Co2 + Naoh Tạo Ra Nahco3 - Phản Ứng Co2 Dư + Naoh Cho Sản Phẩm Gì

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức

Na
OH + CO2 → Na
HCO3 | Na
OH ra Na
HCO3


1.170

Tailieumoi.vn xin ra mắt phương trình Na
OH + CO2 → Na
HCO3gồm điều kiện phản ứng, bí quyết thực hiện, hiện tượng kỳ lạ phản ứng và một số bài tập tương quan giúp các em củng cố cục bộ kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài bác tập về phương trình phản ứng chất hóa học của Natri. Mời chúng ta đón xem:

Phương trình Na
OH + CO2 → Na
HCO3

1. Phương trình phản bội ứng hóa học:

Na
OH + CO2→ Na
HCO3

2. Hiện nay tượng phân biệt phản ứng

- Quan cạnh bên sự thay đổi màu của chỉ thị tương xứng trước cùng sau phản ứng.

Bạn đang xem: Naoh tạo ra nahco3

3. Điều kiện phản ứng

- bội nghịch ứng xẩy ra ngay đk thường.

4. Tính chất hóa học

4.1 tính chất hóa học của Na
OH

Na
OH là một trong những bazơ mạnh dạn nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu sắc xanh, còn hỗn hợp phenolphtalein thành màu hồng. Một vài phản ứng đặc thù của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit sinh sản thành muối bột + nước:

Na
OHdd+HCldd→Na
Cldd+ H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 Na
OH + SO2→Na2SO3+ H2O

Na
OH + SO2→Na
HSO3

Phản ứng với muối sản xuất bazo mới + muối hạt mới (điều kiện: sau bội nghịch ứng phải lập thành hóa học kết tủa hoặc bay hơi):

2 Na
OH + Cu
Cl2→2Na
Cl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 Na
OH + 2Al + 2H2O→2Na
Al
O2+ 3H2↑

2Na
OH + Zn →Na2Zn
O2+ H2↑

Tác dụng cùng với hợp hóa học lưỡng tính:

Na
OH +Al(OH)3→Na
Al(OH)4

2Na
OH +Al2O3→ 2Na
Al
O2+ H2O

4.2. Tính chất hóa học tập của CO2

Cacbon dioxit (CO2) mang ý nghĩa chất hóa học tiêu biểu vượt trội của một oxit axit.

- CO2tan trong nước sinh sản thành axit cacbonic (là một điaxit vô cùng yếu)

CO2+ H2O ↔ H2CO3

- CO2tác dụng với oxit bazơ → muối.

Ca
O + CO2→ Ca
CO3(t0)

- CO2tác dụng với hỗn hợp bazơ → muối hạt + H2O

Na
OH + CO2→Na
HCO32Na
OH + CO2→ Na2CO3+ H2O

CO2 bền, ở ánh sáng cao bộc lộ tính oxi hóa khi tính năng với các chất khử mạnh

CO2+ 2Mg → 2Mg
O+ CCO2+ C → 2CO

5. Cách tiến hành phản ứng

- Dẫn khí CO2từ từ mang lại dư vào ống nghiệm chứa Na
OH cùng vài giọt chất chỉ thị.

6. Bạn có biết

- Na
OH phản bội ứng với CO2tùy theo tỉ lệ về số mol mà thành phầm thu được hoàn toàn có thể là muối cabonat trung hòa hoặc muối hạt axit hoặc các thành phần hỗn hợp cả hai muối.

- Na
OH phản ứng cùng với CO2chỉ thu được muối hạt Na
HCO3khi T =

*
.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1:Cho 0,1 mol Na
OH bội phản ứng với lượng dư CO2ở đktc thu được hỗn hợp X. Cân nặng muối tan bao gồm trong X là

A. 13,8 gam.

B. 12,8 gam.

C. 11,8 gam.

D. 8,4 gam.

Hướng dẫn giải

Do CO2dư nên tất cả phản ứng

*

Đáp án D.

Ví dụ 2:Dẫn khí CO2từ từ cho dư vào hỗn hợp Na
OH thu được dung dịch X.Muối tan có trong dung dịch X là

A. Na2CO3.

B. Na2CO3và KHCO3.

C. Na
HCO3.

Xem thêm: Este metyl acrilat có công thức là a, este metyl acrilat có công thức là

D. Na2CO3và Na
OH.

Hướng dẫn giải

Do CO2dư nên bao gồm phản ứng Na
OH + CO2→ Na
HCO3

Muối tan gồm trong dung dịch X là Na
HCO3.

Đáp án C.

Ví dụ 3:Cho 2,24 lít khí CO2ở đktc phản ứng cùng với dung dịch đựng 0,05 mol Na
OH. Trọng lượng muối tan tất cả trong dung dịch sau bội phản ứng là

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Na
OH + CO2 → Na
HCO3 | Na
OH ra Na
HCO3 | CO2 ra Na
HCO3
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Na
OH + CO2 xuất xắc Na
OH ra Na
HCO3 hoặc CO2 ra Na
HCO3 thuộc một số loại phản ứng hóa hợp vẫn được cân bằng đúng mực và cụ thể nhất. Dường như là một số bài tập có liên quan về Na
OH tất cả lời giải, mời các bạn đón xem:


Điều khiếu nại phản ứng

-Phản ứng xảy ra ngay đk thường.

Cách triển khai phản ứng

- Dẫn khí CO2 trường đoản cú từ đến dư vào ống nghiệm cất Na
OH và vài giọt chất chỉ thị.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

-Quan giáp sự chuyển màu sắc của chỉ thị tương xứng trước cùng sau phản ứng.

Bạn tất cả biết

-Na
OH bội nghịch ứng với CO2 phụ thuộc vào tỉ lệ về số mol mà sản phẩm thu được có thể là muối hạt cabonat trung hòa - nhân chính hoặc muối bột axit hoặc hỗn hợp cả nhì muối.

-Na
OH phản bội ứng cùng với CO2 chỉ thu được muối Na
HCO3 khi T =

*
.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Cho 0,1 mol Na
OH bội phản ứng cùng với lượng dư CO2 nghỉ ngơi đktc thu được hỗn hợp X. Cân nặng muối tan có trong X là

A.13,8 gam.B. 12,8 gam.C. 11,8 gam.D. 8,4 gam.

Hướng dẫn giải

Do CO2 dư nên bao gồm phản ứng

*

Đáp án D.


Ví dụ 2:

Dẫn khí CO2 tự từ cho dư vào hỗn hợp Na
OH thu được dung dịch X.Muối tan tất cả trong dung dịch X là

A.Na2CO3.B. Na2CO3 và KHCO3.C. Na
HCO3.D. Na2CO3 cùng Na
OH.

Hướng dẫn giải

Do CO2 dư nên tất cả phản ứng Na
OH + CO2 → Na
HCO3

Muối tan tất cả trong dung dịch X là Na
HCO3.

Đáp án C.

Ví dụ 3:

Cho 2,24 lít khí CO2 sinh hoạt đktc phản ứng cùng với dung dịch đựng 0,05 mol Na
OH. Trọng lượng muối tan tất cả trong dung dịch sau phản ứng là

A.13,8 gam.B. 12,8 gam.C. 10 gam.D. 4,2 gam.

Hướng dẫn giải

Có T =

*
nên bao gồm phản ứng

*

Đáp án D.


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, goodsonlines.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.