Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Hình Thoi, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Minh chứng rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là 1 trong hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 hình thoi

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cánh cắt nhau trên O (h.101)...

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chứng minh dấu hiệu nhận thấy 3.

Xem giải mã


bài bác 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm cùng 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

Xem giải thuật


bài xích 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng các trung điểm của tứ cạnh của một hình chữ nhật là những đỉnh của hình thoi.

Xem lời giải


bài 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Minh chứng rằng các trung điểm của tư cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật

Xem giải thuật


bài xích 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm

Xem giải thuật


bài bác 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một trong những phần của cửa xếp, tất cả những thanh sắt kẽm kim loại dài bàng nhau cùng được liên kết...

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

- Chọn bài -Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Hình thang cân
Luyện tập (trang 75)Bài 4: Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang
Luyện tập (trang 80 - Tập 1)Bài 5: Dựng hình bởi thước với compa. Dựng hình thang
Luyện tập (trang 83)Bài 6: Đối xứng trục
Luyện tập (trang 88-89)Bài 7: Hình bình hành
Luyện tập (trang 92-93)Bài 8: Đối xứng tâm
Luyện tập (trang 96)Bài 9: Hình chữ nhật
Luyện tập (trang 99-100)Bài 10: Đường thẳng tuy vậy song cùng với một đường thẳng đến trước
Luyện tập (trang 103)Bài 11: Hình thoi
Bài 12: Hình vuông
Luyện tập (trang 109)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 11: Hình thoi giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 11 trang 104: minh chứng rằng tứ giác ABCD bên trên hình 100 cũng là một trong hình bình hành.

*

Lời giải

ABCD có những cặp cạnh đối đều bằng nhau ⇒ ABCD là hình bình hành

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 11 trang 104: mang đến hình thoi ABCD, hai đường chéo cánh cắt nhau tại O (h.101).

a) Theo đặc thù của hình bình hành, nhì đường chéo cánh của hình thoi có đặc điểm gì ?

b) Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC cùng BD.

*

Lời giải

a) Theo đặc thù của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi có đặc thù cắt nhau trên trung điểm từng đường

b) Xét ΔAOB cùng ΔCOB

AB = CB

BO chung

OA = OC ( O là trung điểm AC )

⇒ ΔAOB = ΔCOB (c.c.c)

⇒ (AOB) = (COB) ,(ABO) = (CBO) (các cặp góc tương ứng)

(ABO) = (CBO) ⇒ BO là phân giác góc ABC

(AOB) + (COB) = 180o ⇒(AOB) = (COB) = 180o : 2 = 90o

Chứng minh tương tự, ta tóm lại được:

AC, BD là các đường phân giác của những góc của hình thang

và AC ⊥ BD trên O

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 11 trang 105: Hãy minh chứng dấu hiệu nhận thấy 3.

Lời giải

Dấu hiệu nhận ra 3: Hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình thoi

*

ABCD là hình bình hành ⇒ O là trung điểm AC với O là trung điểm BD


Xét nhì tam giác vuông AOB với AOD có:

OA chung

OB = OD (O là trung điểm BD)

⇒ ΔAOB = ΔAOD (hai cạnh góc vuông)

⇒ AB = AD (hai cạnh tương ứng)

Hình bình hành ABCD ⇒ AB = CD với AD = BC

Do đó AB = BC = CD = da ⇒ ABCD là hình thoi

Bài 73 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm các hình thoi trên hình 102.


*

Lời giải:

Các tứ giác ngơi nghỉ hình 102a, b, c, e là hình thoi.

Xem thêm: 1Hm2 Bằng Bao Nhiêu M2 = Bao Nhiêu M2, 1 Ha Bằng Bao Nhiêu M2, Km2

– Hình 102a: ABCD là hình thoi vì có AB = BC = CD = DA

– Hình 102b: EFGH là hình thoi vì:

EF = GH và EH = FG ⇒ EFGH là hình bình hành

Lại tất cả EG là tia phân giác của Ê

⇒ EFGH là hình bình hành. (Dấu hiêu 4).

– Hình 102c: KINM là hình thoi vì:

IKMN gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

⇒ IKMN là hình bình hành

Lại bao gồm IM ⊥ KN

⇒ IKMN là hình thoi. (Dấu hiệu 3).

– Hình 102e: ADBC là hình thoi vì:

AC = AD = AB (C, B, D thuộc thuộc con đường tròn trung khu A).

BC = tía = BD (A, C, D thuộc thuộc con đường tròn vai trung phong B)

⇒ AC = CB = BD = domain authority

⇒ ACBD là hình thoi.

– Tứ giác bên trên hình 102d không là hình thoi bởi 4 cạnh không bằng nhau.

Các bài xích giải Toán 8 bài 11 khác

Bài 74 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): nhì đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong số giá trị sau:

A. 6cm ; B. √41 centimet ; c) √164cm ; d) 9cm

Lời giải:

*

– call ABCD là hình thoi, O là giao điểm hai tuyến đường chéo.

⇒ O là trung điểm của AC và BD.

*

Vậy chọn lời giải là B.

Các bài giải Toán 8 bài bác 11 khác

Bài 75 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): minh chứng rằng các trung điểm của tứ cạnh của một hình chữ nhật là những đỉnh của một hình thoi.

Lời giải:


*

Mà AB = DC (ABCD là hình chữ nhật)

⇒ AE = BE = DG = GC.

Chứng minh giống như ta gồm AH = HD = FB = FC

Xét ΔEAH với ΔGDH có:

*

⇒ ΔEAH = ΔGDH ⇒ HE = HG.

Chứng minh tựa như ta có: EH = EF = GH = GF

Vậy EFGH là hình thoi (theo định nghĩa).

Các bài giải Toán 8 bài bác 11 khác

Bài 76 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1): chứng minh rằng các trung điểm của tứ cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Lời giải:

*

Gọi hình thoi ABCD bao gồm E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm AB, BC, CD, DA.

Ta có: EB = EA, FB = FA (gt)

⇒ EF là mặt đường trung bình của ΔABC.


⇒ EF // AC

HD = HA, GD = GC (gt)

⇒ HG là đường trung bình của ΔADC.

⇒ HG // AC

⇒ EF // HG (1)

Chứng minh tương tự EH // FG (2)

Từ (1) và (2) ta được EFGH là hình bình hành

Lại có: EF // AC cùng BD ⊥ AC bắt buộc BD ⊥ EF

EH // BD cùng EF ⊥ BD nên EF ⊥ EH

Nên

*

Hình bình hành EFGH tất cả Ê = 90º đề xuất là hình chữ nhật

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 11 khác

Bài 77 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng:

a) Giao điểm nhì đường chéo cánh của hình thoi là trọng điểm đối xứng của hình thoi.

b) nhì đường chéo cánh của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Lời giải:

*

a) ABCD là hình thoi

⇒ ABCD là hình bình hành

⇒ giao điểm O của AC và BD là vai trung phong đối xứng của ABCD.

b)

Lấy 1 điều M bất cứ thuộc hình thoi.

Gọi M’ là điểm đối xứng cùng với M qua BD

⇒ M’ luôn thuộc hình thoi.

*

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi ABCD.

Tương tự như vậy ta bao gồm AC là trục đối xứng của hình thoi ABCD.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 11 khác

Bài 78 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Hình 103 biểu diễn một trong những phần của cửa xếp, có những thanh sắt kẽm kim loại dài đều bằng nhau và được link với nhau bởi các chốt tại nhì đầu và tại trung điểm. Vị sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác bên trên hình vẽ phần đa là hình thoi, những điểm chốt I, K, M, N, O nằm trong một đường thẳng?


*

Lời giải:

Các tứ giác IEKF, KGMH là hình thoi cần KI là phân giác của góc EKF, KM là phân giác của góc GKH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.