ĐỀ THI TOÁN 10 HỌC KÌ 2 TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC CÓ ĐÁP ÁN, TOP 18 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 10 NĂM 2022

Đề thi cuối kì 2 Toán 10 năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 18 đề kiểm soát cuối kì 2 gồm đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Toán 10 học kì 2TOP 18 Đề thi học tập kì 2 Toán 10 năm 2022 - 2023


Đề thi học tập kì 2 Toán 10 liên kết tri thức

Đề thi học tập kì 2 Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm tất cả 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

Câu 1. Xét nhị đại lượng x,y phụ thuộc vào vào nhau theo những hệ thức bên dưới đây. Trường hợp nào thì y là hàm số của x

A. Y = 2x - 1.

*

*

*

Câu 2. Tập xác minh D của hàm số

*

*

*

*

*


Câu 3. Trục đối xứng của đồ gia dụng thị hàm số

*
là mặt đường thẳng nào dưới đây?

*

*

*

*

Câu 4. Biết vật dụng thị hàm số

*
m trải qua điểm A( - 1;4). Tính m.

A. m = 6.

B. m = 7.

C. m = - 25.

D. m = 5.

Câu 5. Cho tam thức bậc hai

*
. Điều kiện buộc phải và đủ nhằm
*

*
bao gồm bao nhiêu nghiệm?

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 9. Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường trực tiếp d có phương trình

*
. Tọa độ một véctơ chỉ phương của mặt đường thẳng d

*

*

*

*

Câu 10.Phương trình nào là phương trình tổng quát của mặt đường thẳng?

*

*

*

D. 2x - y - 1 = 0.

Câu 11.Trong mặt phẳng toạ độ, đến tam giác ABC bao gồm A(1;1),B(0;2),C( - 2;6). Viết phương trình bao quát của trung tuyến đường AM.

A. 3x - 2y - 1 = 0.

B. 3x - 2y + 11 = 0.

C. 3x + 2y - 5 = 0.

D. 3x + 2y + 5 = 0.

Câu 12.Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường thẳng d gồm phương trình 2x + y - 5 = 0. Đường trực tiếp d tuy vậy song với mặt đường thẳng bao gồm phương trình nào bên dưới đây?

A. X - 2y - 5 = 0.

B. - 2x - y + 5 = 0.

C. 2x + y + 5 = 0.

D. X - 2y + 5 = 0.

Câu 13.Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng

*
. Lúc đó góc
*
giữa hai tuyến đường thẳng được xác định thông qua công thức

*

*

**

Câu 14.Tính khoảng cách từ điểm

*
mang lại đường trực tiếp
*

*

*

*

*

Câu 15.Trong phương diện phẳng tọa độ, phương trình như thế nào sau đây là phương trình của một con đường tròn?

*

*

*

*

Câu 16.Tìm tọa độ tâm I với tính nửa đường kính R của mặt đường tròn

*

*

*

*

*

Câu 17.Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm

*
và mặt đường thẳng
*
. Đường tròn trung khu I cùng tiếp xúc với đường thẳng
*
tất cả phương trình

*

*

*

*

Câu 18.Cho mặt đường tròn

*
Viết phương trình tiếp đường của đường tròn
*
trên điểm
*

A. Y - 5 = 0.

B. Y + 5 = 0.

C. X - 1 = 0.

D. X - y - 6 = 0.

Câu 19.Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình thiết yếu tắc của hyperbol?

*

*

*

*

Câu 20.Phương trình thiết yếu tắc của left( E ight) gồm độ dài trục lớn bởi 6, trục nhỏ bằng 4 là

*

*

*

*

Câu 21.Một tổ có 7 học sinh nữ cùng 5 học viên nam. Có bao nhiêu phương pháp chọn tình cờ một học sinh của tổ kia đi trực nhật?A. 35.

B. 7.

C. 5.

D. 12.

Câu 22.Bạn An bao gồm 3 thứ hạng mặt đồng hồ đeo tay với 2 phong cách dây. Hỏi An tất cả bao nhiêu cách lựa chọn 1 chiếc đồng hồ đeo tay gồm một mặt và một dây?

A. 5.

B. 3.

C. 12.

D. 6.

Câu 23.Từ các chữ số 1;2;3;5;6;9 lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên chẵn tất cả 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 432.

B. 120.

C. 240.

D. 180.

Câu 24.Cho hai số tự nhiên k,,,n thỏa mãn nhu cầu 1 le k le n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là

*

*

*

*

Câu 25.Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Vào giờ học thể dục thầy giáo yêu ước tổ xếp thành một mặt hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu bí quyết sắp xếp?

A. 3!.

B. 3!.4!.

C. 10!.

D. 7!.

Câu 26.Số tập con có 9 thành phần của tập hợp bao gồm 15 phần tử là

*

B. 5004.

C. 5005.

*

Câu 27.Tổ một của lớp 11/3 tất cả 8 học viên trong đó có bạn Nam. Hỏi bao gồm bao nhiêu cách chọn 4 học viên trực phần trong đó phải có Nam?

A. 35.

B. 56.

C. 70.

D. 210.

Câu 28.Tổ 1 lớp 11/3 gồm 6 học sinh nam với 5 học viên nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 4 học sinh của tổ 1 nhằm lao động lau chùi cùng cả trường. Hỏi bao gồm bao nhiêu biện pháp chọn 4 học sinh trong kia có tối thiểu một học viên nam?

A. 600.

B. 25.

C. 325.

D. 30.

Câu 29. Trong khai triển nhị thức Newton của

*
có bao nhiêu số hạng?

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 30.Tung ngẫu nhiên 1 đồng xu bằng phẳng và đồng chất 2 lần. Số phần tử của không khí mẫu

*
bằng

A.4.

B.8.

C.2.

D.36.

Câu 31.Gieo một bé súc sắc bằng phẳng và đồng chất. Phần trăm để mặt gồm số chấm chẵn xuất hiện là

A. 1.

*

*

*

Câu 32.Một lớp bao gồm 20 học viên nam cùng 18 học sinh nữ. Chọn bỗng nhiên 1 học sinh. Tính phần trăm chọn được 1 học viên nữ.

*

*

*

*

Câu 33.Gieo 1 nhỏ súc sắc đẹp 2 lần. Tỷ lệ của đổi thay cố A sao để cho tổng số chấm xuất hiện trong gấp đôi gieo không bé dại hơn 8 là

*

*

**

Câu 34.Trên kệ bao gồm 5 quyển sách toán, 3 cuốn sách lý với 4 cuốn sách hóa. Lấy tự nhiên 3 quyển. Phần trăm để 3 quyển lôi ra có tối thiểu 1 cuốn sách toán là

*

*

*

*

Câu 35.Có 2 dòng hộp: Hộp đầu tiên có 5 bi xanh và 4 bi đỏ; hộp lắp thêm hai bao gồm 4 bi xanh với 3 bi đỏ. Lấy hốt nhiên cùng một cơ hội mỗi hộp 2 bi. Tính xác suất để lấy được đúng 1 bi xanh.

*

*

*

*

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36. Tìm toàn bộ các cực hiếm của tham số m nhằm hàm số

*
xác minh trên khoảng chừng
*

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ, mang lại hai điểm A(4; - 1);B( - 2;5). Viết phương trình đường tròn 2 lần bán kính AB.

Câu 38. một nhóm có 9 học sinh gồm 6 học viên nam (trong đó có Hiệp) và 3 học sinh nữ. Xếp 9 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính phần trăm để Hiệp không đứng cạnh nữ giới nào.

Câu 39. Trong phương diện phẳng tọa độ, cho hình chữ nhật ABCD biết BC gồm phương trình 6x - 7y + 32 = 0, hình chiếu vuông góc của A lên BD là

*
và đường thẳng BD trải qua điểm
*
kiếm tìm tọa độ điểm A.

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 10

1A2A3A4D5B6A7C
8B9A10D11C12C13B14A
15B16D17C18A19D20C21D
22D23B24C25C26C27A28C
29C30A31B32C33C34D35D

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36.

+ Hàm số xác định khi

*

*
tập xác định của hàm số
*

+ Hàm số khẳng định trên khoảng chừng

*
lúc
*

Câu 37.

+ hotline I là trung điểm

*

+ Đường tròn đường kính AB gồm tâm

*
, bán kính
*
nên có phương trình:
*

Câu 38.

Số thành phần của không khí mẫu là:

*

Gọi A là đổi mới cố: “Hiệp không đứng cạnh bạn gái nào”.

Có 2 ngôi trường hợp:

* Trường hợp 1: Hiệp cầm đầu hoặc cuối hàng.

Xem thêm: Sodium (na) and water - balance the given reaction: na+h2o to naoh + h2

+ Xếp chỗ ngồi cho Hiệp, có 2 cách.

+ lựa chọn 3 địa điểm từ 7 khu vực không kề cùng với Hiệp và xếp mang lại 3 chúng ta nữ, tất cả

*
cách.

+ Xếp số chỗ ngồi cho 5 các bạn nam còn lại, có 5! cách.

Suy ra trường hòa hợp 1 có:

*
biện pháp xếp.

* Trường thích hợp 2: Hiệp không dẫn đầu hoặc cuối hàng.

+ Xếp ghế ngồi cho Hiệp, bao gồm 7 cách.

+ chọn 3 chỗ từ 6 chỗ không kề cùng với Hiệp với xếp cho 3 các bạn nữ, bao gồm

*
cách.

+ Xếp ghế ngồi cho 5 các bạn nam còn lại, gồm 5! cách.

Suy ra trường vừa lòng 2 gồm

*
giải pháp xếp.

Khi đó, ta gồm số bộ phận biến vắt A:

*

Vậy xác suất cần tính:

*

Câu 39.

+ Đường thẳng BD trải qua 2 điểm H,K cần nhận vectơ

*
có tác dụng vectơ chỉ phương

*
có một vectơ pháp con đường
*
nên BD tất cả phương trình x - 4y + 11 = 0.

+

*
tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình
*

Suy ra

*

+ Đường thẳng AB vuông góc cùng với BC phải AB bao gồm dạng 7x + 6y + c = 0.

AB trải qua điểm

*

Vậy AB có phương trình 7x + 6y + 9 = 0

+ Đường thẳng AK đi qua điểm K và vuông góc với BD nên bao gồm phương trình 4x + y - 7 = 0.

*

Đề thi học tập kì 2 Toán 10 Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút, không kể thời hạn giao đề

Đề bài

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Tung một đồng xu tư lần tiếp tục và khắc ghi kết quả. Số kết quả rất có thể xảy ra là

A. 8.

B. 16.

C. 2.

D. 4.

Câu 2. Từ các chữ số 2;3,4; 9. Lập ra những số có bốn chữ số không giống nhau, số các số lập được là

A. 120.

B. 240.

C. 24.

D. 12.

Câu 3. Số tập con có 4 phần tử khác nhau của một tập hợp tất cả 7 bộ phận là

*

*

*

D. 7.

Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

*

*

*

*

Câu 5. Trong khai triển nhị thức

*
cùng với
*
có toàn bộ 6 số hạng. Quý giá của n là

A. 11.

B. 12.

C. 25.

D. 10.

Câu 6. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a = 17658, biết

*

A. 17700.

B. 17800.

C. 17500.

D. 17600.

A. 5.

B. 17.

C. 19.

D. 24.

Câu 8. Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 thức giấc thành ở nước ta được thống kê trong bảng sau

Năng suất lúa (tạ/ha)

25

30

35

40

45

Tần số

4

7

9

6

5

Hãy tính khoảng tầm biến thiên của chủng loại số liệu trên.

A. 40.

B. 20.

C. 61.

D. 1.

Câu 9. Chọn xác minh sai trong các xác định sau.

A. Phương sai luôn là một số ko âm.

B. Phương không đúng là bình phương của độ lệch chuẩn.

C. Phương không nên càng béo thì độ phân tán so với số trung bình cùng càng lớn.

D. Phương không nên luôn to hơn độ lệch chuẩn.

Câu 10. Số thành phần của không khí mẫu những kết quả có thể xảy ra so với mặt mở ra của một xúc xắc sau 4 lần gieo liên tiếp là

A. 36.

B. 24.

C. 216.

D. 1296.

Câu 11. Gọi G là trở nên cố tổng cộng chấm bằng 8 lúc gieo một xúc xắc nhì lần liên tiếp. Số phần tử của G là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 12. Gieo một đồng xu và một nhỏ xúc xắc. Số thành phần của không gian mẫu là

A. 24.

B. 12.

C. 8.

D. 6.

Câu 13. Cho A là một biến cố liên quan đến phép demo T. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

*
là số dương.

*

*

*
là số nhỏ dại hơn 1.

Câu 14. Cho phép demo với không gian mẫu

*
. Đâu chưa phải cặp vươn lên là cố đối nhau?

*

*

*

*

Câu 15. Cho M = (3;4) với N(5; - 2). Tọa độ của vectơ

*

*

*

*

D. left( 8;,2 ight).

Câu 16. Cho

*
cùng
*
Tọa độ của vectơ
*

*

*

*

*

Câu 17. Đường trung trực của đoạn AB cùng với A(5; 2) cùng B(3,0) bao gồm phương trình là

A. X + y + 5 = 0.

B. X + y + 7 = 0.

C. X + y - 7 = 0.

D. X + y - 5 = 0.

Câu 18. Trong phương diện phẳng, cho hai tuyến phố thẳng lần lượt bao gồm phương trình tổng thể 9x + 4y - 3 = 0 cùng 4x - 9y + 6 = 0. Xác xác định trí kha khá của hai tuyến phố thẳng .

A. Tuy vậy song.

B. Vuông góc.

C. Cắt nhau.

D. Trùng nhau.

Câu 19. Trong mặt phẳng , mặt đường tròn C tất cả tâm I(2; - 3) và trải qua gốc tọa độ bao gồm phương trình là

*

*

*

*

Câu 20. Đường tròn

*
gồm tâm I và nửa đường kính
*
theo lần lượt là

*

*

*

*

Câu 21. Trong khía cạnh phẳng mang lại elip tất cả phương trình bao gồm tắc

*
. Tính tỉ số giữa tiêu cự với độ nhiều năm trục to elip

Câu 22. Cho elip

*
gồm độ dài trục lớn bằng 12, độ dài trục bé xíu bằng tiêu cự. Phương trình chính tắc của
*
là:

*

*

*

*

Câu 23. Số 253,125, 000 bao gồm bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160.

B. 240.

C. 180.

D. 120.

Câu 24. Trong một trường có 4 học sinh xuất sắc lớp 12; 3 học tập sinh tốt lớp 11; 5 học sinh tốt lớp 10. Phải chọn 5 học tập sinh xuất sắc để thâm nhập một cuộc thi với ngôi trường khác thế nào cho khối 12 có 3 em và mỗi khối 10, 11 gồm đúng 1 em. Số các cách lựa chọn là

A. 60.

B. 180.

C. 330.

D. 4.

Câu 25. Từ danh sách gồm 9 học viên của lớp 10A1, phải bầu ra những ban cán sự lớp bao gồm một lớp trưởng, hai lớp phó và một túng thư. Có bao nhiêu kỹ năng cho hiệu quả bầu ban cán sự này?

A. 126.

B. 3024.

C. 84.

D. 6561.

Câu 26. Hệ số của

*
trong triển khai của
*

A. 400.

B. - 32.

C. 3125.

D. - 6250.

Câu 27. Tiến hành đo huyết áp của 8 người. Ta thu được tác dụng sau:

Tứ phân vị của mẫu mã số liệu bên trên là

*

*

*

*

Câu 28. Sản lượng vải thiều (tạ) thu hoạch được của 20 hộ mái ấm gia đình được ghi lại như sau:

15131512131215151414
14181712121416141815

Phương sai

*

A. 3,4. B. 1,84. C. 1,8. D. 3,24.

Câu 29. Gieo hai bé xúc xắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt xúc xắc phân tách hết mang lại 3 là

*

*

*

*

Câu 30. Trên kệ đựng sách có 4 cuốn sách Toán, 2 cuốn sách Lí cùng 3 quyển sách Hóa. Lấy tự nhiên 3 quyển sách. Tính phần trăm để 3 quyển lấy ra có tối thiểu 1 quyển sách Toán.

*

*

*

*

Câu 31. Trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến

*
vuông trên A có
*
*
. Kiếm tìm tọa độ điểm H là chân mặt đường cao kẻ trường đoản cú đỉnh A của
*
, biết AB = 3, AC = 4:

*

*

*

*

Câu 32. Cho

*
cùng với
*
với
*
. Phương trình trung tuyến AM của
*

A. X + 4y + 13 = 0.

B. X + 4y - 13 = 0.

C. 4x - y + 18 = 0.

D. 4x - y - 18 = 0.

Câu 33. Trong khía cạnh phẳng , mang đến đường trực tiếp d tuy nhiên song với đường thẳng

*
và cắt tại sao để cho
*
. Tính khoảng cách từ nơi bắt đầu tọa độ mang đến .

*

*

*

*

Câu 34. Viết phương trình tiếp đường của đường tròn

*
, biết tiếp tuyến song song với mặt đường thẳng d:4x - 3y + 6 = 0.

A. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

B. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

C. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

D. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

Câu 35. Trong mặt phẳng , mang lại elip

*
cùng điểm
*
. Nhị điểm , thuộc vừa lòng , đối xứng nhau qua trục hoành cùng tam giác là tam giác đều. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng.

A. 10, 11.

B. 1.

C. 60.

D. 180.

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) thời gian chạy 50m của 20 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sẽ cho.

Câu 2: (1,0 điểm) đến x là số thực dương. Tìm kiếm số hạng cất x trong triển khai

*

Câu 3: (0,5 điểm) Trong mặt phẳng

*
mang lại đường tròn
*
Lập phương trình tiếp tuyến đường của con đường tròn
*
biết tiếp tuyến tạo ra với
*
một góc bằng
*

Câu 4: (0,5 điểm) tìm số tự nhiên và thoải mái n vừa lòng

*

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

1B2C3B4D5D6A7C
8B9D10D11B12B13B14D
15C16C17D18B19B20B21D
22B23C24A25B26B27A28D
29A30A31B32B33A34A35D

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) thời hạn chạy 50m của 20 học viên được khắc ghi trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sẽ cho.

Lời giải

Ta có:

*

Phương không nên là:

*

*

Độ lệch chuẩn chỉnh là:

*

Câu 2: (1,0 điểm) cho x là số thực dương. Kiếm tìm số hạng chứa x trong triển khai

*

Lời giải

Ta có:

*

*

*

Vậy số hạng đựng x trong khai triển

*
là 24x.

Câu 3: (0,5 điểm) Trong khía cạnh phẳng

*
, đến đường tròn
*
. Lập phương trình tiếp con đường của con đường tròn
*
biết tiếp tuyến chế tạo với
*
một góc bằng
*

Lời giải

Đường tròn

*
tất cả tâm
*
và bán kính
*

Giả sử tiếp điểm là

*
, lúc ấy phương trình tiếp tuyến gồm dạng:

*

*

Đường thẳng

*
sinh sản với
*
một góc bằng
*
khi còn chỉ khi

*

Giải hệ phương trình tạo do

*

Giải hệ phương trình tạo do

*

Với

*
, gắng vào
*
ta được tiếp tuyến
*

Với

*
, cụ vào
*
ta được tiếp con đường
*

Với

*
núm vào
*
ta được tiếp tuyến
*

Với

*
, thế vào
*
ta được tiếp đường
*

Vậy gồm bốn tiếp con đường

*
cho tới
*
vừa lòng điều kiện đề bài.

Câu 4: (0,5 điểm) tìm kiếm số tự nhiên n thỏa mãn

*

Lời giải

Điều kiện:

*

Ta có:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x