TRONG CÁC ĐƠN VỊ SAU ĐƠN VỊ CỦA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG LÀ, ĐƠN VỊ CỦA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG LÀ GÌ

Đơn vị của độ mạnh điện trường là vôn bên trên mét, độ mạnh điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho chức năng lực của điện trường trên điểm đó, nó được xác định bằng yêu mến số của độ béo lực điện F tính năng lên một điện tích thử q (dương) để tại điểm đó và độ béo của q.

Bạn đang xem: Trong các đơn vị sau đơn vị của cường độ điện trường là


Câu hỏi:

Đơn vị của cường độ điện ngôi trường là gì?

A. Niu-tơn.

B. Cu-lông.

C. Vôn nhân mét.

D. Vôn trên mét.

Đáp án đúng D

Đơn vị của cường độ điện trường là vôn bên trên mét, độ mạnh điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho chức năng lực của năng lượng điện trường trên điểm đó, nó được khẳng định bằng mến số của độ khủng lực năng lượng điện F tính năng lên một năng lượng điện thử q (dương) để tại đặc điểm này và độ mập của q.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc trưng cho chức năng lực của năng lượng điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng yêu đương số của độ to lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) để tại điểm đó và độ béo của q.

– công thức tính cường độ điện trường là: E= F/q

Trong kia E là độ to của độ mạnh điện trường (N/C).

Ngoài ra, đơn vị của cường độ điện trường còn là V/m.

Trong đó:


E: Là độ mạnh điện trường tại điểm mà ta xét.

F: Là độ béo của lực chức năng lên năng lượng điện tại điểm đó.

q: Là độ béo của điện tích

– mang sử có một điện tích điểm Q nằm tại vị trí điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường bao phủ nó. Để nghiên cứu điện ngôi trường của Q trên điểm M, ta đặt ở đó một năng lượng điện điểm q, hotline là năng lượng điện thử và xét lực điện tính năng lên q.

– Theo định lao lý Cu-lông, q càng ở xa Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta nói năng lượng điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì như thế cần buộc phải xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu ớt của điện trường trên một điểm. Khái niệm chính là cường độ điện trường.

– Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ hotline là vectơ cường độ điện trường. Vectơ cường độ điện ngôi trường có:

+ Phương với chiều trùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương;

+ Chiều lâu năm (môđun) biểu diễn độ phệ của cường độ điện ngôi trường theo một tỉ xích nào đó.

– Điện ngôi trường là một dạng vật chất (môi trường) bảo phủ điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường chức năng lực điện lên những điện tích khác đặt trong nó. Điều này giải thích vì sao 2 điện tích đặt cách nhau chừng trong chân ko lại tính năng được lực lên nhau.

– Điện ngôi trường đều là điện trường cơ mà vectơ cường độ điện trường tại những điểm đều tất cả cùng phương, chiều và độ lớn; con đường sức điện là các đường thẳng tuy vậy song phương pháp đều.

Xem thêm: Top 10 Phim Về Hôn Nhân Ép Buộc Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau Cực Lãng Mạn

– Đặt nhì quả cầu sắt kẽm kim loại trong một bể bé dại hình hộp chữ nhật, có thành bởi thuỷ tinh trong suốt, vào đựng dầu giải pháp điện. Cho một ít các hạt biện pháp điện (như mạt cưa) nằm lơ lửng trong dầu. Khuấy đều các hạt giải pháp điện rồi tích điện trái dấu mang đến hai quả cầu. Ta vẫn thấy những hạt cách điện ở dọc theo hầu hết đường nối nhì quả cầu call là con đường sức điện.

– Đường mức độ điện là đường nhưng tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường trên điểm đó. Hay, con đường sức điện là đường nhưng mà lực điện tác dụng dọc theo đó.

Giả sử ta để hai quả cầu tích điện trái dấu trong một bình kín rồi hút hết bầu không khí ra thì lực hút thân hai quả cầu mạnh khỏe lên. Như vậy, phải tất cả một môi trường thiên nhiên nào đó truyền liên can điện thân hai trái cầu. Môi trường đó là điện trường

2. Điện trường

Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) bảo phủ điện tích cùng gắn liền với điện tích. Điện trường chức năng lực điện lên những điện tích khác để trong nó.

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường

Giả sử có một điện tích điểm Q nằm ở vị trí điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu điện ngôi trường của Q trên điểm M, đặt ở đó một điện tích điểm test q với xét lực điện tác dụng lên q. Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện ngôi trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Tự đó gồm khái niệm cường độ điện trường: cường độ điện trường đặc thù cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm.

2. Định nghĩa

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho chức năng lực của điện trường trên điểm đó. Nó được xác minh bằng mến số của độ béo lực điện F chức năng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó cùng độ khủng của q.

$E = fracFq$

E là cường độ điện trường tại điểm mà lại ta xét.

3. Vectơ cường độ điện trường

Cường độ điện ngôi trường được biểu diễn bằng một vectơ call là vectơ cường độ điện trường.

$overrightarrow E = fracoverrightarrow F q$

Vectơ cường độ điện ngôi trường $overrightarrow E $ có:

- phương và chiều trùng với phương cùng chiều của lực điện tính năng lên điện tích test q dương;

- chiều nhiều năm (môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó.

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q trong chân không:

$E = fracFq = kfracleftr^2$

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

Các điện ngôi trường $overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 $ đồng thời công dụng lực điện lên điện tích q một biện pháp độc lập cùng với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hòa hợp $overrightarrow E $:

$overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 $

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng đúng theo theo nguyên tắc hình bình hành.

*

III. Đường mức độ điện

1. Hình ảnh các con đường sức điện

Đặt nhị quả cầu kim loại trong một bể nhỏ tuổi hình hộp chữ nhật, gồm thành bởi thuỷ tinh trong suốt, vào đựng dầu giải pháp điện. đến một ít các hạt biện pháp điện (như mạt cưa) nằm lơ lửng trong dầu. Khuấy đều các hạt bí quyết điện rồi tích điện trái dấu cho hai quả cầu. Ta đang thấy những hạt biện pháp điện ở dọc theo hầu như đường nối hai quả cầu gọi là đường sức điện.2. Định nghĩa

Đường mức độ điện là đường nhưng mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá bán của vectơ cường độ điện trường trên điểm đó. Hay, mặt đường sức điện là đường nhưng lực điện công dụng dọc theo đó.

3. Mẫu thiết kế đường mức độ của một số điện trường

- Ta chỉ vẽ được những đường mức độ điện trong số những trường hợp đơn giản và dễ dàng như: đườngsức điện vào điện trường của một điện tích điểm như hình sau:

*
*

- một trong những trường thích hợp khác thì bắt buộc chụp ảnh và vẽ theo ảnh chụpnhư hình sau:

*
*

4. Những đặc điểm của đường sức điện

a) Qua mỗi điểm vào điện ngôi trường chỉ gồm một con đường sức điện.

b) Đường mức độ điện là những đường gồm hướng. Hướng của đường sức điện trên một điểm là vị trí hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

c) Đường sức điện của điện ngôi trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương với kết thúc sinh sống điện tích âm. Trường hợp chỉ bao gồm một điện tích thì những đường mức độ đi từ bỏ điện tích dương ra vô rất hoặc đi từ vô cực đến điện tích âm.

d) Tuy các đường sức điện là dày đặc, mà lại ta chỉ vẽ một số ít con đường theo quy ước: Số đường sức trải qua một diện tích nhất định đặt vuông góc với mặt đường sức điện tại điểm nhưng mà ta xét thì tỉ lệ cùng với cường độ điện trường trên điểm đó.

5. Điện ngôi trường đều

Là điện trường mà lại vectơ cường độ điện ngôi trường tại phần đa điểm đều tất cả cùng phương, chiều và độ lớn; mặt đường sức điện là các đường thẳng tuy nhiên song giải pháp đều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.