Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho, khà năng a

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Suất điện đụng của nguồn điện áp là đại lượng đặc thù cho khà năng

A. tạo ra năng lượng điện dương vào một giây

B.

Bạn đang xem: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

tạo ra những điện tích trog một giây

C.thực hiện công của nguồn tích điện trong một giây.

D.thực hiện tại công của điện áp nguồn khi dịch rời một đơn vị chức năng điên tích dương ngược chiều điện trường bên phía trong nguồn điện


*

*

đáp án D

+ Suất điện hễ của nguồn tích điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn tích điện khi dịch rời một đơn vị điện tích dương ngược chiều năng lượng điện trường bên phía trong nguồn điện


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Suất điện động của điện áp nguồn là đại lượng đặc thù cho khả năng
A. Tạo nên điện tích dương trong một giây.B. Tạo ra các điện tích trong một giây.C. Triển khai công của nguồn điện áp trong một giây.D. Thực hiện công của điện áp nguồn khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều năng lượng điện trường bên phía trong nguồn...

Suất điện đụng của nguồn điện áp là đại lượng đặc thù cho khả năng

A. Tạo nên điện tích dương trong một giây.

B. Tạo ra các năng lượng điện trong một giây.

C. Triển khai công của nguồn tích điện trong một giây.

D. Tiến hành công của nguồn tích điện khi di chuyển một đơn vị chức năng điện tích dương ngược chiều năng lượng điện trường bên trong nguồn điện.


Công suất của điện áp nguồn được xác định bằng
A. Lượng năng lượng điện tích nhưng mà nguồn năng lượng điện sản ra trong-một giây.B. Công cơ mà lực lạ tiến hành khi dịch rời một đơn vị điện tích dương ngược chiều năng lượng điện trường bên phía trong nguồn điện.C. Lượng năng lượng điện chạy qua nguồn điện trong một giây.D. Công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy vào mạch điện...

Công suất của nguồn điện được xác định bằng

A. Lượng năng lượng điện tích cơ mà nguồn năng lượng điện sản ra trong-một giây.

B. Công cơ mà lực lạ tiến hành khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường phía bên trong nguồn điện.

C. Lượng năng lượng điện chạy qua điện áp nguồn trong một giây.

D. Công của lực điện thực hiện khi di chuyển một đơn vị chức năng điện tích dương chạy vào mạch điện bí mật trong một giây.


Lực lạ tiến hành công 1200 m
J khi di chuyển một lượng điện tích 50 m
C thân hai cực bên phía trong nguồn điện

a,Tính suất điện rượu cồn của điện áp nguồn này

b,Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích 125 m
C giữa hai cực bên trong nguồn điện


Lực lạ thực hiện một công là 420 m
J khi dịch chuyển một lượng điện tích giữa nhị cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện hễ của nguồn điện này. A.9 V. B. 12 V. C. 6 V. D. 24...

Lực lạ thực hiện một công là 420 m
J khi dịch rời một lượng điện tích

*
giữa hai cực bên trong một mối cung cấp điện. Tính suất điện cồn của nguồn điện áp này.

A.9 V.

B. 12 V.

C. 6 V.

D. 24 V.


Lực lạ thực hiện một công là 840 m
Jkhi dịch chuyển một lượng năng lượng điện 7 . 10 - 2 C giữa hai cực phía bên trong một nguồn điện. Suất điện động của điện áp nguồn này là A.9 V B.12 V C.6 V D.3...

Lực lạ triển khai một công là 840 m
Jkhi dịch chuyển một lượng điện tích 7 . 10 - 2 C thân hai cực bên trong một nguồn điện. Suất điện hễ của điện áp nguồn này là

A.9 V

B.12 V

C.6 V

D.3 V


Lực lạ triển khai một công là 840 m
J khi dịch rời một lượng năng lượng điện 7. 10 - 2 C giữa hai cực phía bên trong một nguồn điện. Tính suất điện cồn của nguồn điện này.


Lực lạ triển khai một công là 840 m
J khi dịch chuyển một lượng năng lượng điện 3 , 5 . 10 - 2 thân hai cực bên phía trong một mối cung cấp điện. Tính suất điện hễ của nguồn điện áp này A. 9V. B.12VA C. 6V. D. −24...

Lực lạ tiến hành một công là 840 m
J khi di chuyển một lượng năng lượng điện 3 , 5 . 10 - 2 giữa hai cực bên phía trong một nguồn điện. Tính suất điện hễ của nguồn điện này

A. 9V.

B.

Xem thêm: Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính a mg oh 2 b znoh 2, chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính

12VA

C. 6V.

D. −24 V


Lực lạ tiến hành một công là 420 m
J khi dịch chuyển một lượng năng lượng điện 3 , 5 . 10 - 2 C thân hai cực bên phía trong một mối cung cấp điện. Tính suất điện hễ của nguồn điện áp này. A. 9 V. B. 12 V. C. 6 V. D. 24...

Lực lạ tiến hành một công là 420 m
J khi di chuyển một lượng năng lượng điện 3 , 5 . 10 - 2 C giữa hai cực phía bên trong một mối cung cấp điện. Tính suất điện động của nguồn điện áp này.

A. 9 V.

B. 12 V.

C. 6 V.

D. 24 V.


Biết rằng khi di chuyển một lượng điện tích 3 . 10 - 3 C thân hai cực phía bên trong nguồn năng lượng điện thì lực lạ triển khai một công là 9 m
J. Suất điện động của nguồn điện áp là A. 0 V B. 3 V C. 6 V D. 9...

Biết rằng khi di chuyển một lượng năng lượng điện 3 . 10 - 3 C giữa hai cực bên trong nguồn năng lượng điện thì lực lạ thực hiện một công là 9 m
J. Suất điện hễ của nguồn điện là

A. 0 V

B. 3 V

C. 6 V

D. 9 V


Lực lạ triển khai một công là 840 m
J khi dịch rời một năng lượng điện 7.10 − 2 C giữa hai cực phía bên trong một nguồn điện. Suất điện động của điện áp nguồn này là

A. 9 V.

B. 10 V.

C. 12 V.

D. 15 V.


tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên

Suất điện cồn của một nguồn tích điện là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng thực hiện tại công của nguồn điện và được đo bởi thương số thân công A của lực lạ triển khai khi di chuyển một năng lượng điện dương q ngược chiều điện trường phía bên trong nguồn điện với độ bự của điện tích q đó.


Suất điện cồn là trong những kiến thức đặc biệt nằm trong chương trình Vật lý lớp 11. Vậy suất điện rượu cồn của nguồn điện đặc thù cho điều gì là câu hỏi được nhiều fan hâm mộ quan trung ương tìm hiểu.

Câu hỏi: Suất điện cồn của nguồn điện đặc trưng cho

A. Kỹ năng tích điện mang lại hai cực của nó.

B. Tài năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. Kỹ năng thực hiện nay công của mối cung cấp điện.

D. Khả năng tính năng lực của mối cung cấp điện.

Đáp án: Đáp án đúng là câu trả lời C: Suất điện đụng của nguồn điện đặc trưng cho tài năng thực hiện tại công của nguồn điện

*

Lý giải bài toán chọn câu trả lời C là lời giải đúng do:

Nguồn điện là 1 trong nguồn năng lượng, vị nó có tác dụng thực hiện nay công khi di chuyển các năng lượng điện dương bên phía trong nguồn năng lượng điện ngược chiều điện trường, hoặc di chuyển các điện tích âm phía bên trong nguồn điện cùng chiều điện trường.

Suất điện hễ của một điện áp nguồn là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng thực hiện tại công của nguồn điện cùng được đo bằng thương số thân công A của lực lạ tiến hành khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện với độ phệ của năng lượng điện q đó.

Suất điện đụng được kí hiệu là chữ hoa e.

Đơn vị của suất năng lượng điện động: vào trường hợp A được đo bởi jun cùng q được đo lường và thống kê bằng culong thì e sẽ được đo bằng đơn vị chức năng vôn: 1V = 1J/C.

Số vôn ghi trên từng nguồn điện cho biết trị số của suất điện hễ của điện áp nguồn đó. Như sẽ biết nghỉ ngơi THCS, số vôn này ch là cực hiếm của hiệu điện ráng giữa hai rất của nguồn điện khi mạch không tính hở. Bởi vì vậy, suất điện động của mối cung cấp điện có mức giá trị bằng hiệu điện núm giữa nhị cực của nó khi mạch ngoại trừ hở.


Trong mạch điện kín, mẫu điện chạy qua mạch quanh đó và cả mạch trong. Như vậy, điện áp nguồn cũng là một trong những vật dẫn và cũng có thể có điện trở. Điện trở này được hotline là điện trở vào của nguồn điện. Bởi vì vậy, mỗi nguồn điện áp được đặc trưng bằng suất điện cồn và năng lượng điện trở trong của nó.

Do đó giải đáp đúng cho thắc mắc Ssuất điện hễ của mối cung cấp điện đặc thù cho điều gì là lời giải C: Suất điện rượu cồn của nguồn điện đặc thù cho kĩ năng thực hiện tại công của mối cung cấp điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.