………………………………………………….đ

Tổng cùng ngày công tác: ………….………………………………..………..đ

Ngày … mon … năm …DuyệtSố tiền được thanh toán giao dịch là:………………..

Người đi công tác(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)


Đơn vị………..…….

Bộ phận…….……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc——————

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số……………………

Cấp cho:…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Được cử đi công tác tại:……………………………………………………………………………..

Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số…. Ngày…. Tháng…. Năm….

Từ ngày…..tháng…..năm…….đến ngày….. Tháng…. Năm…….

Ngày….tháng…..năm…..

Người duyệt

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước

Lương …………………………………….đ

Công tác phí ……………………………đ

Cộng ………………………………………đ


………………….


Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Giấy đi đường mới nhất Mẫu giấy đi đường của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích nhớ rằng để lại comment và review giới thiệu website với tất cả người nhé. Tình thực cảm ơn.

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu giấy đi con đường theo Thông bốn 200 và 133 mới nhất.Giấy đi mặt đường là địa thế căn cứ để cán bộ và người lao động làm cho thủ tục quan trọng khi đến nơi công tác làm việc và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp.

Cấp cho: ……………………………..……………………………………………Chức vụ: …………………………………………………………………………..Được cử đi công tác làm việc tại: ……………………………………………………………Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày…… tháng…… năm………Từ ngày……… tháng……… năm……đến ngày…… tháng…… năm…………
Ngày…. Tháng…. Năm…. Người duyệt(Ký, họ tên, đóng dấu)
Tiền ứng trướcLương …………………đ
Công tác chi phí ………….đ
Cộng …………………..đ
Nơi đi
Nơi đến
NgàyPhương luôn thể sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý vì chưng lưu trúChứng nhấn của ban ngành (Ký tên, đóng góp dấu)
1234567
Nơi đi...Nơi đến...
Nơi đi...Nơi đến...
- Vé tín đồ ………………………….…..vé x…………….đ = …………….đ- Vé cước ……………………………….vé x…………….đ = …………….đ- Phụ tầm giá lấy vé bằng điện thoại thông minh ……..vé x…………….đ = …………….đ- phòng nghỉ ……………………………vé x…………….đ = …………….đ1- Phụ cấp cho đi đường: cộng ………………………………đ2- Phụ cung cấp lưu trú:Tổng cùng ngày công tác: ………………………………..đ
Ngày ... Mon ... Năm ...DuyệtSố tiền được thanh toán giao dịch là:………………..

Người đi công tác(Ký, họ tên)Phụ trách cỗ phận(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)
Tải mẫu Giấy đi đường theo Thông tư 133:
TẢI VỀ
2. Mẫu giấy đi đường theo Thông bốn 200:Tải mẫu mã Giấy đi đường theo Thông tư 200:
TẢI VỀ
Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo phong cách sau:Bước 1: Để lại mail nghỉ ngơi phần comment bên dướiBước 2: nhờ cất hộ yêu ước vào mail:goodsonlines.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ước ao tải)3. Cách lập Giấy đi đường:Sau khi gồm lệnh cử cán bộ, fan lao đụng đi công tác, thành phần hành bao gồm làm thủ tục cấp giấy đi đường. Tín đồ đi công tác có nhu cầu ứng chi phí tàu xe, công tác phí... Sở hữu giấy đi đường mang đến phòng kế toán tài chính làm thủ tục ứng tiền.Cột 1: Ghi địa điểm đi, nơi đến công tác.Cột 2: Ghi ngày đi với ngày đến.Khi mang lại nơi công tác, ban ngành đến công tác phải xác thực ngày, giờ cho và đi (đóng dấu với chữ ký xác thực của người có nhiệm vụ ở cơ quan cho công tác).Cột 3: phương tiện sử dụng: phải ghi rõ đi xe hơi cơ quan, ô tô khách, tàu hỏa, máy cất cánh ...Cột 4: Độ dài chặng đường từ nơi đi đến nơi đến.Cột 5: Ghi thời hạn công tác.Cột 6: Ghi nguyên nhân lưu trú.Cột 7: lấy chữ ký kết của người có thẩm quyền cùng đóng dấu của chỗ cán bộ, người lao động mang đến công tác.Khi đi công tác làm việc về tín đồ đi công tác làm việc xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu giữ trú. Tiếp nối đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hóa đơn thanh toán giao dịch tiền chống nghỉ...) vào giấy đi mặt đường và nộp mang đến phòng kế toán để làm thủ tục giao dịch công tác phí, giao dịch tạm ứng. Tiếp nối chuyển mang đến kế toán trưởng duyệt chi thanh toán.Giấy đi con đường và những chứng từ tương quan được giữ ở chống kế toán.

-----------------------------------------------------

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên giảng dạy kế toán thực hành thực tế thực tế

Cùng công ty đề: mẫu mã giấy đi mặt đường mới nhất, mẫu mã giấy đi mặt đường theo Thông bốn 200, mẫu giấy đi mặt đường theo Thông tư 133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.